ZZO Jarocin - Podpisanie umowy na realizację kontraktu budowy części biologicznej i mechanicznej nowo powstałego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin

18 marca 2014 r. w jarocińskim ratuszu podpisano umowę między ZGO Sp. z o.o. a Przedsiębiorstwem Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o. na budowę części biologicznej i mechanicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) Jarocin. Oferta firmy EGBUD została wybrana jako najkorzystniejsza w drodze postępowania przetargowego.

Budżet kontraktu na rozbudowę Zakładu w Witaszyczkach wynosi ponad 112 mln zł brutto. Prace projektowe rozpoczęły się po podpisaniu umowy, natomiast prace budowlane wystartują w trzecim kwartale 2014 r. Podpisana umowa, dotycząca rozbudowy ZZO Jarocin, obejmuje m.in.:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń,

- wybudowanie, dostarczenie i montaż urządzeń oraz wyposażenie technologiczne części biologicznej i mechanicznej Zakładu,

- wykonanie rozruchu technologicznego instalacji,

- uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, pozwoleń sektorowych oraz pozwolenia na użytkowanie instalacji.

Kontrakt został podpisany przez Mariusza Zadrożnego (prezesa ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie) oraz Tomasza Kuriatę (członka Zarządu) i Andrzeja Kowalskiego (prokurenta) z EGBUD Sp. z o.o.Informacje prasowe - pobierz plik

Galeria: