Wizyta ZZO Marszów

Branża gospodarki odpadami opiera się przede wszystkim na wzajemnej współpracy między instalacjami.

W środę  gościliśmy na terenie naszego zakładu kolegów z podobnej do naszej instalacji ZZO Marszów.

Wizyta miała na celu wymianę bezcennych doświadczeń związanych z pracą w instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów.

Oprócz zwiedzania instalacji, w tematycznych podgrupach analizowaliśmy nowości i problemy branży odpadowej.

Przed naszą branżą stoją coraz to nowe wyzwania, dlatego ważne jest, aby wspólnie dążyć do jednego celu.


Wielkopolskie Centrum Recyklingu inwestuje 100 milionów zł

28 maja 2021 roku na długo zapisze się w historii ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. – Tego dnia  podpisaliśmy bardzo ważną umowę na dofinansowanie rozbudowy naszej instalacji. Skala inwestycji jest ogromna, bo wynosi blisko 100 mln zł – informuje Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR. Poza dofinansowaniem, Fundusz zatwierdził także przyznanie pożyczki na rozbudowę jarocińskiego zakładu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze nowatorskie działania spółki w 60 % wartości inwestycji. 

– Cieszę się, że to, co robimy dla ekologii doceniają specjaliści z branżowych instytucji. Ich wsparcie pozwala nam zamieniać ambitne plany w realne inwestycje, które służą mieszkańcom 22 wielkopolskich gmin – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR.
Nowoczesne urządzenia, sprzęt i ekologiczna flota samochodowa – to wszystko teraz wzmocnione zostanie kolejnymi działaniami inwestycyjnymi o łącznej wartości blisko 100 mln zł. Finansowanie inwestycji zabezpieczone zostało dzięki pozyskaniu przez spółkę ok. 38-milionowej dotacji, pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  Co więcej, na realizację ambitnych planów,  NFOŚiGW udzieli dodatkowo pożyczki w wysokości ponad 22 mln zł. Pozostałą kwotę – blisko 40 mln zł stanowić będą środki własne spółki. – Pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków, dotyczących wsparcia finansowego inwestycji pokazuje, że warto nam zaufać, bo środki które inwestujemy zwrócą się pod postacią czystszego środowiska – podkreśla prezes ZGO-WCR.

Konsekwencja w działaniach to gwarantowany sukces
ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu nie od dziś jest jednym z liderów w dziedzinie zagospodarowania odpadów. Konsekwentne działania i stosowanie odważnych, innowacyjnych technologii sprawiły, że zakład stawiany jest przez fachowców, jako wzór stosowania dobrych praktyk w zakresie ekologii i zarządzania. To tutaj, na ogromną skalę, odzyskiwana jest energia słoneczna z instalacji fotowoltaicznych, a z odpadów biodegradowalnych produkowany jest biogaz. Dzięki temu ZGO-WCR już dziś jest samowystarczalne energetycznie. A – jak się okazuje – to nie koniec inwestycji, które mają na celu zagospodarowanie bioodpadów w taki sposób, by efektywnie przetworzyć je w energię.

Odzyskają jeszcze więcej energii z bioodpadów
W 2020 roku spółka wyprodukowała z kogeneracji 3 759 MWh energii elektrycznej. Dzięki inwestycji w nową infrastrukturę, z bioodpadów odzyskiwane będą jeszcze większe ilości energii. Zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych.  Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie  również stacja transformatorowa. Inwestycja obejmie także budowę placu do przerobu odpadów budowlanych, wydzielenie boksów magazynowych i zakup sprzętu mobilnego. W ramach zadania rozbudowana zostanie instalacja do kompostownia bioodpadów, stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji. Powiększona zostanie także kompostownia odpadów oraz place kompostowe. – W związku ze zwiększającym się strumieniem odpadów biodegradowalnych, inwestowanie w  infrastrukturę niezbędną do prawidłowego przetwarzania tego typu odpadów jest nie tylko racjonalne, ale wręcz konieczne – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes  Zarządu ZGO-WCR.


Konkurs Region Czysty na 6 rozstrzygnięty

Nagrody za 26 ton odpadów!

 

Uroczyste podsumowanie III edycji konkursu „Region czysty na 6” odbyło się na terenie ZGO Sp. z o.o. – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie. W ekologicznej inicjatywie wzięło udział blisko 15 tys. uczniów – przedstawicieli 80 placówek oświatowych z 17 gmin.  Łącznie uzbierali oni 26 ton odpadów. Najbardziej zaangażowani otrzymali zasłużone nagrody. Trafiły one do uczniów, szkół, a także dla najlepszej gminy.

Przez cały rok szkolny 2020/2021 blisko 15 tys. uczniów, uczestniczący w III edycji konkursu „Region czysty na 6”, zbierało aluminiowe puszki, plastikowe nakrętki i baterie. Teraz przyszedł czas na nagrodzenie tych, którzy – w dobiegającym końca roku szkolnym – sumiennie i systematycznie dbali o ekologię wokół nas. Ogłoszenie laureatów konkursu odbyło się 2 czerwca w siedzibie ZGO – WCR.

– W związku z obecną sytuacją epidemiczną, która znacznie zmieniła naukę w szkołach, postanowiliśmy dać placówkom możliwość wyboru, jaki sprzęt elektroniczny jest im w tym momencie najbardziej potrzebny. Dlatego postanowiliśmy wręczyć vouchery na zakup sprzętu elektronicznego – podkreślił w trakcie uroczystości Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR.

53 tys. zł na cele charytatywne

Warto pamiętać, że każdy kilogram uzbieranych puszek aluminiowych i nakrętek, to wartość 1 zł. Wyliczone w ten sposób środki ZGO sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, każdego roku przekazuje na cel charytatywny wskazany przez uczestników konkursu. Łącznie kwota z rozstrzygniętych 3 edycji konkursu wynosi 53 tys. zł.

NAGRODZENI

KATEGORIA: NAJLEPSI UCZNIOWIE

Wyróżnienia otrzymali:

Miłosz Jańczak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie; Paweł Jakubowski – Zespół Szkół w Broniszewicach; Antonina Malesza – Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Piastów w Gieczu; Agnieszka Janus – Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej; Joanna Banaszyńska – Zespół Szkół w Mieszkowie; Klaudia Goździela – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie; Kajetan Logdański – Zespół Szkół w Pięczkowie; Stanisław Obecny – Szkoła Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Kwileniu; Wiktor Kowalczyk – Szkoła Podstawowa w Klęce; Maksymilian Pawlaczyk – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Bodzewie; Amelia Wawroska – Publiczne Przedszkola nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie; Szymon Nowak – Przedszkole nr 7 im. Janka Wędrowniczka w Śremie; Zofia Kurnatowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pigłowicach; Nikola Konieczna – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żerkowie; Adrianna Stelmaszyńska – Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie; Katarzyna Wojciechowska – Szkoła Podstawowa im. Ks. Abp. Baraniaka w Mchach.

KATEGORIA: NAJLEPSZE PLACÓWKI OŚWIATOWE

Nagrodzone zostały 3 placówki oświatowe, którym udało się uzyskać najlepszy wynik w zebraniu największej ilości wszystkich surowców.

I miejsce Szkoła Podstawowa im J. Twardowskiego w Kwileniu
II miejsce Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
III miejsce Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Chrzanie

Dodatkowo nagrodzono także najlepsze szkoły w każdej z gmin: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach, Szkoła Podstawowa im. ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Mchach, Przedszkole nr 7 im. Janka Wędrowniczka w Śremie; Publiczne Przedszkole w Brzeziu; Zespół Szkół w Pięczkowie; Przedszkole Niepubliczne “ENART” w Piaskach; Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Piastów w Gieczu; Szkoła im. Jana Pawła II w Pigłowicach; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie; Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach; Zespół Szkół w  Broniszewicach; Szkoła Podstawowa im. J. H. Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej; Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

KATEGORIA: NAJLEPSZA GMINA

Po raz kolejny w tej kategorii triumfowała Gmina Chocz. Nagrodę odbierał burmistrz Marian Wielgosik.

Nagrody Burmistrza Jarocina

Burmistrz Jarocina za zebranie największej ilości odpadów nagrodził najlepsze placówki oświatowe z terenu Gminy Jarocin:

I miejsce – Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie
II miejsce – Przedszkole w Mieszkowie
III miejsce – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im T. Kościuszki w Jarocinie.

Nagrody Fundacji na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL

W tegorocznej edycji zebrano 1124 kg aluminiowych puszek. Fundacja RECAL przyznała nagrody w postaci:

  • Przedstawienia teatralnego „Ala na tropach recyklingu”. Nagrodę otrzymała: Szkoła Podstawowa w Kwileniu i Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kuźni.
  • 5 lekcji online na temat segregacji odpadów. Otrzymali ją: Szkoła Podstawowa w Żerkowie i Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach.


Do licznych nagród dołączają kolejne

 

Innowacyjne działania w zakresie gospodarki odpadami wielokrotnie doceniane były wyróżnieniami i nagrodami. Najnowsze, przyznało Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, działające od 1992 roku. Ogólnopolskie stowarzyszenie szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami nadało prezesowi ZGO-WCR – Witosławowi Gibasiewiczowi tytuł Europejskiego Lidera Innowacji 2021. „To wyróżnienie, które motywować nas wszystkich będzie do jeszcze większej i cięższej pracy” – powiedział Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR, odbierając honorowy tytuł z rąk prezesa KFDZOM, Wojciecha Janki.

Za osiągnięcia na rzecz rozwoju polskiej gospodarki odpadami wyróżniono także burmistrza Jarocina, Adama Pawlickiego, który otrzymał medal „Polonia Pura”. „Wyróżnienie to jest wyrazem szczególnych osiągnięć Jarocina i osobiście pana burmistrza w tworzenie nowych jakości, budujących system gospodarki odpadami komunalnymi – podkreśla Wojciech Janka, prezes zarządu Krajowego Forum. – To nagroda dla osób, które niebezpośrednio zarządzają, ale mają istotny wpływ na funkcjonowanie branży” – dodaje Janka. To medal szczególny, bowiem w blisko 30-letniej działalności związku przyznano dotychczas 7 wyróżnień. Otrzymali je m.in.: prezydent Krakowa, Konina, Kielc, Katowic, Kędzierzyna Koźle. Do zacnego grona – z ósmym wyróżnieniem – dołączył burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. „To, co robicie od lat w Jarocinie, to jest szczególnie warte popularyzowania, pokazywania nie tylko w kraju, ale również za granicą. Będziemy promować i pokazywać, że w centrum Polski jest taki obiekt (ZGO-WCR – przyp. red.), na teren którego powinny przyjeżdżać wycieczki, nie tylko z kraju, ale i z Europy, a nawet świata. Po to, by powielać to, co tu robicie” – zaakcentował Wojciech Janka.


Podpisanie umowy z NFOŚIGW

Miło nam poinformować, że została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na  realizację Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu  w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Wysokość dofinansowania  38 484 556,44  zł.

W ramach realizacji inwestycji “Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”  zostanie  rozbudowana instalacja do kompostownia bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji oraz kompostownia odpadów wraz z  placami  kompostowymi. Wybudowany  zostanie drugi fermentera do przetwarzania odpadów biodegradowalnych,  powstaną nowe  placu do przerobu odpadów budowlanych, zostanie zmodernizowana  oraz rozbudowana stacja transformatorowa, powstanie nowy agregat kogeneracyjny. Rozbudowana zostanie  także podczyszczalnia ścieków oraz wybudowana zostanie nowa waga najazdowa, zwiększy się także flota pojazdów.


Podpisanie umowy z NFOŚIGW

Miło nam poinformować, że została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na  realizację Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu  w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Wysokość dofinansowania  38 484 556,44  zł.

W ramach realizacji inwestycji “Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”  zostanie  rozbudowana instalacja do kompostownia bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji oraz kompostownia odpadów wraz z  placami  kompostowymi. Wybudowany  zostanie drugi fermentera do przetwarzania odpadów biodegradowalnych,  powstaną nowe  placu do przerobu odpadów budowlanych, zostanie zmodernizowana  oraz rozbudowana stacja transformatorowa, powstanie nowy agregat kogeneracyjny. Rozbudowana zostanie  także podczyszczalnia ścieków oraz wybudowana zostanie nowa waga najazdowa, zwiększy się także flota pojazdów.


Nowoczesna technologia dla bezpieczeństwa pracy

Bezpieczeństwo pracowników i minimalizowanie czynników niebezpiecznych jest dla nas kwestią priorytetową – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes zarządu ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Spółka zakupiła 3 detektory gazu, które zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru lub zatrucia gazem. 

Widoczny w ostatnich latach dynamiczny rozwój ZGO-WCR jest wynikiem stosowania nowoczesnych technologii. Innowacyjne rozwiązania praktykowane są także przy zakupie urządzeń, które mają dbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Na realizację tego celu ZGO-WCR pozyskało dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Pierwsza część dofinansowania została przeznaczona na zakup 3 detektorów gazu typu: Drager X-am 5600 z akcesoriami. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tych strefach zakładu, w których istnieje ryzyko wystąpienia pożaru. Detektory zainstalowane zostaną także w miejscach, gdzie mogą pojawić się niebezpieczne gazy, grożące zatruciem (jak np. metan, siarkowodór, amoniak, dwutlenek węgla itp.). Nowoczesne urządzenia sprawią, że pracownicy będą mogli szybko zareagować w przypadku ewentualnego zagrożenia, a poprzez to  zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru czy zatrucia gazem.


Podpisanie umowy na kolejne panele

 Kolejne instalacje fotowoltaiczne już wkrótce pojawią się na dachach budynków ZGO Sp. z o. o.  w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. W ramach inwestycji zamontowane zostaną panele słoneczne o łącznej mocy ponad 300 kWp. Dnia 21.05.2021 odbyło się oficjalne podpisanie umowy z wykonawcą.

Pierwsze zadanie obejmuje zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocyminimalnej 262 kWp. Wartość zadania opiewa na blisko 719 tys. zł. W ramach drugej inwestycji, o wartości 245 tys. zł., powstanie instalacja  fotowoltaiczna o mocy minimalnej 40 kWp wraz z magazynem energii o pojemności min 50 kW.

Obie inwestycje realizowane będą przez firmę EKO POWER ENERGIA Sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejsze oferty w ramach ogłoszonych przetargów. Zadania będą współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przypominamy, że dziś na obiektach ZGO-WCR znajduje się 1331 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 425 kW, a zakład jest już samowystarczalny energetycznie.


Ekipa programu ekologicznego z wizytą w naszym zakładzie

O ekologii z Maciejem Orłosiem

Do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskiego Centrum Recyklingu zawitała ekipa programu „Ty śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce...”. Podczas pobytu w Jarocinie nagrywała materiały do kolejnych odcinków tego ekologicznego cyklu. Gospodarzami programu są: dr Katarzyna Michniewska ekonomista środowiskowy i prezes zarządu organizacji odzysku opakowań Ekocykl oraz Maciej Orłoś - znany dziennikarz i prezenter telewizyjny.

Poszczególne odcinki programu dotyczą różnych, palących problemów środowiskowych, z którymi boryka się Polska, Europa i świat. Pomysłodawcą cyklu i autorem scenariuszy jest dr Katarzyna Michniewska - które opiera na swoim ponad dwudziestoletnim doświadczeniu w branży, a poruszane problemy to zagadnienia zgłaszane przez uczestników spotkań edukacyjnych. Współprowadzącym program jest Maciej Orłoś - zaangażowany w tematy ekologiczne dziennikarz, a także prezenter telewizyjny i aktor.

Tematyka odcinków nagrywanych w Jarocinie dotyczyła odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych oraz ekologicznej ścieżki edukacyjnej, która znajduje się na terenie ZGO-WCR. Gospodarze programu rozmawiali z burmistrzem Jarocina Adamem Pawlickim oraz prezesem zarządu ZGO-WCR Witosławem Gibasiewiczem.

Program „Ty śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce...” przygotowywany jest przez organizację EKOCYKL, która  edukuje dzieci, młodzież i dorosłych w kwestiach rozmaitych problemów środowiskowych. Cykl dostępny jest na YouTube. O premierze odcinków z jarocińskimi akcentami ZGO-WCR będzie informowało na swoim profilu Facebook’u.


Dzień Pracownika Komunalnego

10 maja obchodzony jest Dzień  Pracownika Komunalnego.

W tym roku po raz pierwszy decyzją Zarządu Spółki, tytuł Pracownika Komunalnego roku 2021, otrzymał Kierownik Działu przyjmowania, przetwarzania i składowania odpadów Mateusz Andrzejczak.

Zarząd docenił jego wzorową pracę i zaangażowanie.

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.