Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie

Poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Elektryk konserwator

Wymiar pracy: pełny etat.

Opis stanowiska pracy:

Odpowiedzialność za wykonanie wszelkich prac związanych z utrzymaniem instalacji elektrycznych w prawidłowym stanie technicznym. Konserwacja i naprawa urządzeń oraz instalacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie min. średnie kierunkowe w specjalności elektroenergetycznej
 • uprawnienie do prowadzenia prac eksploatacyjnych i pełnienia dozoru przy sieciach o napięciu poniżej 1 kV
 • znajomość branży AKPiA
 • zasób wiedzy z dziedziny sterowania i automatyki
 • dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy
 • dokładność, sumienność i zaangażowanie w pracę
 • praca zmianowa (zmiana 8h)


Oferujemy:

 • stanowisko zapewniające rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzenia, adekwatny do wykształcenia i umiejętności,
 • wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy,
 • pakiet socjalny (codziennie ciepły posiłek, niezbędne szczepienia, odzież ochronna,).


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV – życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne dokumenty:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • wymagane dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny, CV, powinny zostać opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej Spółki po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Miejsce składania dokumentów:

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie

Witaszyczki 1a

63-200 Jarocin
tel. (62) 747-24-56