„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie

W związku z uruchamianiem nowej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zatrudni osoby do pracy na stanowisku:

Pracownik sortowni odpadów komunalnych na okres próbny – ETAP I

Wymiar pracy: 40h/tyg.

Opis stanowiska pracy:

- odpowiedzialność za wykonanie wszelkich prac związanych z sortowaniem odpadów  komunalnych – praca w kabinie sortowniczej

- sortowanie odpadów z podziałem na frakcje nadające się do powtórnego wykorzystania

- udział w czynnościach rozruchowych sortowni

- wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem, zlecanych  bezpośrednio przez Zleceniodawcę

Wymagania:

- samodzielność

- umiejętność pracy w grupie

- zdolności manualne

- dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy

- dokładność, sumienność i zaangażowanie w pracę

- kandydat musi być zarejestrowany w PUP jako osoba bezrobotna

Oferujemy:

- dogodne warunki pracy

- zaplecze socialno-sanitarne

- pewne wynagrodzenie

- możliwość dalszej współpracy po zakończeniu czynności rozruchowych


Dokumenty (CV wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej) z informacją o przedstawionym w ofercie stanowisku pracy prosimy składać w siedzibie naszej spółki osobiście lub listownie do godziny 15.00 dnia 18.09.2015 r. roku. na adres:

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie

Witaszyczki 1a

63-200 Jarocin

Tel. (62) 747-24-56

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej spółki po uprzednim kontakcie telefonicznym lub listownym.

Uwaga:

Osoby, które złożyły CV przed terminem ukazania się niniejszego ogłoszenia i są zainteresowane zatrudnieniem na przedmiotowym stanowisku winny złożyć ponownie dokumenty w wymaganym powyżej terminie.