PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 maja 2014 00:00


Kontrakt 3b: Roboty ziemne polegające na zebraniu gliny i piasku w łącznej ilości około 230.000 m3 zgodnie z Planem Zagospodarowania Złoża w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie. 

Data zamieszczenia: 28.05.2014r.

Nazwa pliku do pobrania
Data zamieszczenia
Unieważnienie postępowania przetargowego z dnia 01.07.2014r.
 01 lipiec 2014 r.
Postanowienie KIO
 23 czerwiec 2014 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 12.06.2014
 12 czerwiec 2014 r.
Załacznik nr 4 - Projekt umowy aktualizacja z dnia 12.06.2014
 12 czerwiec 2014 r.
Zmiana terminu składania ofert z dnia 10.06.2014
 10 czerwiec 2014 r.
Zmiana ogłoszenia z dnia 10.06.2014
 10 czerwiec 2014 r.
Pismo dot. rezygnacji z wniesienia odwołania z dnia 03.06.2014
 3 czerwiec 2014 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.06.2014
 2 czerwiec 2014 r.
Zmiana SIWZ z dnia 02.06.2014
 2 czerwiec 2014 r.
Modyfikacja SIWZ z dnia 02.06.2014
 2 czerwiec 2014 r.
Załącznik nr 6 - Wykaz osób aktualizacja z dnia 02.06.2014
 2 czerwiec 2014 r.
Zawiadomienie o wniesionych odwołaniach z dnia 02.06.2014
 2 czerwiec 2014 r.
Ogłoszenie - BIP
 28 maj 2014 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
 28 maj 2014 r.
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 28 maj 2014 r.
Załącznik nr 1a - Formularz cenowo - ofertowy
 28 maj 2014 r.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art 22 _ ust. 1 uPzp
 28 maj 2014 r.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie art 24 ust. 1 uPzp
 28 maj 2014 r.
Załącznik nr 4 - Projekt umowy
 28 maj 2014 r.
Załącznik nr 5 - Wykaz robót
 28 maj 2014 r.
Załącznik nr 6 - Wykaz osób
 28 maj 2014 r.
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 28 maj 2014 r.
Załącznik nr 8 - Informacja wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej
 28 maj 2014 r.
Załącznik nr 9 - Plan Zagospodarowania Złoża
 28 maj 2014 r.
Załącznik nr 10 - Wykaz sprzętu
 28 maj 2014 r.
Załącznik nr 11 - Plan Ruchu Zakładu Górniczego
 28 maj 2014 r.
Załącznik 1 do PZZ
 28 maj 2014 r.
Załącznik 2 do PZZ
 28 maj 2014 r.
Załącznik 3 do PZZ
 28 maj 2014 r.
Załącznik 4 do PZZ
 28 maj 2014 r.
Załącznik 5 do PZZ
 28 maj 2014 r.
Załącznik 6 do PZZ
 28 maj 2014 r.
Załącznik 7 do PZZ
 28 maj 2014 r.
Załącznik 8 do PZZ
 28 maj 2014 r.
Załącznik 9 do PZZ
 28 maj 2014 r.
Załącznik 10 do PZZ
 28 maj 2014 r.
Załącznik 11 do PZZ
 28 maj 2014 r.