PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 lipca 2014 00:00


Kontrakt 3b: Roboty ziemne polegające na zebraniu gliny i piasku w łącznej ilości około 230.000 m3 zgodnie z Planem Zagospodarowania Złoża w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie. 

Data zamieszczenia: 08.07.2014r.

Nazwa pliku do pobrania
Data zamieszczenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 14 sierpień 2014 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 17.07.2014 r.
 17 lipiec 2014 r.
Zmiana ogłoszenia z dnia 17.07.2014 r.
 17 lipiec 2014 r.
 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia z dnia 17.07.2014 r.
 17 lipiec 2014 r.
 Załącznik nr 4 - Projekt umowy z dnia 17.07.2014 r.
 17 lipiec 2014 r.
 Załącznik nr 6 - Wykaz osób z dnia 17.07.2014 r.
 17 lipiec 2014 r.
Ogłoszenie - BIP
 08 lipiec 2014 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik nr 1a - Formularz cenowo - ofertowy
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art 22 _ ust. 1 uPzp
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie art 24 ust. 1 uPzp
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik nr 4 - Projekt umowy
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik nr 5 - Wykaz robót
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik nr 6 - Wykaz osób
 08 lipiec 2014 r..
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik nr 8 - Informacja wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik nr 9 - Plan Zagospodarowania Złoża
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik nr 10 - Wykaz sprzętu
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik nr 11 - Plan Ruchu Zakładu Górniczego
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik 1 do PZZ
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik 2 do PZZ
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik 3 do PZZ
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik 4 do PZZ
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik 5 do PZZ
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik 6 do PZZ
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik 7 do PZZ
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik 8 do PZZ
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik 9 do PZZ
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik 10 do PZZ
 08 lipiec 2014 r.
Załącznik 11 do PZZ
 08 lipiec 2014 r.
Mapa
 08 lipiec 2014 r.
Mapa 2
 08 lipiec 2014 r.