Rozbudowa ZZO Jarocin zgodnie z Harmonogramem

W zeszłym tygodniu instalacja przeszła pozytywną kontrolę straży pożarnej i sanepidu. To ostatni krok do złożenia pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 Cała technologia zagospodarowania odpadów jest już gotowa do użytku. W ostatnich tygodniach prowadzone były drobne prace związane z wykończeniem poszczególnych elementów sortowni, kompostowni, fermentatora oraz zespołu kogeneracyjnego. Obecnie na terenie prowadzonej inwestycji trwają ostatnie prace budowlane przy wykańczaniu między innymi dróg wewnętrznych i ogrodzenia terenu.

– W pierwszych dniach października powinniśmy otrzymać dokumentację pokontrolną ze straży pożarnej i sanepidu, które dołączone zostaną do przygotowywanego właśnie wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Wniosek ten zostanie niezwłocznie złożony do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i po uzyskaniu pozwolenia rozpoczniemy rozruchy instalacji – mówi Anna Pieńkowska, kierownik Jednostki Realizującej Projekt w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie.

Równocześnie rozpoczęły się prace wykończeniowe związane w budowaną kwaterą składowiska. Obecnie wykop pod składowisko jest odpowiednio profilowany i w ciągu najbliższych tygodni rozpoczną się prace związane z położeniem drenażu oraz układaniem warstw zabezpieczających (geowłókniny i geomembrany). Następnie wykonany zostanie system odgazowania wraz z przyłączem do zespołu kogeneracyjnego, który obecnie znajduje się na terenie zakładu.

Informacje prasowe - pobierz plik