Drukuj


PL-Witaszyczki: Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych wraz z wyposażeniem.


Numer ogłoszenia: 152924-2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
data zakończenia: 08.07.2013;
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUDyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie
Witaszyczki 1A, Jarocin
Osoba do kontaktów: Daria Namysłowska
63-200 Witaszyczki
POLSKA
Tel.: +48 627472456
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 627472456

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zgo-jarocin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 15B
Punkt kontaktowy: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Edyta Szymczak
63-200 Jarocin
POLSKA
Tel.: +48 627400295
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 627400295

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 15B
Punkt kontaktowy: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Edyta Szymczak
63-200 Jarocin
POLSKA
Tel.: +48 627400295
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 627400295

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych wraz z wyposażeniem.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jarocin

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych wraz z wyposażeniem.
Zamówienie podzielone zostało na 3 części, tzn. iż Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.
Wykonawca w niniejszym postępowaniu przetargowym może złożyć oferty częściowe na jedną lub wszystkie trzy części zamówienia.
Część nr 1 zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z przyczepą i przerzucarką do kompostu.
1) Ciągnik:
- Silnik min. 6,7 dm³ pojemności,
- turbointercooler, Common Rail, SCR,
- Moc znamionowa min. 163 KM, maksymalna powyżej 210 KM,
- Przyrost momentu obrotowego 43 %,
- Ogrzewacz powietrza wlotowego,
- Zbiornik paliwa 330 l, czujnik wody w paliwie,
- Zbiornik AdBlue 48 l,
- maszyna fabrycznie nowa, nie starsza niż rok produkcji 2013,
- Automatyczna skrzynia biegów,
- Napęd 4x4, Skrzynia bezstopniowa, Wielofunkcyjny joystick,
- Prędkość min. 0,02 km/h, maks. 50 km/h,
- Napęd WOM sprzęgło wielotarczowe mokre, niezależne, mechanizm uruchamiający elektrohydrauliczny, obroty 540/540E/1000 przy obrotach znamionowych silnika poniżej 2000 obr./min, zewnętrzne sterowanie WOM,
- Przednia oś amortyzowana, blokowanie mechanizmu różnicowego sterowane elektrohydrauliczne, automatyczne rozłączanie blokady, rozstaw osi do 2800 mm,
- Tylna oś blokowanie mechanizmu różnicowego sterowane elektrohydraulicznie, hamulce z samoczynną regulacją, tarczowe, mokre, hamulec ręczny wielotarczowy, mokry,
- Układ hydrauliczny zamknięty (CCLS), Wydajność pompy hydraulicznej Pompa min. 130l/min, maks. Ciśnienie 190 bar, 4 rozdzielacze elektrohydrauliczne, dodatkowe sterowanie na błotniku,
- przedni (TUZ), sterowanie elektroniczne, szybkosprzęgi, 2 dodatkowe siłowniki w podnośniku hydraulicznym: Ø 100 mm, udźwig min. 8200 kg, zewnętrzne sterowanie TUZ, na błotniku, regulacja szybkości opuszczania,
- ładowacz czołowy, wyposażony w łyżkę o szerokości pojazdu, podłączenie hydrauliczne na szybkozłączach, sterowany z kabiny kierowcy, wysokość wysypu min. 4,2 m, wykonany ze stali drobnoziarnistej, ukryte rurki hydrauliczne z dostępnością serwisową, działające dwukierunkowo siłowniki hydrauliczne, automatyczno-mechaniczne regulowanie narządzi, siła udźwigu w punkcie obrotu: na dole: min. 2800 kg, u góry: min. 2450 kg, głębokość kopania 210 mm,
- Kabina komfortowa 4 słupki, amortyzowana, kierownica obszyta skórą i dywan na podłodze, wspornik pod monitor na prawej bocznej szybie, klimatyzacja, ogrzewanie, szyberdach, monitor min. 10 cali dotykowy, 8 świateł halogenowych roboczych, lusterka teleskopowe, wycieraczka + spryskiwacz tylnej szyby, fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, siedzisko dla instruktora, radio CB z anteną, radioodtwarzacz, ostrzegawcza lampa błyskowa x2,
- Obciążnik przedni 1000 kg na TUZ,
- Instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa,
- Poszerzane błotniki tylne,
- Regulowany zaczep transportowy z możliwością co najmniej 10 ustawień, o wymiarach: otwór fi 50, wysokość otworu 50 mm (dopasowany do posiadanych przez zamawiającego maszyn),
- Dolny zaczep rolniczy,
- Dolny zaczep płytowy stały kulowy fi 80,
- stabilizatory cięgieł,
- Ogumienie 540/65R30/650/65R42 do 04,
- Dokumentacja niezbędna do rejestracji pojazdu,
- Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, linka holownicza,
- pełna dokumentacja techniczno – ruchowa, instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim,
2) Przyczepa
- Wysokość burty podstawowej min. 1,68 m,
- maszyna fabrycznie nowa, nie starsza niż rok produkcji 2013,
- Resorowanie dyszla za pomocą poduszek gumowych,
- Pneumatyczny układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania,
- Hamulec ręczny,
- Elektryczna instalacja oświetleniowa,
- Drabina,
- Hydrauliczna stopa podporowa,
- Hydraulicznie otwierana i zamykana ściana tylna,
- Otwierane okno zsypowe w klapie tylnej z lejem zsypowym,
- Zawór odcinający hydraulikę przy maksymalnym kącie wywrotu,
- Okno wizerunkowe w ścianie przedniej,
- Klin podporowy x2,
- Wprowadzenie instalacji do podłączenia drugiej przyczepy,
- Nadstawy min. 500 mm,
- Ładowność techniczna min. 17 800 kg,
- Liczba osi: 2,
- zawieszenie osi - resorowane lub wahacz,
- Amortyzowany dyszel z regulacją wysokości zaczepu na zaczep kulowy, fi 80,
- Długość skrzyni ładunkowej min. 6,5 m, szerokość min. 2,1 m,
- Kąt zwrotu skrzyni ładunkowej min. 50°,
- Ogumienie 20,5 R 22,5 Radial, kostka opona odnawialna,
- Koło zapasowe,
- Stelaż + plandeka z systemem zwijającym,
- Przyczepa dostosowana do wyżej opisanego ciągnika,
- Dokumentacja niezbędna do rejestracji pojazdu,
- pełna dokumentacja techniczno – ruchowa, instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim,
3) Przerzucarka do kompostu:
- Maszyna przeznaczona do mieszania, rozdrabniania i napowietrzania masy kompostowej,
- Wymiary przerzucanej pryzmy szerokość min. 3 m, wysokość min. 1,50 m,
- Przerzucarka boczna, dostosowana do wyżej opisanego ciągnika, podczepiana do ciągnika, na kołach,
- Napęd - WOM,
- pełna dokumentacja techniczno–ruchowa, instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim,
Uwaga!
Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i posiadać minimum 24 m-ce gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia przez cały okres trwania gwarancji serwisu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.
Część nr 2 zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej.
Ładowarka kołowa:
- maszyna fabrycznie nowa, nie starsza niż rok produkcji 2012,
- ciężar maszyny od 20,0 do 23,0 ton,
- dopuszczona do ruchu drogowego,
- silnik wysokoprężny czterosuwowy turbodoładowany o mocy min 235KM,
- szerokość łyżki 2900-3050 mm,
- pojemność łyżki z listwą dwustronną min 4,0m³,
- wysokość sworznia obrotu łyżki min 4300mm,
- sterowanie joystickiem,
- promień zawracania po oponach max 7000mm,
- szerokość po oponach max 2900mm,
- opony klasy L5 (skalne),
- prześwit pod maszyną min 400mm,
- podwozie dwuosiowe, przegubowe, kołowe + napęd na 4 koła,
- skrzynia biegów półautomatyczna, przełączalna pod obciążeniem, 4 biegi do przodu i 3 do tyłu,
- układ hydrauliczny z pompą łopatkową,
- dodatkowa linia hydrauliczna na wysięgu ładowarkowym,
- automatyczna blokada dyferencjału z mokrymi hamulcami wielotarczowymi,
- hamulec postojowy z tarczą na wale,
- norma spalin min Tier 3,
- fabryczny system ogrzewania i klimatyzacji,
- kabina przeszklona tak aby zapewnić widoczność w każdym kierunku, wyposażona w lusterka,
- amortyzowany fotel z regulacją,
- regulowana kolumna kierownicy,
- konsola wielofunkcyjna wskazująca - obroty silnika, prędkość jazdy, stan paliwa, temperaturę płynu chłodzącego oraz oleju hydraulicznego, wyświetlająca komunikat o błędach,
- światła spełniające przepisy ruchu drogowego, halogeny robocze, lampę ostrzegawczą (kogut), dźwiękowy sygnał cofania oraz kamerę wsteczną (cofania),
- radioodtwarzacz,
- radio CB z anteną,
- układ centralnego smarowania,
- dwukierunkowy silnik wentylatora chłodnicy,
- układ amortyzacji łyżki,
- awaryjny układ skrętu,
- awaryjny układ hamulcowy,
- waga (bez legalizacji) z systemem zliczającym (system ważący),
- pełna dokumentacja techniczno–ruchowa, instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim,
- siła wyrywająca min 195 kN,
- obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie min 11200 kg,
- obciążenie destabilizujące przy jeździe na wprost min 13000 kg,
- Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy,
Uwaga!
Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i posiadać minimum 24 m-ce gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia przez cały okres trwania gwarancji serwisu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.
Część nr 3 zakup i dostawa elementów do rozbudowy instalacji wraz z chwytakiem.
1) Elementy do rozbudowy instalacji i chwytak:
Elementy do rozbudowy instalacji mają służyć do ułożenia ściany oporowej z elementów betonowych, której usytuowanie mieścić się będzie na terenie zakładu Zamawiającego we wskazanym miejscu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiał i dokonać jego montażu na wskazanym miejscu. Dane techniczne:
- Szerokość ściany 80 cm, wysokość min. 2,40 m o długości min. 39 m,
- Produkt budowlany z kruszywa z granitu potwierdzony certyfikatem zgodności,
- Możliwość każdego poziomego zastosowania narożników (montaż elementów pod dowolnym kątem i po łuku),
- Możliwość zakończenia kaskadowego ścian,
- Ściana zbudowana z elementów układanych na sucho z możliwością demontażu, przeniesienia, zmiany wysokości, długości w każdej chwili,
- Czas budowy ściany oporowej maksymalnie 8 godzin roboczych,
- Powstała ściana musi być od razu gotowa do użytku,
- Dokumentacja potwierdzająca odporność ogniową, izolację akustyczną, materiał przyjazny dla środowiska,
2) Chwytak:
- Mechaniczny zacisk nadający się do podnoszenia i rozmieszczenia betonowych bloków o szerokości od 400 do 800 mm i maksymalnej wysokości 800 mm, długość betonu nie może przekroczyć 1 600 mm,
- Udźwig maksymalny 2 500 kg,
- Dostosowany do przenoszenia elementów betonowych opisanych powyżej jak i do przenoszenia elementów betonowych posiadanych już przez Zamawiającego.
- Podczepiany na hak do koparki posiadanej przez Zamawiającego (wraz z łańcuchem),
- Wyposażony w gumy zabezpieczające przed wyślizgnięciem się i uszkodzeniem elementów,
- Samoczynnie roztwierający się i zamykający, bez instalacji hydraulicznej,
- pełna dokumentacja techniczno – ruchowa i instrukcja obsługi w języku polskim.
Uwaga!
Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i posiadać minimum 12 m-cy gwarancji.
Termin wykonania zamówienia:
Część nr 1 – 60 dni od dnia podpisania umowy.
Część nr 2 – 20 dni od dnia podpisania umowy.
Część nr 3 – 40 dni od dnia podpisania umowy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

16000000, 44000000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zgodnie z Rozdz. II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z przyczepą i przerzucarką do kompostu
1)Krótki opis
Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z przyczepą i przerzucarką do kompostu.
1) Ciągnik:
- Silnik min. 6,7 dm3 pojemności,
- turbointercooler, Common Rail, SCR,
- Moc znamionowa min. 163 KM, maksymalna powyżej 210 KM,
- Przyrost momentu obrotowego 43 %,
- Ogrzewacz powietrza wlotowego,
- Zbiornik paliwa 330 l, czujnik wody w paliwie,
- Zbiornik AdBlue 48 l,
- maszyna fabrycznie nowa, nie starsza niż rok produkcji 2013,
- Automatyczna skrzynia biegów,
- Napęd 4x4, Skrzynia bezstopniowa, Wielofunkcyjny joystick,
- Prędkość min. 0,02 km/h, maks. 50 km/h,
- Napęd WOM sprzęgło wielotarczowe mokre, niezależne, mechanizm uruchamiający elektrohydrauliczny, obroty 540/540E/1000 przy obrotach znamionowych silnika poniżej 2000 obr./min, zewnętrzne sterowanie WOM,
- Przednia oś amortyzowana, blokowanie mechanizmu różnicowego sterowane elektrohydrauliczne, automatyczne rozłączanie blokady, rozstaw osi do 2800 mm,
- Tylna oś blokowanie mechanizmu różnicowego sterowane elektrohydraulicznie, hamulce z samoczynną regulacją, tarczowe, mokre, hamulec ręczny wielotarczowy, mokry,
- Układ hydrauliczny zamknięty (CCLS), Wydajność pompy hydraulicznej Pompa min. 130l/min, maks. Ciśnienie 190 bar, 4 rozdzielacze elektrohydrauliczne, dodatkowe sterowanie na błotniku,
- przedni (TUZ), sterowanie elektroniczne, szybkosprzęgi, 2 dodatkowe siłowniki w podnośniku hydraulicznym: Ø 100 mm, udźwig min. 8200 kg, zewnętrzne sterowanie TUZ, na błotniku, regulacja szybkości opuszczania,
- ładowacz czołowy, wyposażony w łyżkę o szerokości pojazdu, podłączenie hydrauliczne na szybkozłączach, sterowany z kabiny kierowcy, wysokość wysypu min. 4,2 m, wykonany ze stali drobnoziarnistej, ukryte rurki hydrauliczne z dostępnością serwisową, działające dwukierunkowo siłowniki hydrauliczne, automatyczno-mechaniczne regulowanie narządzi, siła udźwigu w punkcie obrotu: na dole: min. 2800 kg, u góry: min. 2450 kg, głębokość kopania 210 mm,
- Kabina komfortowa 4 słupki, amortyzowana, kierownica obszyta skórą i dywan na podłodze, wspornik pod monitor na prawej bocznej szybie, klimatyzacja, ogrzewanie, szyberdach, monitor min. 10 cali dotykowy, 8 świateł halogenowych roboczych, lusterka teleskopowe, wycieraczka + spryskiwacz tylnej szyby, fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, siedzisko dla instruktora, radio CB z anteną, radioodtwarzacz, ostrzegawcza lampa błyskowa x2,
- Obciążnik przedni 1000 kg na TUZ,
- Instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa,
- Poszerzane błotniki tylne,
- Regulowany zaczep transportowy z możliwością co najmniej 10 ustawień, o wymiarach: otwór fi 50, wysokość otworu 50 mm (dopasowany do posiadanych przez zamawiającego maszyn),
- Dolny zaczep rolniczy,
- Dolny zaczep płytowy stały kulowy fi 80,
- stabilizatory cięgieł,
- Ogumienie 540/65R30/650/65R42 do 04,
- Dokumentacja niezbędna do rejestracji pojazdu,
- Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, linka holownicza,
- pełna dokumentacja techniczno–ruchowa, instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim,
2) Przyczepa
- Wysokość burty podstawowej min. 1,68 m,
- maszyna fabrycznie nowa, nie starsza niż rok produkcji 2013,
- Resorowanie dyszla za pomocą poduszek gumowych,
- Pneumatyczny układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania,
- Hamulec ręczny,
- Elektryczna instalacja oświetleniowa,
- Drabina,
- Hydrauliczna stopa podporowa,
- Hydraulicznie otwierana i zamykana ściana tylna,
- Otwierane okno zsypowe w klapie tylnej z lejem zsypowym,
- Zawór odcinający hydraulikę przy maksymalnym kącie wywrotu,
- Okno wizerunkowe w ścianie przedniej,
- Klin podporowy x2,
- Wprowadzenie instalacji do podłączenia drugiej przyczepy,
- Nadstawy min. 500 mm,
- Ładowność techniczna min. 17 800 kg,
- Liczba osi: 2,
- zawieszenie osi - resorowane lub wahacz,
- Amortyzowany dyszel z regulacją wysokości zaczepu na zaczep kulowy, fi 80,
- Długość skrzyni ładunkowej min. 6,5 m, szerokość min. 2,1 m,
- Kąt zwrotu skrzyni ładunkowej min. 50°,
- Ogumienie 20,5 R 22,5 Radial, kostka opona odnawialna,
- Koło zapasowe,
- Stelaż + plandeka z systemem zwijającym,
- Przyczepa dostosowana do wyżej opisanego ciągnika,
- Dokumentacja niezbędna do rejestracji pojazdu,
- pełna dokumentacja techniczno–ruchowa, instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim,
3) Przerzucarka do kompostu:
- Maszyna przeznaczona do mieszania, rozdrabniania i napowietrzania masy kompostowej,
- Wymiary przerzucanej pryzmy szerokość min. 3 m, wysokość min. 1,50 m,
- Przerzucarka boczna, dostosowana do wyżej opisanego ciągnika, podczepiana do ciągnika, na kołach,
- Napęd - WOM,
- pełna dokumentacja techniczno–ruchowa, instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim.
Uwaga!
Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i posiadać minimum 24 m-ce gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia przez cały okres trwania gwarancji serwisu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

16000000, 44000000

3)Wielkość lub zakres
Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z przyczepą i przerzucarką do kompostu.
1) Ciągnik:
- Silnik min. 6,7 dm³ pojemności,
- turbointercooler, Common Rail, SCR,
- Moc znamionowa min. 163 KM, maksymalna powyżej 210 KM,
- Przyrost momentu obrotowego 43 %,
- Ogrzewacz powietrza wlotowego,
- Zbiornik paliwa 330 l, czujnik wody w paliwie,
- Zbiornik AdBlue 48 l,
- maszyna fabrycznie nowa, nie starsza niż rok produkcji 2013,
- Automatyczna skrzynia biegów,
- Napęd 4x4, Skrzynia bezstopniowa, Wielofunkcyjny joystick,
- Prędkość min. 0,02 km/h, maks. 50 km/h,
- Napęd WOM sprzęgło wielotarczowe mokre, niezależne, mechanizm uruchamiający elektrohydrauliczny, obroty 540/540E/1000 przy obrotach znamionowych silnika poniżej 2000 obr./min, zewnętrzne sterowanie WOM,
- Przednia oś amortyzowana, blokowanie mechanizmu różnicowego sterowane elektrohydrauliczne, automatyczne rozłączanie blokady, rozstaw osi do 2800 mm,
- Tylna oś blokowanie mechanizmu różnicowego sterowane elektrohydraulicznie, hamulce z samoczynną regulacją, tarczowe, mokre, hamulec ręczny wielotarczowy, mokry,
- Układ hydrauliczny zamknięty (CCLS), Wydajność pompy hydraulicznej Pompa min. 130l/min, maks. Ciśnienie 190 bar, 4 rozdzielacze elektrohydrauliczne, dodatkowe sterowanie na błotniku,
- przedni (TUZ), sterowanie elektroniczne, szybkosprzęgi, 2 dodatkowe siłowniki w podnośniku hydraulicznym: Ø 100 mm, udźwig min. 8200 kg, zewnętrzne sterowanie TUZ, na błotniku, regulacja szybkości opuszczania,
- ładowacz czołowy, wyposażony w łyżkę o szerokości pojazdu, podłączenie hydrauliczne na szybkozłączach, sterowany z kabiny kierowcy, wysokość wysypu min. 4,2 m, wykonany ze stali drobnoziarnistej, ukryte rurki hydrauliczne z dostępnością serwisową, działające dwukierunkowo siłowniki hydrauliczne, automatyczno-mechaniczne regulowanie narządzi, siła udźwigu w punkcie obrotu: na dole: min. 2800 kg, u góry: min. 2450 kg, głębokość kopania 210 mm,
- Kabina komfortowa 4 słupki, amortyzowana, kierownica obszyta skórą i dywan na podłodze, wspornik pod monitor na prawej bocznej szybie, klimatyzacja, ogrzewanie, szyberdach, monitor min. 10 cali dotykowy, 8 świateł halogenowych roboczych, lusterka teleskopowe, wycieraczka + spryskiwacz tylnej szyby, fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, siedzisko dla instruktora, radio CB z anteną, radioodtwarzacz, ostrzegawcza lampa błyskowa x2,
- Obciążnik przedni 1000 kg na TUZ,
- Instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa,
- Poszerzane błotniki tylne,
- Regulowany zaczep transportowy z możliwością co najmniej 10 ustawień, o wymiarach: otwór fi 50, wysokość otworu 50 mm (dopasowany do posiadanych przez zamawiającego maszyn),
- Dolny zaczep rolniczy,
- Dolny zaczep płytowy stały kulowy fi 80,
- stabilizatory cięgieł,
- Ogumienie 540/65R30/650/65R42 do 04,
- Dokumentacja niezbędna do rejestracji pojazdu,
- Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, linka holownicza,
- pełna dokumentacja techniczno–ruchowa, instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim,
2) Przyczepa
- Wysokość burty podstawowej min. 1,68 m,
- maszyna fabrycznie nowa, nie starsza niż rok produkcji 2013,
- Resorowanie dyszla za pomocą poduszek gumowych,
- Pneumatyczny układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania,
- Hamulec ręczny,
- Elektryczna instalacja oświetleniowa,
- Drabina,
- Hydrauliczna stopa podporowa,
- Hydraulicznie otwierana i zamykana ściana tylna,
- Otwierane okno zsypowe w klapie tylnej z lejem zsypowym,
- Zawór odcinający hydraulikę przy maksymalnym kącie wywrotu,
- Okno wizerunkowe w ścianie przedniej,
- Klin podporowy x2,
- Wprowadzenie instalacji do podłączenia drugiej przyczepy,
- Nadstawy min. 500 mm,
- Ładowność techniczna min. 17 800 kg,
- Liczba osi: 2,
- zawieszenie osi - resorowane lub wahacz,
- Amortyzowany dyszel z regulacją wysokości zaczepu na zaczep kulowy, fi 80,
- Długość skrzyni ładunkowej min. 6,5 m, szerokość min. 2,1 m,
- Kąt zwrotu skrzyni ładunkowej min. 50°,
- Ogumienie 20,5 R 22,5 Radial, kostka opona odnawialna,
- Koło zapasowe,
- Stelaż + plandeka z systemem zwijającym,
- Przyczepa dostosowana do wyżej opisanego ciągnika,
- Dokumentacja niezbędna do rejestracji pojazdu,
- pełna dokumentacja techniczno–ruchowa, instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim,
3) Przerzucarka do kompostu:
- Maszyna przeznaczona do mieszania, rozdrabniania i napowietrzania masy kompostowej,
- Wymiary przerzucanej pryzmy szerokość min. 3 m, wysokość min. 1,50 m,
- Przerzucarka boczna, dostosowana do wyżej opisanego ciągnika, podczepiana do ciągnika, na kołach,
- Napęd - WOM,
- pełna dokumentacja techniczno–ruchowa, instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim.
Uwaga!
Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i posiadać minimum 24 m-ce gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia przez cały okres trwania gwarancji serwisu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI KOŁOWEJ.
1)Krótki opis
ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI KOŁOWEJ.
Ładowarka kołowa:
- maszyna fabrycznie nowa, nie starsza niż rok produkcji 2012
- ciężar maszyny od 20,0 do 23,0 ton
- dopuszczona do ruchu drogowego
- silnik wysokoprężny czterosuwowy turbodoładowany o mocy min 235KM
- szerokość łyżki 2900-3050 mm
- pojemność łyżki z listwą dwustronną min 4,0m3
- wysokość sworznia obrotu łyżki min 4300mm
- sterowanie joystickiem
- promień zawracania po oponach max 7000mm
- szerokość po oponach max 2900mm
- opony klasy L5 (skalne)
- prześwit pod maszyną min 400mm
- podwozie dwuosiowe, przegubowe, kołowe + napęd na 4 koła
- skrzynia biegów półautomatyczna, przełączalna pod obciążeniem, 4 biegi do przodu i 3 do tyłu
- układ hydrauliczny z pompą łopatkową
- dodatkowa linia hydrauliczna na wysięgu ładowarkowym
- automatyczna blokada dyferencjału z mokrymi hamulcami wielotarczowymi
- hamulec postojowy z tarczą na wale
- norma spalin min Tier 3
- fabryczny system ogrzewania i klimatyzacji
- kabina przeszklona tak aby zapewnić widoczność w każdym kierunku, wyposażona w lusterka
- amortyzowany fotel z regulacją
- regulowana kolumna kierownicy
- konsola wielofunkcyjna wskazująca - obroty silnika, prędkość jazdy, stan paliwa, temperaturę płynu chłodzącego oraz oleju hydraulicznego, wyświetlająca komunikat o błędach
- światła spełniające przepisy ruchu drogowego, halogeny robocze, lampę ostrzegawczą (kogut), dźwiękowy sygnał cofania oraz kamerę wsteczną (cofania)
- radioodtwarzacz
- radio CB z anteną
- układ centralnego smarowania
- dwukierunkowy silnik wentylatora chłodnicy
- układ amortyzacji łyżki
- awaryjny układ skrętu
- awaryjny układ hamulcowy
- waga (bez legalizacji) z systemem zliczającym (system ważący)
- pełna dokumentacja techniczno – ruchowa, instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim
- siła wyrywająca min 195 kN
- obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie min 11200 kg
- obciążenie destabilizujące przy jeździe na wprost min 13000 kg
- Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy
UWAGA!
Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i posiadać minimum 24 m-ce gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia przez cały okres trwania gwarancji serwisu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

16000000, 44000000

3)Wielkość lub zakres
ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI KOŁOWEJ.
Ładowarka kołowa:
- maszyna fabrycznie nowa, nie starsza niż rok produkcji 2012
- ciężar maszyny od 20,0 do 23,0 ton
- dopuszczona do ruchu drogowego
- silnik wysokoprężny czterosuwowy turbodoładowany o mocy min 235KM
- szerokość łyżki 2900-3050 mm
- pojemność łyżki z listwą dwustronną min 4,0m3
- wysokość sworznia obrotu łyżki min 4300mm
- sterowanie joystickiem
- promień zawracania po oponach max 7000mm
- szerokość po oponach max 2900mm
- opony klasy L5 (skalne)
- prześwit pod maszyną min 400mm
- podwozie dwuosiowe, przegubowe, kołowe + napęd na 4 koła
- skrzynia biegów półautomatyczna, przełączalna pod obciążeniem, 4 biegi do przodu i 3 do tyłu
- układ hydrauliczny z pompą łopatkową
- dodatkowa linia hydrauliczna na wysięgu ładowarkowym
- automatyczna blokada dyferencjału z mokrymi hamulcami wielotarczowymi
- hamulec postojowy z tarczą na wale
- norma spalin min Tier 3
- fabryczny system ogrzewania i klimatyzacji
- kabina przeszklona tak aby zapewnić widoczność w każdym kierunku, wyposażona w lusterka
- amortyzowany fotel z regulacją
- regulowana kolumna kierownicy
- konsola wielofunkcyjna wskazująca - obroty silnika, prędkość jazdy, stan paliwa, temperaturę płynu chłodzącego oraz oleju hydraulicznego, wyświetlająca komunikat o błędach
- światła spełniające przepisy ruchu drogowego, halogeny robocze, lampę ostrzegawczą (kogut), dźwiękowy sygnał cofania oraz kamerę wsteczną (cofania)
- radioodtwarzacz
- radio CB z anteną
- układ centralnego smarowania
- dwukierunkowy silnik wentylatora chłodnicy
- układ amortyzacji łyżki
- awaryjny układ skrętu
- awaryjny układ hamulcowy
- waga (bez legalizacji) z systemem zliczającym (system ważący)
- pełna dokumentacja techniczno – ruchowa, instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim
- siła wyrywająca min 195 kN
- obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie min 11200 kg
- obciążenie destabilizujące przy jeździe na wprost min 13000 kg
- Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy
UWAGA!
Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i posiadać minimum 24 m-ce gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia przez cały okres trwania gwarancji serwisu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 20 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: ZAKUP I DOSTAWA ELEMENTÓW DO ROZBUDOWY INSTALACJI WRAZ Z CHWYTAKIEM.
1)Krótki opis
ZAKUP I DOSTAWA ELEMENTÓW DO ROZBUDOWY INSTALACJI WRAZ
Z CHWYTAKIEM.
1) Elementy do rozbudowy instalacji i chwytak:
Elementy do rozbudowy instalacji mają służyć do ułożenia ściany oporowej
z elementów betonowych, której usytuowanie mieścić się będzie na terenie zakładu Zamawiającego we wskazanym miejscu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiał
i dokonać jego montażu na wskazanym miejscu. Dane techniczne:
- Szerokość ściany 80 cm, wysokość min. 2,40 m o długości min. 39 m
- Produkt budowlany z kruszywa z granitu potwierdzony certyfikatem zgodności
- Możliwość każdego poziomego zastosowania narożników (montaż elementów pod dowolnym kątem i po łuku)
- Możliwość zakończenia kaskadowego ścian
- Ściana zbudowana z elementów układanych na sucho z możliwością demontażu, przeniesienia, zmiany wysokości, długości w każdej chwili
- Czas budowy ściany oporowej maksymalnie 8 godzin roboczych
- Powstała ściana musi być od razu gotowa do użytku
- Dokumentacja potwierdzająca odporność ogniową, izolację akustyczną, materiał przyjazny dla środowiska
2) Chwytak:
- Mechaniczny zacisk nadający się do podnoszenia i rozmieszczenia betonowych bloków o szerokości od 400 do 800 mm i maksymalnej wysokości 800 mm, długość betonu nie może przekroczyć 1 600 mm
- Udźwig maksymalny 2 500 kg
- Dostosowany do przenoszenia elementów betonowych opisanych powyżej jak
i do przenoszenia elementów betonowych posiadanych już przez Zamawiającego
- Podczepiany na hak do koparki posiadanej przez Zamawiającego (wraz
z łańcuchem)
- Wyposażony w gumy zabezpieczające przed wyślizgnięciem się i uszkodzeniem elementów
- Samoczynnie roztwierający się i zamykający, bez instalacji hydraulicznej
- pełna dokumentacja techniczno – ruchowa i instrukcja obsługi w języku polskim
UWAGA!
Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i posiadać minimum 12 m-cy gwarancji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

16000000, 44000000

3)Wielkość lub zakres
ZAKUP I DOSTAWA ELEMENTÓW DO ROZBUDOWY INSTALACJI WRAZ
Z CHWYTAKIEM.
1) Elementy do rozbudowy instalacji i chwytak:
Elementy do rozbudowy instalacji mają służyć do ułożenia ściany oporowej
z elementów betonowych, której usytuowanie mieścić się będzie na terenie zakładu Zamawiającego we wskazanym miejscu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiał
i dokonać jego montażu na wskazanym miejscu. Dane techniczne:
- Szerokość ściany 80 cm, wysokość min. 2,40 m o długości min. 39 m
- Produkt budowlany z kruszywa z granitu potwierdzony certyfikatem zgodności
- Możliwość każdego poziomego zastosowania narożników (montaż elementów pod dowolnym kątem i po łuku)
- Możliwość zakończenia kaskadowego ścian
- Ściana zbudowana z elementów układanych na sucho z możliwością demontażu, przeniesienia, zmiany wysokości, długości w każdej chwili
- Czas budowy ściany oporowej maksymalnie 8 godzin roboczych
- Powstała ściana musi być od razu gotowa do użytku
- Dokumentacja potwierdzająca odporność ogniową, izolację akustyczną, materiał przyjazny dla środowiska
2) Chwytak:
- Mechaniczny zacisk nadający się do podnoszenia i rozmieszczenia betonowych bloków o szerokości od 400 do 800 mm i maksymalnej wysokości 800 mm, długość betonu nie może przekroczyć 1 600 mm
- Udźwig maksymalny 2 500 kg
- Dostosowany do przenoszenia elementów betonowych opisanych powyżej jak
i do przenoszenia elementów betonowych posiadanych już przez Zamawiającego
- Podczepiany na hak do koparki posiadanej przez Zamawiającego (wraz
z łańcuchem)
- Wyposażony w gumy zabezpieczające przed wyślizgnięciem się i uszkodzeniem elementów
- Samoczynnie roztwierający się i zamykający, bez instalacji hydraulicznej
- pełna dokumentacja techniczno – ruchowa i instrukcja obsługi w języku polskim
UWAGA!
Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i posiadać minimum 12 m-cy gwarancji.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 40 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdej z poszczególnych części zamówienia oddzielenie:
Część nr 1: w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 zł);
Część nr 2: w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 zł);
Część nr 3: w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 zł)
w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na rachunek bankowy nr:
55 1090 1131 0000 0001 0086 4802.
Wykonawca składający ofertę tylko na jedną część zamówienia wnosi wadium w wysokości określonej dla danej części zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wówczas wnosi wadium w kwocie stanowiącej sumę ustaloną dla poszczególnych części zamówienia.
Uwaga:
W tytule należy podać część zamówienia, na którą zostało wniesione wadium.
W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat do dnia 24.6.2013 r. do godz. 10:00. Ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
Gwarancje:
Część nr 1: Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i posiadać minimum 24 m-ce gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia przez cały okres trwania gwarancji serwisu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.
Część nr 2: Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i posiadać minimum 24 m-ce gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia przez cały okres trwania gwarancji serwisu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.
Część nr 3: Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i posiadać minimum 12 m-cy gwarancji.
Szczegółowe warunki gwarancji określa załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Faktura VAT może być wystawiona nie wcześniej, niż po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu.
3. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z podpisanymi przez obydwie strony bez zastrzeżeń oryginałem protokołu zdawczo-odbiorczego oraz dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 8 pkt 2-6.
4. Jeżeli termin płatności wypada w dzień wolny od pracy, termin zapłaty za fakturę wypada w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1.1.–1.4. SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy Ci wykonawcy wspólnie.
Warunek określony w pkt 2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
Dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W posterowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).
1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:
Część nr 1: co najmniej jedną dostawę ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej;
Część nr 2: co najmniej jedną dostawę ładowarki kołowej;
Część nr 3: co najmniej jedną dostawę i montaż elementów betonowych z kruszywa z granitu.
Uwaga: W wykazie dostaw jako główne dostawy wykonawca zobowiązany jest wykazać dostawy postawione w warunku dot. wiedzy i doświadczenia.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
4. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie – (załącznik nr 2 do SIWZ);
2) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – (załącznik nr 5 do SIWZ);
5. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – (załącznik nr 3 do SIWZ);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2-4) i pkt 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
8. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji::
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór załącznik nr 6 do SIWZ).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZGO/ZP/1/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 24.6.2013 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.6.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 24.6.2013 - 10:15

Miejscowość:

Jarocińki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli korzystano z innych środków; Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:7.5.2013

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 i 2 oraz unieważnieniu
w części nr 3 w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na
"Rozbudowę instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych wraz z wyposażeniem."PobierzOgłoszenie dodatkowych informacji - sprostowanie z dnia 21 czerwca 2013r.


PobierzModyfikacja zapisów SIWZ


Pobierz


Pytania i odpowiedzi z dnia 21 czerwca 2013r.


Pobierz


Ogłoszenie dodatkowych informacji - sprostowanie


PobierzOgłoszeniePobierzOgłoszenie


PobierzOgłoszenie o zamówieniu


PobierzSpecyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia


PobierzZałącznik 1 - Formularz ofertowy


PobierzZałącznik 2 - Oświadczenie art. 22 ust. 1 uPzp


PobierzZałącznik 3 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 uPzp


PobierzZałącznik 4 - Projekt umowy cz.1


Pobierz


Załącznik 4 - Projekt umowy cz.2


Pobierz


Załącznik 4 - Projekt umowy cz.3


PobierzZałącznik 5 - Wykaz dostaw


PobierzZałącznik 6 - lista podmiotów


Pobierz