To kolejny konkurs adresowany dla uczniów Szkół Podstawowych, którego celem jest podniesienia świadomości na temat selektywnej zbiórki opakowań aluminiowych.

Jest to konkurs plastyczny, który polega na graficznym przedstawieniu tematu recyklingu puszek aluminiowych. Warto dodać, że technika wykonania pracy jest dowolna (malunek, rysunek, collage) z zastrzeżeniem, iż praca nie może zawierać elementów trójwymiarowych i winna być wykonana w poziomie w formacie A3 lub A4. Z 13 najlepszych prac zostanie utworzony kalendarz na 2022 rok promujący segregację odpadów.

Dodatkowo autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni m.in. sprzętem elektronicznym i zestawami plastycznymi.  Partnerem konkursu jest Fundacja na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal.

Konkurs rozpoczyna się 3 września i trwa do 15 października 2021 roku.

Terminarz realizacji konkursu:

– Rozpoczęcie konkursu: 3 września 2021 r.

Nadesłanie zgłoszeń szkół: 10 września 2021 r.

– Okres nadesłania prac: 15 października 2021 r.

Ocena prac do 22 października 2021 r.

– Ogłoszenie wyników: do 29 października 2021 r.

Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną uczniowie w następujących kategoriach:

Klasy I – III: 3 nagrody;

Klasy IV- VI: 3 nagrody;

Klasy VII – VIII: 3 nagrody.

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych 4 wyróżnień

 Regulamin do konkursu plastycznego + zal