Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

16 września br. w Witaszyczkach odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Największa inwestycja w regionie będzie przetwarzać 60 tys. ton odpadów rocznie wytworzonych przez mieszkańców 18 gmin południowo-zachodniej części Wielkopolski. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 17 gmin, które w ramach Porozumienia Międzygminnego powierzyły spółce ZGO w Jarocinie realizację projektu. Od października 2015 r. zakład będzie przyjmował odpady od 235 tys. mieszkańców. W ramach rozbudowy powstanie m.in. nowoczesna sortownia, komora fermentacyjna z zespołem kogeneracyjnym, kompostownia oraz kwatera składowiska. Rozbudowa Zakładu pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko o min. 52%, zwiększy odzysk frakcji surowcowej oraz efektywniej wydzieli ze zmieszanych odpadów komunalnych odpady ulegających biodegradacji, które poddane zostaną procesowi fermentacji i kompostowaniu. W procesie przetwarzania odpadów powstanie energia elektryczna i cieplna, która w pełni zaspokoi zapotrzebowanie energetyczne zakładu.


Informacje prasowepobierz plik

Galeria: