PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 14:50


Kontrakt nr 3: Budowa kwatery składowiska odpadów wraz z infrastrukturą. Rozbudowa ZZO Jarocin

 
Data zamieszczenia: 27.04.2015
 r.


Nazwa pliku do pobrania
Data zamieszczenia
 Unieważnienie postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 13.05.2015 r. 
  13 maja 2015 r.
 Odpowiedzi na pytania z dnia 08.05.2015 r.
  08 maja 2015 r.
 SIWZ - aktualizacja z dnia 08.05.2015 r.
  08 maja 2015 r.
 Załącznik Nr 1A do SIWZ - Tab. elem. rozlicz. - aktualizacja z dnia 08.05.2015 r.
  08 maja 2015 r.
 Załącznik Nr 4 do SIWZ - Projekt umowy - aktualizacja z dnia 08.05.2015 r.
  08 maja 2015 r.
 Załącznik Nr 9 do SIWZ - IDW kryteria oceny ofert
  08 maja 2015 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Dz.U.UE
  27 kwietnia 2015 r.
 Załącznik Nr 1 do SIWZ - Oferta
 27 kwietnia 2015 r.
SIWZ
 27 kwietnia 2015 r.
 Załącznik Nr 1 do SIWZ - Oferta
 27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 1A do SIWZ - Oferta
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 2 do SIWZ - art.22
27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 3 do SIWZ - art.24
 27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Projekt umowy
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz robót
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób
27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące osób
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Lista podmiotów
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 9 do SIWZ - IDW kryteria oceny ofert
  27 kwietnia 2015 r.
 Załącznik Nr 10 do SIWZ - PFU 
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 1 do PFU - Mapa sytuacyjno-wysokościowa
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 2 do PFU - Mapa ewidencyjna
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 3 do PFU - Wypis z rejestru gruntowego
 27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 4 do PFU - Wypis z MPZP
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 5 do PFU - Zabytki
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 6 do PFU - Deklaracja Natura 2000
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 7 do PFU - Dokumentacja hydrogeologiczna
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 8 do PFU - Warunki geotechniczne
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 9 do PFU - Dokumentacja geologiczno inż.
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 10 do PFU -Wody opadowe
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 11 do PFU - Decyzja OŚ
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 12 do PFU - Zgodność z WPGO
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 13 do PFU -PZT
  27 kwietnia 2015 r.
Załącznik Nr 15 do PFU - Warunki scieki
  27 kwietnia 2015 r.