„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie zatrudni 6 osób (kobiet i mężczyzn)

do pracy na stanowisku: Robotnik gospodarczy


Opis stanowiska pracy:

- odpowiedzialność za wykonanie wszelkich prac związanych z sortowaniem odpadów  komunalnych – praca w kabinie sortowniczej,

- sortowanie odpadów z podziałem na frakcje nadające się do powtórnego wykorzystania,

- wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem, zlecanych bezpośrednio przez przełożonego.


Wymagania:

- samodzielność

- umiejętność pracy w grupie

- zdolności manualne

- dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy

- dokładność, sumienność i zaangażowanie w pracę


Oferujemy:

- dogodne warunki pracy

- zaplecze socjalno-sanitarne

- pewne wynagrodzenie


Dokumenty (CV wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej) prosimy składać w siedzibie naszej spółki do 08.02.2018r. do godz. 15:00 na adres:

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie

Witaszyczki 1a

63-200 Jarocin

Tel. (62) 747-24-56