Unijne Dofinansowanie

Drukuj

Rozpoczęliśmy walkę o 87 mln złotych unijnego dofinansowania!

W połowie lutego uzyskaliśmy potwierdzenie o zmianie statusu naszego projektu: "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin" i skierowaniu go na listę wniosków podstawowych mogących uzyskać dofinansowanie.

Ta pozytywna informacja jest pierwszym krokiem, umożliwiającym nam podjęcie dalszych działań zmierzających do pozyskania ponad 87 mln złotych unijnego dofinansowania. Jeśli tak się stanie to będzie to niewątpliwie największe wsparcie finansowe w historii jarocińskiego samorządu, a zarazem ogromny sukces i satysfakcja dla całego zespołu pracującego obecnie nad pozyskaniem tych środków.

Niekwestionowaną rolę w tym procesie odgrywają gminy należące do Porozumienia Międzygminnego, które wspólnie z Gminą Jarocin staną się beneficjentem projektu i jego udziałowcami. Jednak aby podpisanie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie było możliwe należy spełnić szereg warunków. W celu uzgodnienia szczegółów tych działań, a także określeniu możliwości zmian i aktualizacji zakresu rzeczowo - finansowego projektu oraz harmonogramu jego realizacji Zastępca Burmistrza Jarocina Mikołaj Kostka wraz z p.o. prezesa zarządu ZGO Krzysztofem Gieburowskim spotkali się 6 marca br. z przedstawicielami NFOŚiGW w Warszawie.
Najważniejszym warunkiem do spełnienia jest zapewnienie wykonalności finansowej projektu poprzez podjęcie przez wszystkie gminy Porozumienia prawomocnych uchwał w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami, pozytywnie zaopiniowanymi przez RIO. Wypracowanie i podjęcie tych dokumentów ma wskazać instytucji dofinansowującej nasz projekt zdolność gmin do zapewnienia środków finansowych na wkład własny. Kolejnym stojącym przed nami zadaniem, warunkującym otrzymanie dofinansowania, jest zawarcie umowy na kredyt inwestycyjny i pomostowy oraz przedstawienie odpisów, potwierdzających objęcie przez wszystkie gminy Porozumienia udziałów w spółce ZGO i wniesienie wkładów finansowych. - Jestem przekonany, że najbliższe miesiące i podejmowane przez nas w tym okresie działania doprowadzą nas do podpisania umowy o dofinansowanie i umożliwią rozpoczęcie wielkiego procesu inwestycyjnego - podsumowuje Zastępca Burmistrza Jarocina Mikołaj Kostka.
 ZGO ocenia 2012 r. pozytywnie

- 2012 r. choć nie był łatwy, to jednak obfitował w pozytywne wydarzenia i sukcesy. Zrealizowaliśmy kilka ważnych inwestycji i udało się nam przeprowadzić parę fajnych inicjatyw – tak w skrócie ubiegły rok podsumowuje Mariusz Małynicz, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie. W gminnej spółce w ub.r. działo się naprawdę sporo.

- 2012 r. zakończymy na plusie. Przekroczyliśmy założony plan i spodziewam się, że „górka” wyniesie ponad 0,5 mln zł – informuje Małynicz. To najlepszy wynik jeśli chodzi o gminne spółki. – Bardziej jednak niż z wyniku finansowego cieszę się z tego, że zostaliśmy regionalnym RIPOK. Z biznesowego punktu widzenia, to jakby gwarancja pewnej ciągłości działań rozwojowych zakładu – podkreśla.

Przypomnijmy. 27 sierpnia 2012 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął  Plan Gospodarki Odpadami dla Wielkopolski na lata 2012-2017, a w nim zapisano, że ZGO stało się Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), która obejmuje 18 gmin, czyli około  235 tys. osób. - Status zakładu regionalnego zobowiązuje. Cały czas stawiamy sobie wysokie wymagania i jak najlepiej realizujemy postawione nam cele – mówi szef ZGO. Dlatego też jarocińska spółka od ponad dekady rozwija się i inwestuje. Nie inaczej było w 2012 r.

Rok inwestycji

Jesienią ub.r. zakończyła się warta ponad 600 tys. zł inwestycja zagospodarowania terenu ZGO. W ramach zadania rozpoczętego w 2011 r. zamontowano oświetlenie, monitoring, ogrodzono teren składowiska, wybudowano bramy wjazdowe i nowy parking.

Niebawem na budynku ZGO pojawią się panele fotowoltaiczne, dzięki którym spółka ograniczy koszty, bo będzie produkować energię elektryczną na własne potrzeby. Przetarg na to zadanie ogłoszono w październiku 2012 r., równocześnie z postępowaniem na wykonanie instalacji do unieszkodliwia gazu składowiskowego powstającego podczas rozkładu odpadów. 84 tys. zł na tzw. „świeczkę” będzie pochodzić m.in. z umorzenia pożyczki zaciągniętej na zakup kompaktora w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Instalacja ma pojawić się na składowisku na wiosnę, co zbiegnie się w czasie ze startem kopalni odkrywkowej piasku. Marszałek Województwa Wielkopolskiego udzielił bowiem Zakładowi Gospodarki Odpadami stosownej koncesji. W 2012 r. ZGO podpisało umowę z kierownikiem Ruchu Zakładu Górniczego i rozpoczęło prace przygotowawcze.

Także na wiosnę zaplanowano uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej, której budowa zakończyła się pod koniec 2012 r. Inwestycja ta zyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu.

Misja edukacyjna. Na żywo, w TV i na facebooku

- Budowa ścieżki to element misji realizowanej przez jarociński zakład. W ramach edukacji ekologicznej, którą także obejmowało dofinansowanie z Funduszu, zorganizowaliśmy festyn ekologiczny na jarocińskim rynku. Powstały również filmy: informacyjny, na temat nowej „ustawy śmieciowej” oraz zachęcający do szanowania środowiska naturalnego. Przeprowadziliśmy także kampanię edukacyjną wśród mieszkańców gmin wchodzących w skład „Porozumienia Międzygminnego” – wylicza Anna Pieńkowska, kierownik w ZGO. - Nasze działania mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz całego społeczeństwa – uzupełnia Małynicz.

Misję edukacyjną spółka realizuje również w internecie. Od 2012 r. ZGO można znaleźć na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/zgojarocin), gdzie spółka umieszcza informacje o gospodarce odpadami, działaniach proekologicznych czy wydarzeniach z życia zakładu. ZGO promuje się również na portalu zielonypunkt.co.

Godne wspomnienia są również akcje zorganizowane przez ZGO w 2012 r., jak np.;. „Zakręteczka dla Tomeczka” prowadzona przez „Fundację Ogród Marzeń”. - Udało się zebrać ponad 5 ton zakrętek i z tej okazji przekazaliśmy na rzecz  fundacji 5 tys. Dzięki temu jeden z podopiecznych, mógł odbyć rehabilitację. Z kolei w ramach konkursu „Zbieram Puszki – Chronię Środowisko” za każdy zebrany kilogram puszek ZGO w Jarocinie przekazywało 1 zł na rzecz przedszkola lub szkoły biorącej udział w akcji – przypomina Pieńkowska.

Rok wyróżnień

W minionym roku na swoim koncie ZGO zapisał również zwycięstwo w konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. W nagrodę spółka „zgarnęła” 5 tys. zł, a jako wyróżniająca się jednostka na terenie Wielkopolski dodatkowe 6 tys. zł od WFOŚiGW w Poznaniu.

- W 2012 wdrożyliśmy również zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskowego (ISO), a także przedłużyliśmy certyfikat „Firma Przyjazna Środowisku”. Plany na 2013 r. mamy ambitne. Jest szereg inwestycji, również przy udziale środków zewnętrznych, które mam nadzieję, podobnie jak w 2012 r. z sukcesem zrealizujemy – podsumowuje Małynicz.