Podpisane umowy na budowę jednostki kogeneracyjnej

10 października 2014 roku w siedzibie ZGO Sp. z o.o. została podpisana umowa z opolską firmą West Technology & Trading Polska Sp. z o.o. na zaprojektowanie i wybudowanie jednostki kogeneracyjnej, będącej częścią realizowanego projektu Rozbudowy ZZO Jarocin.

W ramach prac wykonawca zaprojektuje i wybuduje jednostkę kogeneracyjną produkującą energię elektryczną i cieplną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (pochodnią, zbiornikiem biogazu, instalacją oczyszczania i osuszania biogazu, węzłem pomiarowym i zespołem chłodnic wentylatorowych).

Jednostka zasilana będzie paliwem gazowym wytwarzanym podczas procesu fermentacji beztlenowej w budowanym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów (planowana moc elektryczna to 450 kWe, a moc cieplna – 450 kWt). Dodatkowo jednostka będzie zasilana paliwem gazowym dostarczanym z istniejącego składowiska odpadów (planowana moc elektryczna to 300 kWe, a moc cieplna – 300 kWt).

Kontrakt został podpisany przez Mariusza Zadrożnego (prezesa ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie) oraz Adama Zadorożnego (prezesa WT&T).


Informacje prasowepobierz plik

Galeria: