Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

…  to miejsce gdzie każdy mieszkaniec danej Gminy może przywieźć swoje odpady problemowe pochodzące z gospodarstwa domowego.

Szczegółowy wykaz odpadów znajduję się w regulaminach dostępnych na stronie.

UWAGA!

W celach prewencyjnych wprowadza się całkowite ograniczenie kontaktów pomiędzy pracownikami oraz klientami w celu zminimalizowania zagrożenia związanego z COVID-19.

W dniach 18-03-2020 do 31-03-2020 Punkt Selektywnej Zbiórki w miejscowości Mateuszewo będzie nieczynny.