FILM – podsumowanie Rozbudowy ZZO Jarocin

Film podsumowujący rozbudowę ZZO Jarocin – ZGO Jarocin (wersja ok. 4 min.)


https://www.youtube.com/watch?v=cWiXAv7LeZs


Film podsumowujący rozbudowę ZZO Jarocin – ZGO Jarocin (wersja ok. 10 min.)


https://www.youtube.com/watch?v=SYb37alrOzY