ZZO Jarocin - Podpisanie umowy na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin”

5 maja 2014 r. w siedzibie ZGO Sp. z o.o. została podpisana umowa z firmą EKORUM na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin”. Oferta firmy EKORUM została wybrana, jako najkorzystniejsza, w drodze postępowania przetargowego.

Kontrakt został podpisany przez Mariusza Zadrożnego (prezesa ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie) oraz Kingę Gamańską (dyrektor operacyjną EKORUM).

 Głównym celem kampanii promocyjno-informacyjnej jest przekazanie społeczności lokalnej informacji o udziale środków unijnych w realizacji projektu „Rozbudowa ZZO Jarocin”. W ramach prowadzonej kampanii mieszkańcy regionu VI (w podziale wg WPGO) uzyskają informacje o prowadzonej inwestycji i współfinansowaniu jej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 W ramach działań przewidziane jest m.in.:

- właściwe oznaczenie inwestycji (zgodnie z unijnymi wymogami),

- organizacja eko festynów, konferencji i szkoleń,

- obsługa prasowa projektu,

- stworzenie filmu oraz dokumentacji fotograficznej,

- produkcja materiałów promocyjnych projektów.


Informacje prasowe - pobierz plik

Galeria: