PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 14:50


Kontrakt nr 3: Budowa kwatery składowiska odpadów wraz z infrastrukturą. Rozbudowa ZZO Jarocin

 
Data zamieszczenia: 13.05.2015
 r.


Nazwa pliku do pobrania
Data zamieszczenia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  16 czerwca 2015 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 25.05.2015
  25 maja 2015 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Dz.U.UE
  13 maja 2015 r.
SIWZ
 13 maja 2015 r.
 Załącznik Nr 1 do SIWZ - Oferta
 13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 1A do SIWZ - Tabela elementów rozliczeniowych
  13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 2 do SIWZ - art.22
13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 3 do SIWZ - art.24
 13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Projekt umowy
  13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz robót
13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób
13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące osób
  13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Lista podmiotów
  13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 9 do SIWZ - IDW kryteria oceny ofert
  13 maja 2015 r.
 Załącznik Nr 10 do SIWZ - PFU 
  13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 1 do PFU - Mapa sytuacyjno-wysokościowa
  13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 2 do PFU - Mapa ewidencyjna
  13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 3 do PFU - Wypis z rejestru gruntowego
 13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 4 do PFU - Wypis z MPZP
  13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 5 do PFU - Zabytki
  13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 6 do PFU - Deklaracja Natura 2000
  13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 7 do PFU - Dokumentacja hydrogeologiczna
  13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 8 do PFU - Warunki geotechniczne
  13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 9 do PFU - Dokumentacja geologiczno inż.
 13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 10 do PFU -Wody opadowe
  13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 11 do PFU - Decyzja OŚ
  13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 12 do PFU - Zgodność z WPGO
  13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 13 do PFU -PZT
  13 maja 2015 r.
Załącznik Nr 15 do PFU - Warunki scieki
  13 maja 2015 r.