Farma fotowoltaiczna na zrekultywowanej kwaterze składowiska odpadów

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu to pierwsza instalacja w Wielkopolsce, na terenie której powstaje farma fotowoltaiczna na zrekultywowanej kwaterze nr 1 składowiska odpadów. Będzie to największa farma fotowoltaiczna w gm. Jarocin.

Budowa rozpoczęła się na początku czerwca. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki wsparciu uzyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kwatera, na której powstaje farma fotowoltaiczna, zamknięta została w 2014 roku. Poddano ją rekultywacji, czyli specjalnym zabiegom agrotechnicznym, które mają na celu odpowiednie zabezpieczenie deponowanych w niej odpadów. Całkowita powierzchnia kwatery wynosi 2ha, z czego korona kwatery na której powstaje farma to 0,8 ha.

Zarząd spółki, dostrzegając potencjał tak dużego terenu, zadecydował o wykorzystaniu korony zrekultywowanej kwatery do pozyskiwania „zielonej energii”.

Plan na wykorzystanie gruntów pod farmę fotowoltaiczną był gruntownie przemyślany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie po zamknięciu składowiska przez 50 lat nie można stawiać obiektów budowlanych. Nie ma jednak przeciwwskazań, by postawić tam instalację fotowoltaiczną. Przez najbliższe 50 lat z pewnością zdąży ona już na siebie zapracować. Prace nad budową farmy fotowoltaicznej mają zakończyć się już w sierpniu tego roku. Zamontowane panele będą generowały moc 867 kWp. Do końca 2022 roku spółka osiągnie poziom blisko 2 MWp.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez wywodzącą się z gminy Jarocin firmę Bau-technik, która już wcześniej realizowała dla zakładu inne inwestycje.


Wielkie ekoświętowanie z nagrodami, atrakcjami i koncertem

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu zorganizowało po raz kolejny wielkie ekoświęto, podczas którego poznaliśmy laureatów IV edycji konkursu „Region czysty na 6”.

 

Na wszystkich uczestników festynu, który zorganizowano w Jarocin Sport, czekało wiele atrakcji. Tłumy młodszych i starszych dzieci zgromadziły się przed stoiskiem ZGO-WCR – spółka przygotowała dla wszystkich konkursy i atrakcyjne nagrody.

 Biblioteka zaprosiła dzieci na warsztaty book foldingu – tworzenia nowych rzeczy ze starych i zniszczonych książek. OSP w Mieszkowie oraz straż pożarna działająca na terenie ZGO-WCR zaprezentowały pokaz sprzętu ratowniczego. Dzieci zaglądały do wnętrza samochodów strażackich, mogły posiedzieć w kabinie, przymierzyć hełm. Wśród najmłodszych nie brakowało też chętnych, by dowiedzieć się, jak udzielać pierwszej pomocy. Można było również obejrzeć sprzęt, który wykorzystywany jest na co dzień w ZGO-WCR. Kolejki ustawiały się przed dmuchanym zamkiem i do bajkowych postaci, które rozdawały cukierki.

Ci, którzy przynieśli stare telefony mogli je wymienić na sadzonkę drzewa. Nadleśnictwo Jarocin rozdało ich ok. 500 sztuk. Były wśród nich takie gatunki jak sosna, modrzew, buk, dąb szypułkowy, kalina, klon i jawor.

W trakcie festynu rozstrzygnięta została IV edycja konkursu „Region czysty na 6”. W tegorocznej ekorywalizacji wzięło udział 108 placówek oświatowych z terenu 20 gmin należących do Porozumienia Międzygminnego. Łącznie zebrano 37 738,7 kg (blisko 38 ton odpadów).
W pierwszym etapie – 21.384 kg (ponad 21 ton), w drugim – 15 782,05 kg (blisko 16 ton). Wśród oddanych odpadów znalazło się ponad 19 tys. kg plastikowych nakrętek, prawie 17 tys. kg baterii oraz ponad 1.300 kg aluminiowych puszek.

Ogłoszone zostały wyniki konkursu, m.in. która gmina, szkoła i klasa uzbierała najwięcej odpadów. Podane zostały wyniki zbiórki w przeliczeniu na 1 ucznia oraz którzy uczniowie – z jakich gmin i szkół wykazali się największym zaangażowaniem.
W IV edycji konkursu za zebrane nakrętki oraz aluminiowe puszki na cel charytatywny przekazana zostanie kwota 20.505,96 zł.

Wiele emocji wywołał występ Carli Fernandes – polsko – hiszpańsko – portugalskiej nastolatki, uzdolnionej muzycznie, znanej z telewizyjnego programu The Voice Kids. Po koncercie ustawiła się długa kolejka osób, które chciały wrócić do domu z dodatkową pamiątką – autografem młodziutkiej piosenkarki.

Swoje stoiska na festynie mieli: Fundacja na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL, ELEKTRORECYKLING, PRT Radomsko, JTBS, Ochotnicza Straż Pożarna w Mieszkowie, Ochotnicza Straż ZGO-WCR, JAR ,PWiK oraz Biblioteka.

 Projekt został zrealizowany m.in. w ramach Kultury Segregacji.

Informacje o laureatach konkursu znaleźć można w zakładce Edukacja->Konkursu EKO-> Region Czysty na 6 – edycja 4


Przybywa zwiedzających w ZGO-WCR

Z roku na rok przybywa delegacji oraz wycieczek, które chcą zwiedzić zakład.

Poza licznymi wycieczkami z przedszkoli i szkół podstawowych z naszego regionu do ZGO – WCR przyjeżdżają także klasy ze szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Tylko w maju zakład odwiedziło łącznie 155 młodych osób – dzieci, młodzieży i studentów.

Jarocińska instalacja jest jedną z najnowocześniejszych instalacji w Polsce m.in.: ze względu na innowacyjne technologie stosowane w zakładzie oraz nowoczesny park maszynowy. Często goszczą tu również delegacje z branżowych instytucji zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Z zainteresowaniem zwiedzają ZGO – WCR, zadają pytania, dzielą się swymi spostrzeżeniami, a także dowiadują się nowych, ciekawych rzeczy na temat funkcjonowania zakładu oraz segregacji odpadów.


Dynamiczny rozwój zakładu

Dynamiczny rozwój – tak można określić już 19-letni okres działalności ZGO – WCR.

  Dziewiętnaście lat temu jarocińskie władze samorządowe z burmistrzem Adamem Pawlickim na czele podjęły decyzję o powołaniu gminnej spółki, której nadano nazwę: Zakład Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. Zarejestrowana została w maju. Z czasem udziały w niej objęły także inne wielkopolskie samorządy.

  Początki nie były łatwe, ale zakład z każdym rokiem rozwijał swoją działalność. Jeszcze w 2003 roku na składowisko odpadów trafiało blisko 100 % odpadów. Z biegiem lat świadomość na temat potrzeby segregacji mocno wzrastała, a procent odpadów trafiających na składowisko stopniowo malał.

            – W związku z tym, że Unia Europejska również kładzie duży nacisk na powtórne wykorzystanie surowców, jakim niewątpliwie są odpady, jako kraj członkowski jesteśmy zobligowani, aby od 2035 roku przekazywać na składowisko nie więcej niż 10 % odpadów. Cały czas do tego dążymy – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO – WCR. – Dzięki temu, iż bardzo dbamy o sortowanie trafiających do nas odpadów, już w roku 2021 udało nam się uzyskać zadowalający wynik ilości oddawanych do składowania odpadów – dodaje prezes.

            Zakład jako jedna z najnowocześniejszych instalacji komunalnych w Polsce jest również liderem w stosowaniu innowacyjnych technologii przetwarzania odpadów. Obecnie może się pochwalić rozbudowaną infrastrukturą m.in.: halą sortowniczą, boksami, placami pod magazynowanie i przerób odpadów, nowoczesnym parkiem maszynowym, instalacją odgazowującą składowisko wraz z instalacją fotowoltaiczną, a także zespołem kogeneracyjnym. W rozwój tak nowoczesnej instalacji zainwestowano od 2003 roku do chwili obecnej ok. 300 mln złotych.

Plany na przyszłość również są ambitne. W przyszłym roku zakład będzie obchodził swoje 20-lecie. Ciągle wyznacza sobie nowe cele oraz pracuje nad rozwiązaniami, które przyczyniają się do jak najefektywniejszego sposobu sortowania i przetwarzania odpadów.


Kolejna ekologiczna inwestycja

Na terenie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu zamontowane zostaną kolejne panele fotowoltaiczne. Po zakończeniu inwestycji spółka osiągnie poziom blisko 2 MWh.

Umowa na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy łącznej 867 kwp  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną podpisana została z firmą Bau – Technik reprezentowaną przez prezesa Mateusza Kubickiego oraz firmą ZUH Wiesław Waśkowiak reprezentowaną przez właściciela firmy.

Panele zamontowane zostaną na obszarze zrekultywowanej kwatery nr 1 składowiska odpadów znajdujących się na terenie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Inwestycja ma kosztować ponad 4 mln złotych. Zakończenie prac zaplanowano na sierpień tego roku.

Kwatera, na której powstanie farma fotowoltaiczna, została zamknięta w 2014 roku i poddano ją rekultywacji, czyli specjalnym zabiegom agrotechnicznym, mającym na celu odpowiednie zabezpieczenie deponowanych w niej odpadów. Powierzchnia tej kwatery wynosi około 2 ha. Dostrzegając korzyści z wykorzystania tak dużej połaci terenu, zarząd spółki zdecydował o wykorzystaniu zrekultywowanej kwatery do pozyskiwania „zielonej energii” z wybudowanej farmy fotowoltaicznej, która będzie generowała energię blisko 1 MWh. – Dzięki tej inwestycji będziemy mogli planować kolejne działania związane z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, jak na przykład wpięcie się do Głównego Punktu Zasilania czy budowy własnej stacji transformatorowej – mówi Witosław Gibasiewicz, prezes spółki.

Obecnie na dachach zakładu zamieszczone jest 2515 paneli fotowoltaicznych. Po zakończeniu inwestycji spółka osiągnie poziom blisko 2 MWp.


Blisko 69 mln zł na budowę fermentera i tuneli kompostowych

W siedzibie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu podpisano umowę na budowę instalacji fermentacji metanowej na odpady biodegradowalne, w tym z selektywnej zbiórki, a także tuneli kompostowych do stabilizacji tlenowej.

Wykonawcą powierzonego zadania będzie konsorcjum firm: Instal Warszawa S.A. – Lider Konsorcjum oraz Eggersmann Anlagenbau GmbH – Partner Konsorcjum. Koszt inwestycji wyniesie blisko 69 milionów złotych netto. Planowany termin zakończenia prac to lipiec 2023 roku.

Budowa dodatkowego fermentera oraz 5 tuneli kompostowych stanowi kolejny etap rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Recyklingu, której całkowity koszt wyniesie blisko 110 mln złotych. Inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia efektywności istniejącej instalacji fermentacji. Dla drugiego bioreaktora założono wydajność do 15 000 Mg/rok, natomiast dla stabilizacji tlenowej wydajność ma wynieść do 16 000 Mg/rok.

Dzięki realizacji tej inwestycji spółka osiągnie efekt ekologiczny, jakim jest ograniczenie składowania odpadów, które od roku 2035 nie będzie mogło przekraczać 10 %. Już teraz WCR przygotowuje się do spełnienia wytycznych dotyczących zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji, w tym selektywnie zebranych. Inwestycja jest prowadzona z uwzględnieniem konkluzji BAT, aby technologia stosowana w instalacji komunalnej spełniała wszelkie rygorystyczne normy.

 – Zwiększający się strumień odpadów ulegających biodegradacji, w tym selektywnie zbieranych, stawia wyzwania, do których chcemy się jak najlepiej przygotować, stąd dalekosiężne plany rozbudowy istniejącej instalacji komunalnej – mówi Witosław Gibasiewicz, prezes spółki. – Chcemy, aby nasza instalacja komunalna spełniała wszelkie normy BAT, a więc posiadała najlepsze dostępne techniki przetwarzania odpadów. Dzięki takim zabiegom i przyszłościowym planom uda nam się spełnić wszelkie założenia związane z jak najefektywniejszym przetwarzaniem odpadów biodegradowalnych

 


Wielkopolskie Centrum Recyklingu wciąż inwestuje

20 mln zł – tyle kosztowała zakończona już inwestycja zrealizowana przez gminną spółkę Zakład Gospodarki Odpadami – Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie. Trwa realizacja kolejnych zadań. Ich wartość opiewa na ponad 70 mln zł.

W lutym zakończona została rozbudowa zakładu o plac do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Pozwoli to na zwiększenie mocy przerobowych o blisko 23 350 Mg odpadów biodegradowalnych rocznie. – Dzięki tej inwestycji będziemy mogli przerobić rosnący strumień odpadów biodegradowalnych, który pochodzi z terenu 25 gmin należących do Porozumienia Międzygminnego – mówi Witosław Gibasiewicz, Prezes ZGO – WCR w Jarocinie. – Jako spółka staramy się zawsze myśleć przyszłościowo i już na etapie pierwszej rozbudowy zakończonej w 2015 roku zabezpieczaliśmy tereny, aby w przyszłości móc prowadzić kolejne inwestycje.

      Rozbudowana została także podczyszczalnia ścieków. Zakład będzie spełniał wszelkie rygorystyczne normy i przepisy prawne, które dotyczą generowanych na zakładzie ścieków technologicznych. Natomiast rozbudowa placu do przerobu odpadów budowlanych pozwoli jednocześnie zmagazynować 18 000 Mg odpadów. Od stycznia 2022 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o odpadach, która mówi o obowiązku selektywnego zbierania, odbioru i sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku. – Wychodząc naprzeciw wymaganiom prawnym, już teraz zdecydowaliśmy się zainwestować w tego typu place i dostosować się do przepisów już w 2022 roku, aby wchodząc w kolejny rok kalendarzowy być przygotowanym na nadchodzące zmiany – podkreśla Witosław Gibasiewicz.

        Obecnie spółka jest w trakcie realizacji inwestycji, której koszt wyniesie 5 mln złotych. Rozbudowywana jest sieć energetyczna. Zaplanowano ułożenie kabla dystrybucyjnego, wpięcie do Głównego Punktu Zasilania oraz budowę własnej stacji transformatorowej. Zespół kogeneracyjny będzie przetwarzał uzyskany biogaz w energię elektryczną i cieplną. Dokonano też wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę tuneli kompostowych wraz z fermenterem odpadów biodegradowalnych. Inwestycja ta kosztować będzie prawie 69 mln złotych. Obie te inwestycje pozwolą na przetwarzanie strumienia odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie z terenu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego.

       W prowadzonych inwestycjach zarząd wyróżnia się tym, iż nie podąża za utartymi schematami. Cały czas pracuje nad rozwiązaniami, które przyczynią się do jak najefektywniejszego sposobu sortowania i przetwarzania odpadów. Nieszablonowe myślenie dotyczy zarówno technologii przetwarzania odpadów, jak i możliwości przerobowych zakładu. – Zarząd spółki, który potrafi przewidzieć przeciwności, z którymi będziemy musieli się mierzyć, stawia przede wszystkim na rozwój istniejącego zakładu i dostosowywania go do ciągle zmieniających się rygorystycznych przepisów prawa. Już od wielu lat planowana była rozbudowa zakładu o kolejne inwestycje, które przyczynią się zarówno do poprawy jakości sortowanych odpadów, technologii ich przetwarzania oraz samowystarczalności energetycznej – podkreśla Witosław Gibasiewicz. – Nasz główny cel to ekologia i ochrona środowiska naturalnego. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, by planowane inwestycje prowadzone były w sposób przemyślany i przyszłościowy.


Wizyta Straży Pożarnej

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu gościł strażaków z KP PSP Jarocin.

Celem ich wizyty było zapoznanie się z terenem zakładu oraz miejscami potencjalnie narażonymi na zagrożenie pożarowe lub awarię.

Do ZGO-WCR wybrały się trzy grupy strażaków. W trakcie wizyt nasi goście zapoznali się m.in.: z wyposażeniem zakładowego wozu strażackiego, sprawdzili, gdzie mieści się wewnątrzzakładowy dystrybutor paliwowy, obejrzeli zmodernizowaną podczyszczalnię ścieków oraz przeszli przez nowo wybudowane place. Warto zaznaczyć, że takie wizyty są bardzo potrzebne na wypadek gdyby nastąpiła ewentualna awaria. Pomogłoby to w przeprowadzeniu sprawnej akcji ratowniczo-gaśniczej – strażacy znaliby rozmieszczenie poszczególnych elementów zakładu oraz hydrantów przeciwpożarowych.

r


Delegacja z Gniezna w ZGO-WCR

W ubiegłym tygodniu ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu odwiedziła delegacja z Gniezna.

Gośćmi spółki byli: wiceprezydent Gniezna – Jarosław Grobelny, prezes i technolog Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie sp. z o.o., prezes i technolog z firmy Urbis sp. z o.o. oraz prezes i technolog z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o.o.

Spotkanie było doskonałą okaz­ją do wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania systemu i pracy jarocińskiego zakładu, w szczególności sposobu kompostowania odpadów biodegradowalnych, funkcjonowania biogazowni i procesu fermentacji.

 


Zielone lekcje z nowymi tablicami edukacyjnymi

Zielone lekcje organizowane na terenie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu będą jeszcze bardziej atrakcyjne.

Zbliża się wiosna, więc już teraz warto pomyśleć o zarezerwowaniu dogodnego terminu i odwiedzinach ZGO – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Przygotowana oferta została w ostatnim czasie poszerzona o trzy nowe tablice interaktywne.

Więcej informacji o zielonych lekcjach znaleźć można w zakładce: Edukacja.