Kolejne 1,5 mln zł pozyskane na rozbudowę WCR

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskim Centrum Recyklingu z dnia na dzień staje się bardziej nowoczesny i funkcjonalny. Zakrojone na szeroką skalę 100-milionowe inwestycje zostaną wsparte kolejną dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do pozyskanych wcześniej przez jarocińską spółkę ponad 38 mln zł, teraz dołącza następne 1,5 mln zł. 

Przypomnijmy, że przy udziale pozyskanych środków spółka rozbudowuje instalację do kompostownia bioodpadów, stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji. – Inwestowanie w  infrastrukturę niezbędną do prawidłowego przetwarzania odpadów biodegradowalnych jest nie tylko racjonalne, ale wręcz konieczne, ponieważ strumień tego typu odpadów zwiększa się – uzasadnia Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR.

W ramach inwestycji zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych.  Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie  również stacja transformatorowa. Inwestycja obejmie także budowę placu do przerobu odpadów budowlanych, wydzielenie boksów magazynowych i zakup sprzętu mobilnego. Rozbudowana zostanie podczyszczalnia ścieków. Zadanie obejmuję również budowę nowej wagi najazdowej, zwiększy się także flota pojazdów.

Inwestycja będzie kosztowała blisko 100 mln zł. Jej finansowanie zabezpieczone zostało dzięki pozyskaniu przez spółkę ok. 38-milionowej dotacji, pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  W ubiegłym tygodniu podpisany został aneks do umowy, na mocy którego wartość dofinansowania wzrosła o 1,5 mln zł i wynosi teraz ponad 40 mln zł. Na realizację ambitnych planów,  NFOŚiGW udzieli dodatkowo pożyczki w wysokości ponad 22 mln zł. Pozostałą kwotę – blisko 40 mln zł stanowić będą środki własne spółki.

 


Segreguj puszki po napojach i oddaj do recyklingu

Do 15 października uczniowie szkół podstawowych mogą składać prace w konkursie plastycznym „Świat ratuję – aluminium odzyskuję”. 

Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej zatytułowanej „Świat ratuję – aluminium odzyskuję”. Praca może zostać wykonana dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika, collage, techniki mieszane). Ważne, żeby nie zawierała elementów trójwymiarowych i była pozioma, w formacie A4 lub A3.  Najlepsze prace znajdą się na kalendarzu ściennym na rok 2022, promującym segregację odpadów. Dodatkowo, autorzy zwycięskich prac zostaną nagrodzeni m.in. sprzętem elektronicznym i zestawami plastycznymi.
Organizatorem konkursu jest ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, a partnerem przedsięwzięcia jest Fundacja na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal.


Honorowy Dyplom Heraklesa

Prezes naszego zakładu Witosław Gibasiewicz otrzymał Honorowy Dyplom Heraklesa. Jest to wyróżnienie za wieloletnią działalność na rzecz tworzenia i rozwoju gospodarki odpadami w Polsce, przyznawane przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.
Warto wspomnieć, że to kolejna nagroda za innowacyjne działania w zakresie gospodarki odpadami. W maju br. Witosławowi Gibasiewiczowi został nadany  tytuł Europejskiego Lidera Innowacji 2021.
Jak podkreślił Pan Wojciech Janka – Prezes Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast: Pan Witosław Gibasiewicz dokonał rzeczy ponadprzeciętnych. To, co robicie od lat w Jarocinie, to jest szczególnie warte popularyzowania, pokazywania nie tylko w kraju, ale również za granicą


Wspólnie zadbają o ochronę środowiska

W ramach podpisanego z Gminą Jarocin listu intencyjnego, ZGO Sp. z o.o. – Wielkopolskie Centrum Recyklingu wykona nasadzenia zieleni na rondach Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego oraz drodze pomiędzy nimi.  To pierwsza z inicjatyw realizowanych w ramach strategii zarządzania, zgodnie z którą spółka w swoich działaniach jeszcze szerzej uwzględni interesy społeczne i aspekty środowiskowe Gminy Jarocin.

Strategia obejmować będzie szeroko rozumiane, przedsięwzięcia na rzecz otoczenia, w którym funkcjonuje instalacja komunalna. W planach jest także realizacja kampanii społecznych realizowanych np. za pośrednictwem mediów.  Wzmocnią one wcześniej prowadzone działania, których celem jest wpływanie na proekologiczne postawy społeczeństwa. Choć z dnia na dzień mieszkańcy coraz lepiej radzą sobie z segregacją odpadów, zmieniające się przepisy, wymagają ciągłej, szerokiej informacji, by się do nich odpowiednio dostosować. Jednocześnie  ZGO-WCR będzie inwestować w rozwój pracowników i doskonalić posiadane systemy ISO, by usługi, które realizuje na rzecz mieszkańców stały na jeszcze wyższym poziomie.

List podpisali burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki i prezes ZGO-WCR, Witosław Gibasiewicz.

Szczegóły współpracy wynikające z podpisanego listu intencyjnego, zostaną uszczegółowione w odrębnym porozumieniu lub umowie.


Zielone ściany

Blisko 2 tysiące roślinek zdobi pionową ścianę budynku ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Zielone ściany pojawiły się też na pobliskim przystanku autobusowym. To innowacyjne rozwiązanie, poza walorami estetycznymi, ma przede wszystkim ogromne znaczenie dla ekologii.

Fasady budynków pokryte roślinnością to architektura przyszłości. Stawiając czoło wyzwaniom dzisiejszego świata, jakim niewątpliwie są globalne ocieplenie i zanikanie wielu gatunków roślin i zwierząt stoimy przed wyzwaniem stworzenia idealnego systemu, który pozwoli pokryć roślinami miejskie przestrzenie, fasady budynków czy elewacje naszych domów. W zasadzie nie można znaleźć ani jednego powodu, dla którego dzisiejsze budynki nie miałyby zostać pokryte roślinami. Korzyści z zastosowania paneli – ekranów z roślin jest bardzo wiele. Wśród zalet zielonych ścian wymienia się poprawę estetyki przestrzeni publicznych, pozytywny wpływ na samopoczucie mieszkańców, oczyszczanie powietrza, gromadzenie wody czy redukcję hałasu.
Żywa ściana to świetny sposób na wskrzeszenie gatunków roślin w obszarach miejskich, a tym samym wspieranie lokalnego ekosystemu. Możemy zbadać obszar w celu wybrania takich roślin, jak dzikie kwiaty, które zachęcą lokalne owady, pszczoły, bezkręgowce, motyle, ptaki i inne dzikie zwierzęta.
Korzyści, które płyną z zakładania zielonych ścian, żywych ścian czy inaczej – ogrodów wertykalnych, sprawiły że pojawiły się one w ZGO-WCR w Jarocinie – nowoczesnym zakładzie, który nie boi się nowych wyzwań, a przede wszystkim stawia na ich ekologiczny charakter.

Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR 
Nie boimy się nowości, a wręcz są one dla nas doskonałym bodźcem do dalszego rozwoju naszej spółki. Rozwoju, któremu zawsze przyświecają proekologiczne działania.  Dzięki inwestowaniu w fotowoltaikę, maksymalne wykorzystujemy energię słoneczną. Produkujemy energię z bioodpadów. Teraz – wprowadzamy do spółki i do Jarocina –  zielone ściany, które przynoszą szereg korzyści ekologicznych, a nawet zdrowotnych.

Dlaczego warto mieć ścianę z roślin?
•  poprawia jakość powietrza
rośliny pochłaniają zanieczyszczenia, chronią przed smogiem i produkują tlen
•  zapewnia izolację akustyczną
ściany z roślin doskonale wygłuszają, a dodatkowo dają gwarancję prywatności
•  pozytywnie wpływa na samopoczucie
rośliny koją nerwy, pomagają się skoncentrować i dostarczają energii
•  chroni przed nagrzewaniem się budynku
zamontowana na zewnątrz ściana z roślin tworzy izolację termiczną
•  efektownie wygląda
te systemy pomagają tworzyć wyjątkowe wnętrza, które zachwycają designem

 


Eko dzień

W piątek 3 września odbył się Eko Dzień podczas którego można było uczestniczyć w  warsztatach ekologicznych, nauczyć się przygotowywać zdrowe śniadania oraz uszyć  woreczek na warzywa.

Strefa warsztatów, dla  grup przedszkolnych i szkolnych klas I – V, działała w godzinach: 11.00 – 14.00. Na najmłodszych czekały  różnorodne warsztaty pod hasłem EKO: drugie życie książki, EkoPaka, szycie ekoworeczków, stoisko pszczelarskie, ekojedzenie.

Rodzice, chcący zadbać o zdrowie najmłodszych mogli  posłuchać prelekcji o przygotowaniu  zdrowych, ekonomicznych śniadań dla dzieci. Edukator żywnieniowy, Karolina Bruchal-Bąk mówiła nie tylko o składzie zdrowych śniadań, ale również zaprezentowała, jak przygotować EKOśniadaniówki.

Z kolei wieczór upłynął pod znakiem rytmów muzyki reggae. O świetną zabawą przy muzyce rodem ze słonecznej Jamajki zadbał zespół Tabu.


Budowa dwóch nowych placów

Trwa rozbudowa ZGO Sp. z o.o – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Obecnie toczą się prace związane z budową dwóch placów o łącznej powierzchni ponad 25 000 m2. Pierwszy z nich będzie służył do przerobu odpadów budowlanych, a drugi – do kompostowania odpadów biodegradowalnych.

Na placu, o powierzchni ok. 11 500m2, przerabiany będzie gruz. Będzie też to miejsce tymczasowego magazynowania tego typu odpadów. W obrębie placu na zmianę będą pracowały  kruszarki do gruzu i urządzenia do mielenia opon, z których wydzielane będą metale, tkaniny i guma. Przy placu na gruz powstanie boks do prasowania i magazynowania odpadów styropianowych.

Z kolei na placu, obejmujący powierzchnię 14 000m2,  przebiegał będzie drugi etap produkcji kompostu. Miejsce to zostanie podzielone na kilka stref: dojrzewania, przesiewania i magazynowania polepszacza glebowego „Terrawit”, produkowanego w ZGO-WCR właśnie z odpadów biodegradowalnych. Najpierw odpady będą tu układane w pryzmy, gdzie będą dojrzewały. Po okresie ok. 8-12 tygodni materiał zostanie przesiany. Gotowy kompost będzie czasowo składowany na części placu, przeznaczonej do magazynowania.

Oba betonowe place będą uszczelnione, podłączone do kanalizacji w celu odprowadzenia ewentualnych przecieków, oraz dostosowane do przejazdu pojazdów ciężarowych.

Rozbudowa z unijnym wsparciem

Prace związane z budową placów – do przerobu odpadów poremontowych oraz kompostowania bioodpadów, to część dużo większej inwestycji, której łączny koszt opiewa na 100 mln zł. W jej ramach zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie również stacja transformatorowa. Inwestycja obejmie także wydzielenie boksów magazynowych i zakup sprzętu mobilnego. W ramach przedsięwzięcia rozbudowana zostanie instalacja do kompostownia bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji.


ZGO-WCR przykładem efektywności ekologicznej

ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu to wzór w zakresie automatycznego sortowania opakowań aluminiowych. Bardzo dobre wyniki efektywności potwierdziły testy przeprowadzone w jarocińskiej instalacji przez Fundację Recal. 

Fundacja Recal wspólnie z Politechniką Śląską uruchomiła projekt badawczy, który ma na celu sprawdzenie efektywności automatycznego wydzielania frakcji metali nieżelaznych ze szczególnym uwzględnieniem opakowań aluminiowych. – Badamy instalacje automatyczne dlatego, że chcemy zobaczyć, na ile są przygotowane (ze strony wyposażenia) w  automaty sortujące,  w tym przypadku w separatory wiroprądowe – informuje Jacek Wodzisławski, prezes Fundacji Recal.
Okazało się, że w jarocińskiej instalacji, opakowania aluminiowe są wydzielane w dużej ilości, m.in. dzięki wyposażeniu w dwa separatory frakcji nieżelaznej. Ze 170 instalacji komunalnych w Polsce tylko 10-15 % instalacji jest wyposażonych w – aż dwa – tego typu urządzenia. – W jarocińskiej instalacji wydzielane jest więcej aluminium niż w innych instalacjach sortujących w Polsce. Dzięki takim wynikom możemy pokazywać Jarocin jako przykład efektywnego, ekologicznego działania  – podkreśla Jacek Wodzisławski, prezes Fundacji Recal. – Duża część instalacji w Polsce nie ma w ogóle żadnych separatów do rozdzielania aluminium. Chcemy  zmienić tę sytuację  i  dzięki przeprowadzonym testom pokazać, że można  odseparować jeszcze większą ilość aluminium – dodaje prezes Fundacji Recal.

Jak wyglądało badanie?
Badanie składało się z dwóch części. Pierwsza, to badanie składu morfologicznego  reprezentatywnych próbek  pobranych z frakcji nadsitowej (grube) i podsitowej (drbne).  Odpady zostały podzielone na blisko 20 różnych frakcji.
Kolejnym badaniem było określenie efektywności procesu sortowania różnych rodzajów  opakowań aluminiowych. Specjalnie próbki były podawane na linię sortowniczą, a potem identyfikowane były miejsca, gdzie te próbki trafiły .

Do czego posłużą badania?
Na podstawie badań powstaną dwie prace inżynierskie z konkretnymi dla branży informacjami. Pokażą one, m.in. o ile zwiększy się poziom recyklingu, gdyby wszystkie instalacje były wyposażone w taką technologię, jaką dysponuje Jarocin.
Na podstawie badań oraz prac inżynierskich  będzie też można poznać stronę ekonomiczną, ponieważ ich wyniki pokażą, jak szybko taka inwestycja w separatory  wiroprądowe  się zwraca.
Na podstawie badań powstaną też dwie publikacje z listy filadelfijskiej, na poziomie europejskim. To lista czasopism naukowych, opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information. Cały projekt jest realizowany pod opieką naukową doktora inżyniera Wojciecha Hryba,
Warto też wspomnieć, że opakowania które wrzucone zostały jako markery, przekazane zostały przez producentów opakowań. Wyniki testów pozwolą im porównać, jak ich opakowania zachowują się na różnych etapach sortowania.

Jacek Wodzisławski Prezes Fundacji Recal
ZGO Jarocin jest dobrze postrzegane na rynku, bardzo dobrze mówi się o waszej instalacji. Chcemy pokazywać liderów takich jak  Jarocin, aby  inne zakłady  zrozumiały, że to tak naprawdę jest przyszłości.

Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR
Od lat inwestujemy w nowoczesne urządzenia, bo wiemy, że tylko w ten sposób osiągniemy zamierzone efekty. Udaje nam się rozwijać naszą instalację, dzięki wsparciu instytucji, takich m.in. jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przed nami kolejne inwestycje warte 100 mln zł. 


Region Czysty na 6 edycja IV

3 września ruszyła IV edycja konkursu „Region Czysty na 6”.  Promowanie prawidłowych postaw ekologicznych uczniowie będą realizować zbierając plastikowe nakrętki, aluminiowe puszki oraz baterie.

W przedsięwzięciu organizowanym przez ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu wezmą udział uczniowie placówek oświatowych z terenu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego. Tegoroczna zbiórka realizowana będzie w dwóch etapach. Pierwszy zakończy się w listopadzie tego roku, drugi – w kwietniu przyszłego roku.
Uczestnicy konkursu będą zbierali plastikowe nakrętki, aluminiowe puszki oraz baterie. Dla najlepszych przewidziane są wyróżnienia i atrakcyjne nagrody, które przydadzą się każdej placówce oświatowej.
Co więcej, kolejny raz, kwota ze sprzedaży plastikowych nakrętek i aluminiowych puszek, zostanie przekazana na cel charytatywny, wskazany przez uczestników konkursu.

 Szczegółowe informacje o regulaminie konkursu wraz z regulaminem można znaleźć tutaj


Świat ratuję - aluminium odzyskuję

Połącz przyjemne z pożytecznym i weź udział w proekologicznym konkursie plastycznym  „Świat ratuję – aluminium odzyskuję”. Uwierz w moc recyklingu i wyraź to siłą swojej wyobraźni. Wspólnie możemy uratować naszą zieloną planetę.
1 tona aluminium z odzysku pozwala zaoszczędzić do 8 ton boksytu, 14 tys. kWh energii, 40 baryłek ( 6300 litrów) ropy oraz 7,6m3 miejsca na składowisku odpadów. Korzyści płynących z recyklingu jest wiele, dlatego musimy o tym mówić głośno i wyraźnie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas I-VIII, z terenów gmin należących do Porozumienia Międzygminnego ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu.

Zadaniem uczestnika konkursu będzie przygotowanie pracy plastycznej zatytułowanej „Świat ratuję – aluminium odzyskuję”. Praca może zostać wykonana dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika, collage, techniki mieszane). Ważne, żeby nie zawierała elementów trójwymiarowych i była pozioma, w formacie A4 lub A3.  – Liczy się kreatywność, fantazja i wyobraźnia artystyczna w temacie segregacji odpadów, szczególnie puszek aluminiowych. Z jednej strony chcemy promować proekologiczne postawy, z drugiej wspaniałe umiejętności dzieci i młodzieży, bo najlepsze prace znajdą się w naszym ściennym kalendarzu na rok 2022  – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR.  Uczestnicy konkursu mają czas na nadesłanie prac do 15 października tego roku. Eko-dzieła ocenione zostaną w trzech kategoriach wiekowych. Na kalendarzu, promującym segregację odpadów znajdzie się 13 najlepszych. Dodatkowo, autorzy zwycięskich prac zostaną nagrodzeni m.in. sprzętem elektronicznym i zestawami plastycznymi.
Organizatorem konkursu jest ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, a partnerem przedsięwzięcia jest Fundacja na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal.

 Szczegółowe informację o konkursie znajdują się tutaj