Nowa ładowarka poprawi wydajność i komfort pracy

Nasz Zakład inwestuje w coraz to bardziej nowoczesny sprzęt. Tym razem zakupiona została nowa ładowarka kołowa LiuGong  856 H . Będzie ona wykorzystana do ładowania i transportu materiału nadającego się na kompost. Nowa ładowarka zapewnia dużą siłę kopania, siłę odspajania oraz stabilny transportu materiałów i ograniczenie ich rozsypywania do minimum. Komfortowe warunki pracy zapewni operatorowi urządzenia przestronna kabina z regulowanym fotelem z pneumatycznym zawieszeniem.


Rozbudowy ZGO-WCR ciąg dalszy...

Po zakończonej rozbudowie placu do przerobu materiałów budowlanych oraz placu do kompostowania odpadów biodegradowalnych przyszedł czas na kolejny etap unowocześniania ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Tym razem rozpoczęto prace związane z zaprojektowaniem i budową dodatkowego zespołu kogeneracyjnego wraz z instalacją doczyszczania i osuszania biogazu. Całość tej inwestycji wyniesie ponad 5 mln złotych.

Prace związane z budową placów – do przerobu odpadów poremontowych oraz kompostowania bioodpadów, to część dużo większej inwestycji, której łączny koszt opiewa na kwotę ponad 100 mln zł. W jej ramach zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie również stacja transformatorowa. Inwestycja obejmie także wydzielenie boksów magazynowych i zakup sprzętu mobilnego. W ramach przedsięwzięcia rozbudowana zostanie instalacja do kompostownia bioodpadów, stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji.

Warto przypomnieć, że środki, w wysokości ponad 100 mln zł, na rozbudowę zakładu pochodzą z dotacji pozyskanej przez ZGO-WCR z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie blisko 50 mln zł oraz pożyczki w kwocie 22 mln ze środków unijnych. Pozostałe środki zabezpiecza spółka.


Gmina Pobiedziska dołączyła do Porozumienia Międzygminnego

Kolejna gmina – Pobiedziska, widząc korzyści we wspólnym zagospodarowaniu odpadów komunalnych, dołączyła do Porozumienia Międzygminnego, działającego przy ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskim Centrum Recyklingu.

Przypomnijmy, że w ubiegły piątek do Porozumienia dołączyła gmina Raszków. Kilka dni później do współpracujących samorządów dołączyła Gmina Pobiedziska. Samorządy zauważają, że współpraca pozwoli na osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych. Współpraca wpłynie także na zahamowanie wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponoszą mieszkańcy gmin.

Nowoczesne rozwiązania oferowane przez Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu gwarantującą zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami środowiskowymi, a także formalno – prawnymi. Sama instalacja w Witaszyczkach zyska natomiast dodatkowy strumień odpadów komunalnych, który pozwoli zoptymalizować wydajność i organizację pracy zakładu.

Umowa została podpisana 20 grudnia 2021 roku. Ze strony Gminy Jarocin umowę podpisał burmistrz Adam Pawlicki, ze strony Miasta i Gminy Pobiedziska umowę podpisał burmistrz Irenausz Antkowiak. Podpisaniu towarzyszyli Przewodniczacy Rad Miejskich obu samorządów. Obecnie  w skład Porozumienia Międzygminnego  wchodzą 24 samorządy.

Źródło: www.jarocin.pl


To był dobry rok dla ekologii

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu nie od dziś jest jednym z liderów w dziedzinie zagospodarowania odpadów. Konsekwentne działania i stosowanie odważnych, innowacyjnych technologii sprawiły, że zakład stawiany jest przez fachowców, jako wzór stosowania dobrych praktyk w zakresie ekologii i zarządzania. To tutaj, na ogromną skalę, odzyskiwana jest energia słoneczna z instalacji fotowoltaicznych, a z odpadów biodegradowalnych produkowany jest biogaz. Dzięki temu ZGO-WCR już dziś jest samowystarczalne energetycznie. Mimo licznych sukcesów, ZGO – WCR, ciągle poszukuje nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą zwiększyć efektywność zakładu. Takie działania podejmowane były także w mijającym 2021 roku.

 

Milionowe inwestycje o europejskiej skali

Nowe sito w ramach modernizacji sortowni

Rok 2021 to kontynuacja prac związanych z modernizacją sortowni Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie. Pierwszy etap kolejnej modernizacji rozpoczął się od zakupu drugiego sita bębnowego, umożliwiającego pracę sortowni w 4 trybach. Inwestycja pozwoliła na zwiększenie przepustowości oraz niezawodności linii. Sito o średnicy 3,6 m ma aż 16,5 m długości. Ogromne urządzenie, ważące 38 ton zostało dostarczone specjalistycznym 40-metrowym transportem. Przewiezienie sprzętu zajęło 48 godzin. W drugim etapie inwestycji zmodernizowana zostanie linia biologiczna do separacji odpadów biodegradowalnych, znajdujących się w odpadach komunalnych. W trzecim etapie inwestor zamontuje dodatkową bramę w hali nadawy. Wszystkie trzy etapy inwestycji będą kosztowały ponad 5 mln zł.

Rozbudowa z unijnym wsparciem

Nowoczesne urządzenia, sprzęt i ekologiczna flota samochodowa będące w zasobach ZGO–WCR zostały w 2021 roku wzmocnione kolejnymi działaniami inwestycyjnymi o łącznej wartości blisko 100 mln zł.  Finansowanie inwestycji zabezpieczone zostało dzięki pozyskaniu przez spółkę ok. 38 – milionowej dotacji, pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Co więcej, na realizację ambitnych planów, NFOŚiGW udzieli dodatkowo pożyczki w wysokości ponad 22 mln zł. Pozostałą kwotę – blisko 40 mln zł stanowić będą środki własne spółki. Jak się później okaże, w kolejnych miesiącach 2021 roku kwota dofinansowania wzrośnie. Do pozyskanych wcześniej 40 mln zł, dołącza kolejne 9,5 mln zł, co oznacza, że inwestycja uzyskała bezzwrotne wsparcie wysokości 50 mln zł.

Dwa place w budowie

W ramach rozbudowy ZGO Sp. z o.o – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu wybudowane zostały dwa place o łącznej powierzchni ponad 25 000 m2. Pierwszy z nich będzie służył do przerobu odpadów budowlanych, a drugi – do kompostowania odpadów biodegradowalnych. Przy placu na gruz powstanie boks do prasowania i magazynowania odpadów styropianowych. Oba betonowe place będą uszczelnione, podłączone do kanalizacji w celu odprowadzenia ewentualnych przecieków, oraz dostosowane do przejazdu pojazdów ciężarowych.

Drugi fermenter

Prace związane z budową placów – do przerobu odpadów poremontowych oraz kompostowania bioodpadów, to część dużo większej inwestycji, której – jak wspomnieliśmy – łączny koszt opiewa na 100 mln zł. W jej ramach zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie również stacja transformatorowa. Inwestycja obejmie także wydzielenie boksów magazynowych i zakup sprzętu mobilnego. W ramach przedsięwzięcia rozbudowana zostanie instalacja do kompostownia bioodpadów, stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów, ulegających biodegradacji. 

Proekologicznie i z oszczędnościami

Rozbudowana zostanie także podczyszczalnia ścieków. Część wstępnie oczyszczonych ścieków, będzie można ponownie wykorzystać w procesie produkcyjnym, co ma znaczący wpływ na ekologię, a jednocześnie spowoduje oszczędności kosztów dla spółki.

 

ZGO-WCR przykładem efektywności ekologicznej

ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu  wskazywany jest jako wzór w zakresie automatycznego sortowania opakowań aluminiowych. Bardzo dobre wyniki efektywności potwierdziły testy przeprowadzone w jarocińskiej instalacji przez Fundację Recal.

– W jarocińskiej instalacji wydzielane jest więcej aluminium niż w innych instalacjach sortujących w Polsce. Dzięki takim wynikom, możemy pokazywać Jarocin jako przykład efektywnego, ekologicznego działania  – podkreślał Jacek Wodzisławski, prezes Fundacji Recal. – Duża część instalacji w Polsce nie ma w ogóle żadnych separatorów do rozdzielania aluminium. Chcemy zmienić tę sytuację i dzięki przeprowadzanym testom pokazać, że można odseparować jeszcze większą ilość aluminium – dodaje prezes Fundacji Recal. Ze 170 instalacji komunalnych w Polsce tylko 10-15% jest wyposażonych w – aż dwa – tego typu urządzenia, tak jak w Jarocinie.

Energetyczny certyfikat dla ZGO-WCR

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu uzyskało kolejną normę ISO, tym razem – energetyczną. Zakład jest już samowystarczalny energetycznie, mimo to dalej rozwija swoje możliwości w tej dziedzinie, wiedząc jakie ma to znaczenie dla ekologii.

Spółka uzyskała recertyfikację trzech norm ISO: środowiskowej, bhp i jakościowej. Dodatkowo, jednostka certyfikująca przyznała ZGO-WCR – po raz pierwszy – normę energetyczną. Za swój nadrzędny cel stawia ona efektywne zarządzanie energią pod każdą postacią. Poza tym, że ZGO -WCR jest samowystarczalne energetycznie, zakład ma na celu zmniejszenie emisji CO2 przez co stale rozbudowuje instalacje fotowoltaiczne na terenie spółki. Alternatywnym źródłem energii w zakładzie jest także biogaz, który powstaje z odpadów biodegradowalnych kuchennych, pochodzących z selektywnej zbiórki oraz z wysortowanych zmieszanych odpadów komunalnych. W budowie jest drugi fermenter, dzięki któremu będzie możliwa produkcja jeszcze większej ilości biogazu, zamienianego na energię elektryczną i cieplną.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Europejski Lider Innowacji

Innowacyjne działania w zakresie gospodarki odpadami wielokrotnie doceniane były wyróżnieniami i nagrodami. Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, działające od 1992 roku ogólnopolskie stowarzyszenie szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami nadało prezesowi ZGO-WCR – Witosławowi Gibasiewiczowi tytuł Europejskiego Lidera Innowacji 2021.

Dyplom Heraklesa  

Witosław Gibasiewicz – Prezes ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu otrzymał także Honorowy Dyplom Heraklesa. Jest to wyróżnienie za wieloletnią działalność i ponadprzeciętne osiągnięcia na rzecz tworzenia i rozwoju gospodarki odpadami w Polsce.

Medal „Polonia Pura”

Za osiągnięcia na rzecz rozwoju polskiej gospodarki odpadami wyróżniono także burmistrza Jarocina, Adama Pawlickiego, który otrzymał medal „Polonia Pura”.   – To nagroda dla osób, które nie bezpośrednio zarządzają, ale mają istotny wpływ na funkcjonowanie branży – podkreślał Wojciech Janka, prezes zarządu Krajowego Forum.  To medal szczególny, bowiem w blisko 30-letniej działalności związku przyznano dotychczas 7 wyróżnień.

ZNAMIENICI GOŚCIE

O ekologii z Maciejem Orłosiem

W 2021 roku instalacja gościła ekipę programu „Ty śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce…”. Gospodarzami programu byli: dr Katarzyna Michniewska – ekonomista środowiskowy i prezes zarządu organizacji odzysku opakowań Ekocykl oraz Maciej Orłoś – znany dziennikarz i prezenter telewizyjny. Tematyka odcinków nagrywanych w Jarocinie dotyczyła odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych oraz ekologicznej ścieżki edukacyjnej, która znajduje się na terenie ZGO-WCR. Gospodarze programu rozmawiali z burmistrzem Jarocina Adamem Pawlickim oraz prezesem zarządu ZGO-WCR Witosławem Gibasiewiczem.

Ambasador Kanady w Wielkopolskim Centrum Recyklingu

Od oficjalnego spotkania z burmistrzem Jarocina, Adamem Pawlickim rozpoczęła się wizyta w Jarocinie Ambasador Kanady w Polsce J.E. Leslie Scanlon. Głównym tematem wizyty były plany rozwojowe miasta w obliczu aktualnych wyzwań m.in. zmian klimatycznych. Delegacja z kanadyjskiej ambasady odwiedziła m.in. ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, realizujący nowatorskie inwestycje proekologiczne.

CORAZ WIĘCEJ ZIELENI WOKÓŁ INSTALACJI KOMUNALNEJ

Żywe, zielone ściany

2160 roślinek ozdobiło pionową ścianę budynku ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Zielone ściany pojawiły się też na pobliskim przystanku autobusowym. To innowacyjne rozwiązanie, poza walorami estetycznymi, ma przede wszystkim ogromne znaczenie dla ekologii.

Korzyści z zastosowania paneli – ekranów z roślin jest bardzo wiele. Wśród zalet zielonych ścian wymienia się poprawę estetyki przestrzeni publicznych, pozytywny wpływ na samopoczucie mieszkańców, oczyszczanie powietrza, gromadzenie wody czy redukcję hałasu.

Żywa ściana to świetny sposób na wskrzeszenie gatunków roślin w obszarach miejskich, a tym samym wspieranie lokalnego ekosystemu. Możemy zbadać obszar w celu wybrania takich roślin, jak dzikie kwiaty, które zachęcą lokalne owady, pszczoły, bezkręgowce, motyle, ptaki i inne dzikie zwierzęta.

Setki nowych drzew i krzewów

Od wielu lat ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu  systematycznie prowadzi prace związane z pielęgnacją zieleni izolacyjnej na terenie zakładu. W 2021 r. uzupełniono nasadzenia 748 sztuk drzew i krzewów. Wiosną tego roku posadzono 223 sztuk a jesienią 525 sztuk. W dalszym etapie (przełom I i II kwartału 2022), w pasie zieleni izolacyjnej zostaną uzupełnione ewentualne braki nasadzeń.

W lutym 2021 r. zakład wzbogacił się o nowe drzewa i krzewy: sosny czarne oraz tuje szmaragd, a wiosną tego roku na terenie leśnym, przynależącym do ZGO-WCR posadzonych zostało kolejne ponad 1300 sztuk roślin. Między innymi: jaśminowce, krzewy iglaste (jałowiec wirginijski, łuskowy), Berberysy Thumberga, Hortensje, lawenda wąskolistna Nana Alba itd. Zaprojektowane i zamontowane zostało także 13 budek lęgowych dla ptaków oraz 3 domki dla owadów zapylających. W listopadzie wykonano kolejne nasadzenia sosny czarnej oraz dzikiej róży.

 


W jarocińskim porozumieniu działają już 23 samorządy

Kolejny samorząd przystąpił do porozumienia w sprawie wspólnego zagospodarowania odpadów komunalnych przez ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Jest nim Miasto i Gmina Raszków.

Dokument w tej sprawie został dziś podpisany przez burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego i burmistrza Gminy i Miasta Raszków – Jacka Bartczaka. Od tej chwili w ramach porozumienia międzygminnego współpracują 23 wielkopolskie samorządy.

Okoliczne samorządy – widząc to, w jaki sposób, w ZGO-Wielkopolskim Centrum Recyklingu Jarocinie są przyjmowane, przetwarzane i zagospodarowane odpady komunalne, chcą z nami współpracować – podkreśla burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

Burmistrz Jarocina zaznacza jednocześnie, że Gmina Jarocin osiągnęła za 2020 rok prawie 76 %  poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. – Oznacza to, że już w ubiegłym roku spełniliśmy wymagany przez UE poziom z 2035 roku – informuje włodarz gminy Jarocin. – Takie poziomy osiągają tylko gminy, które mają rozwinięte i dobrze funkcjonujące gminne systemy. Nie mogłyby one dobrze funkcjonować bez proekologicznej postawy mieszkańców, którzy coraz lepiej rozumieją i segregują odpady – dodaje burmistrz Jarocina.

Źródło: www.jarocin.pl


Walka o klimat- artykuł

Dodatek do gazety Rzeczpospolita  „ Walka o Klimat”

Z energii, którą wyprodukowaliśmy w pierwszym półroczu 2021 r., można by zasilić całoroczne użytkowanie 519 samochodów elektrycznych. Tej,  pochodzącej z fotowoltaiki starczyłoby na zasilenie 402 piekarników elektrycznych, a z kogeneracji – 6890 expresów do kawy. ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu jest już, nie tylko, samowystarczalne energetycznie, ale produkuje więcej energii niż zużywa. I co najważniejsze – jest to energia w 100 % odnawialna, czyli ekologiczna!

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu nie od dziś jest jednym z liderów w dziedzinie zagospodarowania odpadów. Konsekwentne działania i stosowanie odważnych, innowacyjnych technologii sprawiły, że zakład stawiany jest przez fachowców, jako wzór stosowania dobrych praktyk w zakresie ekologii i zarządzania. To tutaj, na ogromną skalę, odzyskiwana jest energia słoneczna z instalacji fotowoltaicznych, a z odpadów biodegradowalnych produkowany jest biogaz. A– jak się okazuje – to nie koniec inwestycji, które mają na celu zagospodarowanie bioodpadów w taki sposób, by efektywnie przetworzyć je w energię elektryczną i cieplną.

W 2020 roku spółka wyprodukowała z kogeneracji 3 759 MWh energii elektrycznej, gdzie zużycie energii było na poziomie 2654 MWh.

Obecnie na obiektach ZGO-WCR znajduje się 2515 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 866 kW, a do końca roku planowana jest realizacja instalacji o mocy 156,6 kW, co  w efekcie da wynik 1 MW instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na dachach garaży i wiat znajdujących się na terenie ZGO-WCR.

Dzięki inwestycji w nową infrastrukturę, zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Dzięki temu produkcja biogazu wzrośnie do  około 360m3/h. Pozwoli to na produkcję jeszcze większej ilości energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby ciągle rozwijającego się zakładu. Ograniczenie kosztów energii
w zagospodarowaniu odpadów ma kolosalne znaczenie w zahamowaniu wzrostu „opłat śmieciowych” ponoszonych przez mieszkańców. Tym działaniom służy między innymi rozbudowa połączeń kablowych w szczególności połączenia zakładu ZGO-WCR z Głównym Punktem Zasilania (GPZ), co umożliwi realizację kolejnych inwestycji  zwiększających produkcję energii w zakładzie. W planach ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu jest wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 0,9 MWh na zrekultywowanej kwaterze nr 1, jeżeli uda się uzyskać na ten cel dofinansowanie zewnętrzne.

 W ramach inwestycji w ZGO-WCR rozbudowana zostanie również instalacja do kompostownia bioodpadów, powiększona zostanie także kompostownia odpadów oraz place kompostowe. Cała inwestycja wyniesie ponad 100 mln złotych. Inwestycja dofinansowana jest między innymi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków dotacyjnych Unii Europejskiej.

Oprócz energii, z opadów biodegradowalnych (kuchenne i zielone np.: trawy, liście, drobne gałęzie) trafiających do ZGO-WCR produkowane są środki wspomagające uprawę roślin o nazwie „Terrawit”, które cieszą się ogromnym powodzeniem wśród klientów,
a zapotrzebowanie na te produkty cały czas wzrasta.

W Polsce główną metodą zagospodarowania odpadów biodegradowalnych jest technologia kompostowania oraz w dużo mniejszym stopniu fermentacja. Zastosowana w ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu technologia przetwarzania odpadów  od lat uchodzi za jedną z najnowocześniejszych metod. Technologia fermentacji suchej ciągłej jest uznana za jedną z najbardziej efektywnych i skutecznych technologii. Jest to rozwiązanie rekomendowane wg BAT (Best Available Technology – Najlepsze Dostępne Techniki), przeznaczone do przetwarzania odpadów o różnej zawartości suchej masy. Zgodnie
z wytycznymi BAT zastosowanie procesu fermentacji suchej ciągłej pozwala na ograniczenie zużycia wody i minimalizację powstawania odcieków.

Działania w zakresie produkcji zielonej energii od kilku lat bardzo intensywnie inspiruje gmina Jarocin. Aby zostać liderem energetycznym, gmina jest w trakcie budowy instalacji fotowoltaicznych. Właśnie trwa rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu o nowe urządzenia do produkcji energii. W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie w 2022 roku jako członka klastra mają zostać zamontowane 2 agregaty kogeneracyjne o łącznej mocy ok. 700 kW.  Również tam, wybudowana zostanie pierwsza w Polsce instalacja do odzysku fosforu.

Czym zajmuje się klaster energetyczny? 

Jarociński klaster energetyczny, którego liderem jest spółka Energia Jarocin, powstał pod koniec 2017 roku. Były to początki tego typu porozumień w Polsce, kiedy to klastry musiały wypracowywać sobie miejsce na energetycznej mapie kraju. Tak było i w Jarocinie. Teraz, po ponad 3 latach ciężkiej pracy koncepcyjnej, realizowane są działania zgodne ze strategią przyjętą przez członków klastra. Wymienić tu można choćby grupowy zakup energii dla spółek komunalnych czy projekt Energia Jarocin 2020, który był skierowany do mieszkańców gminy Jarocin i polegał na kompleksowej obsłudze procesu montażu instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach. W ramach porozumienia koordynowana jest także budowa instalacji fotowoltaicznych przez gminne spółki. Klaster Energia dąży do samowystarczalności energetycznej gminy i tak w latach 2020-2021 zostało wybudowane instalacje o mocy ok. 510 kW na obiektach gminnych spółek (bez ZGO sp. z o.o. – WCR). Kolejne dwie  instalacje w gminnych spółkach o łącznej mocy ok. 160  kW mają zostać wybudowane już w 2022 roku. Energia Jarocin wystąpiła także do Urzędu Regulacji Energetyki o koncesję na obrót energią elektryczną by móc sprzedawać ją dla innych gminnych podmiotów. Jest to podyktowane inwestycjami w odnawialne źródła energii.

W tej chwili największym jej producentem jest ZGO – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Nadwyżki energii zakład musi odsprzedawać do sieci. Celem klastra jest doprowadzenie do możliwości wymiany energii między podmiotami, zrzeszonymi w klastrze. Będzie to możliwe dzięki budowie odpowiedniej infrastruktury. Budowa połączenia energetycznego wokół miasta to bardzo ważne zadanie na najbliższe lata dla jarocińskiego klastra energetycznego.


Kolejny elektryczny pojazd w ZGO-WCR

Do floty ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu dołączył kolejny, całkowicie elektryczny pojazd.

To  4 osobowy, zielony Melex, sprowadzony do Jarocina z Mielca. Pojazd może uzyskać maksymalną prędkość 25 km/h. Wyposażony jest w nowoczesny układ regulacji prędkości, który zwiększa bezpieczeństwo, wspomagając zasadniczy układ hamowania w trakcie odzysku energii elektrycznej.  Melex umożliwi sprawniejsze poruszanie się po terenie zakładu, który obecnie obejmuje 36,7 ha i jest nadal rozbudowywany. Dodatkowym atutem pojazdu jest to, iż jego szerokość wynosi zaledwie 1390 mm,  co pozwala zmieścić się w różnych miejscach. Co więcej, elektryczny napęd pojazdu pozwala poruszać się nim całkowicie za darmo.


Prezenty w duchu EKO

Za pasem już święta Bożego Narodzenia. Nadszedł więc czas poszukiwania prezentów. Dwoimy się i troimy, co podarować najbliższym, zwłaszcza że na sercu leży nam dobro naszej planety. Co więc wybrać, aby podarunek nie tylko sprawił radość, ale był zgodny z duchem zero waste?

Ekologiczny prezent, czyli jaki?

Ekologia to nie tylko segregowanie śmieci. To również zwracanie uwagi na pochodzenie produktu, którego proces tworzenia i transportu będzie emitował najmniejszy ślad węglowy. Aby żyć w zgodzie z filozofią zero waste, należy wybierać produkty ekologiczne, organiczne i naturalne oraz artykuły pochodzące z recyklingu lub takie, które można zużyć w całości. Osoby, którym bliska jest ekologia najchętniej kupują  produkty regionalne np. sery, konfitury czy słoikowe specjały, które zyskały na popularności w okresie pandemii. Nie brakuje również zwolenników ekologicznych gadżetów używanych do wyposażenia domu czy zabawek dla dzieci. Istotne jest również opakowanie prezentu, które także powinno być przygotowane w sposób ekologiczny. Do wyboru mamy szary papier, stare  gazety, czy własnoręcznie wykonane pudełka, w których nasz dar może prezentować się okazale. W tym wypadku wszystko zależy od naszej  kreatywności. Przygotowaliśmy listę wyjątkowych eko prezentów, które bez wątpienia wywołają szeroki uśmiech na twarzy obdarowanego, ale i też będą przyjazne środowisku naturalnemu. Co się na niej znalazło?

Romantyczne świece

To jedne z najpiękniejszych ozdób wnętrz. Ich miękkie, ciepłe światło  nadaje przytulnego charakteru i buduje wyjątkowy nastrój. Co najważniejsze, pozwalają na unikatowe doznania dzięki ukrytym w nich aromatom. Różnorodność nut zapachowych przyprawia o zawrót głowy: egzotyczne kwiaty, przyprawy korzenne czy owoce. Nie tylko pięknie pachną, ale też nie niszczą środowiska, bo powstają z naturalnych surowców, czyli wosków roślinnych. Takich jak: wosk sojowy, palmowy, kokosowy czy rzepakowy. Dodatkowo świeczki zamykane są w naczyniach ceramicznych, które z łatwością można powtórnie wykorzystać np. jako  słoiczki do pędzli kosmetycznych. A co najważniejsze, wielu producentów oferuje możliwość odesłania opakowania do ponownego napełnienia woskiem.

Kubki termiczne

Nic tak nie grzeje i nie pobudza, jak ciepła kawa lub herbata pita zimą w drodze do pracy. Wybór kubków jest ogromny. Znajdziemy je w różnych pojemnościach, kształtach i kolorach. Nie będzie trudno trafić w gust  bliskiej osoby. Dodatkowo w ofercie można znaleźć również kubki w wersji składanej, które łatwo przechować w torebce lub plecaku. Noszenie własnych napojów sprawia, że pokusa  zajścia do kawiarni jest znacznie mniejsza, a to pomaga nam oszczędzić  trochę pieniędzy i plastiku.

Smaczny upominek

Kto nie lubi słodkich niespodzianek? Ciasteczka cynamonowe, pierniczki, babeczki korzenne albo ciasto to również miły gest na święta. Udekorowanie ich w bożonarodzeniowym klimacie i zapakowanie w samodzielnie przygotowane pudełeczko będzie dobrą i ekologiczną alternatywą dla upominków kupowanych na siłę. Na świątecznych jarmarkach nie brakuje regionalnych słodyczy, które także wyśmienicie nadadzą się na podarunek. Doskonałym pomysłem będzie również własnoręczne przygotowanie domowych wypieków. Nie można również zapomnieć o istotnym fakcie – takie prezenty są biodegradowalne, gdy znikają w naszych brzuchach!

Naturalne kosmetyki

To idealna propozycja prezentu pod choinkę. Biorąc pod uwagę fakt, że nasza skóra potrzebuje codziennej pielęgnacji, zamiast traktować ją chemią, lepiej zadbać o nią składnikami pochodzącymi z natury. Oczywiście nie można zapominać, że kosmetyk musi być odpowiednio dopasowany do osoby, która będzie z niego korzystała.
W drogeriach lub sklepach internetowych znajdziemy bogatą ofertę kremów, maseczek pielęgnacyjnych, toników, olejków wykonanych z naturalnych składników. Nie brakuje również środków higieny osobistej, takich jak szampony i mydła w kostce, które są małe, poręczne i nie generują odpadów w postaci plastikowego opakowania. Ponadto, ręcznie robione i pięknie zapakowane mydło to prezent, który spodoba się każdemu.

Ebooki i czytniki ebooków

Zamiast kupować na święta kolejną książkę, którą ktoś odłoży na półkę,  dlaczego nie podarować jej w formie elektronicznej, z odpowiednim czytnikiem? Na takim urządzeniu jednorazowo możemy przechować kilkaset ebooków. I co ważniejsze – uratować tyle samo drzew! Bez wątpienia będzie to idealny podarunek dla mola książkowego, który uwielbia podróżować. Od tego momentu nie będzie narażony na dźwiganie dodatkowych kilogramów w walizce.

Ekologiczne zabawki

Kto nie lubi obdarowywać prezentami najmłodszych? Pod choinką znajduje się zawsze sporo zabawek. A gdyby tak w tym roku były to drewniane zabawki, które pobudzają  wyobraźnię dziecka? Bujak, który w sekundę może stać się drabinką do wspinania. Klocki, które zachęcą malucha do tworzenia konstrukcji? Tak,  to możliwe! W drewnianych zabawkach najpiękniejsze jest to, że nie tylko pobudzają wyobraźnię, ale są odporne na zniszczenia, mogą więc służyć kilku  pokoleniom.


Znamy laureatów konkursu plastycznego.

W dniu dzisiejszym odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym ” Świat Ratuję- Aluminium Odzyskuję”  Konkurs, który zorganizowaliśmy miał na celu poszerzenie wiedzy na temat recyklingu odpadów  ze szczególnym uwzględnieniem odpadów aluminiowych.

Aluminium to surowiec, który możemy przetwarzać nieskończoną ilość razy, dzięki czemu mogą powstać zupełnie nowe pełnowartościowe produkty. Co więcej aluminium to materiał, który stanowi 8% skorupy ziemskiej, więc gdy oddamy aluminium  do recyklingu, będziemy mogli zaoszczędzić wydobycie innych surowców z Ziemi i przyczynimy się do ochrony naszej planety.

Konkurs ruszył 3 września 2021 roku i był dedykowany dla uczniów szkół podstawowych  z terenu porozumienia międzygminnego. Trwał do 15 października b.r.

Na konkurs wpłynęło przeszło 650  pięknych i oryginalnych prac, które przyniosły nam spore wyzwanie w wyborze 13  najlepszych, które mogliśmy nagrodzić w dniu dzisiejszym. Serdecznie Wam gratulujemy pomysłowości i wyobraźni.

Partnerem w konkursie była fundacja Recal – jest to fundacja na rzecz opakowań aluminiowych. Fundacja ta, przyznała swoje wyróżnienia dla 3 uczniów z najlepszej 13, a także dołożyła swoją cegiełkę w postaci upominków dla wszystkich laureatów konkursu.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Poniżej przedstawiamy Laureatów konkursu:

Kategoria klas I-III:

1 miejsce – Aleksander Łapacz (kl. III) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Choczu

2 miejsce – Wioletta Nowak (kl. III) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żerkowie

3 miejsce – Jowita Witczak (kl. III)  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. J. Twardowskiego w Jarocinie

Kategoria klas IV- VI:

1 miejsce – Olivier Mikołajczak (kl. IV) Zespół Szkół w Mieszkowie

2 miejsce – Pola Stempniewicz (kl. V) Zespół Szkół Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi (kl. V)

3 miejsce – Mateusz Stachowiak Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie (kl. V)

Kategoria klas VII-VIII:

1 miejsce – Aleksandra Czapkiewicz kl. VIII Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie

2 miejsce – Julian Jankowiak kl. VII Szkoła Podstawowa w Woli Książęcej

3 miejsce – Anna Lisowska kl. VII Szkoła Podstawowa nr 3 w Pleszewie

Wyróżnienia:

Kacper Kubasik kl. V Szkoła Podstawowa w Woli Książęcej

Maciej Koch (kl. I)  Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Kolniczkach

Łucja Barańska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Pleszewie , kl. V

Zuzanna Durmenc – Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie, kl. VII

Dodatkowe wyróżnienia  przyznała także Fundacja Na Rzecz Odzysku Opakowań Recal:

Łucja Barańska– słuchawki (kl. V)

Aleksandra Czapkiewicz– aparat instax (kl. VIII)

Maciej Koch – słuchawki (kl. I)

Dziękujemy  wszystkim za udział w naszym konkursie.


Ogromna inwestycja z 50 mln zł unijnego dofinansowania 

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu przeznaczy ponad 100 mln zł na rozbudowę instalacji. Inwestycję, dzięki której zakład stanie się jeszcze nowocześniejszy oraz zwiększy swoje możliwości, wspierają unijne, bezzwrotne środki. Do pozyskanych wcześniej 40 mln zł teraz dołącza kolejne 9,5 mln zł.  

Dzięki dotacji i środkom własnym zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie również stacja transformatorowa. Inwestycja obejmie także budowę placu do przerobu odpadów budowlanych, wydzielenie boksów magazynowych i zakup sprzętu mobilnego. W ramach inwestycji rozbudowana zostanie instalacja do kompostownia bioodpadów, stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów, ulegających biodegradacji. Powiększona zostanie także kompostownia odpadów oraz place kompostowe, a rozbudowana – podczyszczalnia ścieków.

Inwestycja ZGO-WCR obejmuje zrealizowane już zadania: budowę nowej wagi najazdowej oraz zbiornika przeznaczonego do magazynowania biogazu o pojemności 1 000 m3. Zrealizowano je w 2020 r.

Inwestycja będzie kosztowała ponad 100 mln zł. Jej finansowanie zabezpieczone zostało dzięki pozyskaniu przez spółkę blisko 50-milionowej dotacji, pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Co więcej, na realizację ambitnych planów,  NFOŚiGW udzielił dodatkowo pożyczki w wysokości ponad 22 mln zł.