Regulamin PSZOK

DrukujREGULAMIN


Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Jarocin w Witaszyczkach.Kliknij na ikonę aby pobrać regulamin wraz z załącznikami.