Zmiany od 1 lipca 2013 r.

Drukuj

Co zmieniło się w ZGO po wejściu w życie nowego systemu gospodarki odpadami?

Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejęły gminy, które w drodze przetargu wybrały firmy odpowiedzialne za odbiór odpadów od wszystkich właścicieli nieruchomości. Co zmieni się z punktu widzenia Zakładu Gospodarki Odpadami?ZGO jest operatorem regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który obejmuje swoją działalnością obszar kilku powiatów. Czy wejście w życie nowych przepisów spowoduje jakieś niedogodności dla firm bądź osób prywatnych jeśli chodzi o działanie zakładu?
Główną zmianą, po wejściu w życie 1 lipca 2013 r. nowej ustawy dot. gospodarowania odpadami, jest to, że Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie jest odpowiedzialny za odbiór odpadów jedynie od uprawnionych firm wywozowych, a nie od mieszkańców czy podmiotów gospodarczych. W związku z tym, właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których produkowane są odpady komunalne, oddają odpady komunalne zmieszane i posegregowane firmie, która została wybrana w drodze przetargu przez gminę (w przypadku Gminy Jarocin jest to Remondis). - Jednak ta różnica na pewno nie będzie odczuwalna dla mieszkańców – uważa Anna Pieńkowska, kierownik w ZGO.
Inna zmiana związana z działalnością naszego zakładu to fakt, że od 1. lipca mieszkańcy gminy Jarocin mogą oddawać za darmo na Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych, tzw. Gratowisko wszystkie odpady problemowe pochodzące z gospodarstwa domowego takie jak np.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, telewizory, komputery), baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe (stare meble).
Podsumowując: Organizacją systemu zbiórki odpadów zajmują się pracownicy gmin, a dalej wybrane przez gminy firmy. Natomiast zadaniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie jest przyjmowanie i przetwarzanie odpadów z obszaru 18 gmin porozumienia zamieszkałych przez ok. 235 tys. osób.


Przypomnijmy. Nowy system gospodarki odpadami zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Zgodnie z planem dla Wielkopolski na lata 2012-2017, województwo podzielono na 10 regionów, w których będą funkcjonować regionalne instalacje ZZO (zakłady zagospodarowania odpadów) odpowiedzialne za obsługę kilku lub kilkunastu miejscowości z danego regionu. ZZO Jarocin przyjmie i przetworzy odpady z obszaru 18 gmin porozumienia zamieszkałych przez ok. 235 tys. osób. W skład regionu VI wchodzą następujące samorządy: Borek Wielkopolski, Chocz, Czermin, Dobrzyca, Dominowo, Gizałki, Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Kórnik, Krzykosy, Książ Wielkopolski, Nowe Miasto nad Wartą, Piaski, Śrem, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl, Żerków.


 ZGO ocenia 2012 r. pozytywnie

- 2012 r. choć nie był łatwy, to jednak obfitował w pozytywne wydarzenia i sukcesy. Zrealizowaliśmy kilka ważnych inwestycji i udało się nam przeprowadzić parę fajnych inicjatyw – tak w skrócie ubiegły rok podsumowuje Mariusz Małynicz, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie. W gminnej spółce w ub.r. działo się naprawdę sporo.

- 2012 r. zakończymy na plusie. Przekroczyliśmy założony plan i spodziewam się, że „górka” wyniesie ponad 0,5 mln zł – informuje Małynicz. To najlepszy wynik jeśli chodzi o gminne spółki. – Bardziej jednak niż z wyniku finansowego cieszę się z tego, że zostaliśmy regionalnym RIPOK. Z biznesowego punktu widzenia, to jakby gwarancja pewnej ciągłości działań rozwojowych zakładu – podkreśla.

Przypomnijmy. 27 sierpnia 2012 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął  Plan Gospodarki Odpadami dla Wielkopolski na lata 2012-2017, a w nim zapisano, że ZGO stało się Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), która obejmuje 18 gmin, czyli około  235 tys. osób. - Status zakładu regionalnego zobowiązuje. Cały czas stawiamy sobie wysokie wymagania i jak najlepiej realizujemy postawione nam cele – mówi szef ZGO. Dlatego też jarocińska spółka od ponad dekady rozwija się i inwestuje. Nie inaczej było w 2012 r.

Rok inwestycji

Jesienią ub.r. zakończyła się warta ponad 600 tys. zł inwestycja zagospodarowania terenu ZGO. W ramach zadania rozpoczętego w 2011 r. zamontowano oświetlenie, monitoring, ogrodzono teren składowiska, wybudowano bramy wjazdowe i nowy parking.

Niebawem na budynku ZGO pojawią się panele fotowoltaiczne, dzięki którym spółka ograniczy koszty, bo będzie produkować energię elektryczną na własne potrzeby. Przetarg na to zadanie ogłoszono w październiku 2012 r., równocześnie z postępowaniem na wykonanie instalacji do unieszkodliwia gazu składowiskowego powstającego podczas rozkładu odpadów. 84 tys. zł na tzw. „świeczkę” będzie pochodzić m.in. z umorzenia pożyczki zaciągniętej na zakup kompaktora w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Instalacja ma pojawić się na składowisku na wiosnę, co zbiegnie się w czasie ze startem kopalni odkrywkowej piasku. Marszałek Województwa Wielkopolskiego udzielił bowiem Zakładowi Gospodarki Odpadami stosownej koncesji. W 2012 r. ZGO podpisało umowę z kierownikiem Ruchu Zakładu Górniczego i rozpoczęło prace przygotowawcze.

Także na wiosnę zaplanowano uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej, której budowa zakończyła się pod koniec 2012 r. Inwestycja ta zyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu.

Misja edukacyjna. Na żywo, w TV i na facebooku

- Budowa ścieżki to element misji realizowanej przez jarociński zakład. W ramach edukacji ekologicznej, którą także obejmowało dofinansowanie z Funduszu, zorganizowaliśmy festyn ekologiczny na jarocińskim rynku. Powstały również filmy: informacyjny, na temat nowej „ustawy śmieciowej” oraz zachęcający do szanowania środowiska naturalnego. Przeprowadziliśmy także kampanię edukacyjną wśród mieszkańców gmin wchodzących w skład „Porozumienia Międzygminnego” – wylicza Anna Pieńkowska, kierownik w ZGO. - Nasze działania mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz całego społeczeństwa – uzupełnia Małynicz.

Misję edukacyjną spółka realizuje również w internecie. Od 2012 r. ZGO można znaleźć na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/zgojarocin), gdzie spółka umieszcza informacje o gospodarce odpadami, działaniach proekologicznych czy wydarzeniach z życia zakładu. ZGO promuje się również na portalu zielonypunkt.co.

Godne wspomnienia są również akcje zorganizowane przez ZGO w 2012 r., jak np.;. „Zakręteczka dla Tomeczka” prowadzona przez „Fundację Ogród Marzeń”. - Udało się zebrać ponad 5 ton zakrętek i z tej okazji przekazaliśmy na rzecz  fundacji 5 tys. Dzięki temu jeden z podopiecznych, mógł odbyć rehabilitację. Z kolei w ramach konkursu „Zbieram Puszki – Chronię Środowisko” za każdy zebrany kilogram puszek ZGO w Jarocinie przekazywało 1 zł na rzecz przedszkola lub szkoły biorącej udział w akcji – przypomina Pieńkowska.

Rok wyróżnień

W minionym roku na swoim koncie ZGO zapisał również zwycięstwo w konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. W nagrodę spółka „zgarnęła” 5 tys. zł, a jako wyróżniająca się jednostka na terenie Wielkopolski dodatkowe 6 tys. zł od WFOŚiGW w Poznaniu.

- W 2012 wdrożyliśmy również zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskowego (ISO), a także przedłużyliśmy certyfikat „Firma Przyjazna Środowisku”. Plany na 2013 r. mamy ambitne. Jest szereg inwestycji, również przy udziale środków zewnętrznych, które mam nadzieję, podobnie jak w 2012 r. z sukcesem zrealizujemy – podsumowuje Małynicz.