Uzyskane dotacje i preferencyjne pożyczki

Drukuj

ZGO rozwija się dzięki dotacjom i preferencyjnym pożyczkom. ZGO: Inwestycje bez komercyjnych kredytów


Ponad 12 mln zł pozyskał w ostatnich pięciu latach Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie. Pieniądze pochodzące m.in. z dotacji i preferencyjnych pożyczek przeznaczono na rozwój spółki.


- 10 lat temu ZGO startowało z 50 tys. zł i dziurą w ziemi. Generowaliśmy straty. Teraz po stronie aktywów mamy ok. 20 mln zł, a na koncie 5 mln zł wolnej gotówki. Podwoiliśmy wartość spółki, a w perspektywie mamy kolejne działania, które spowodują jej rozwój – mówi o sytuacji finansowej Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie Mariusz Małynicz, prezes spółki. - Godne odnotowania jest to, że nigdy nie zaciągnęliśmy kredytu komercyjnego, dzięki czemu nie powodowało to zadłużenia spółki – dodaje.
Jak wyjaśnia szef ZGO, zarząd nie mówi „nie” kredytom komercyjnym. – Po prostu ustawiamy je na samym końcu kolejki. Niektórzy sięgają po nie, bo te instrumenty są bardzo wygodne i łatwo dostępne. My podążamy jednak inną drogą, bo zaciągnięcie kredytu pociąga za sobą daleko idące konsekwencje w kolejnych latach. Staramy się wykorzystywać inne możliwości. Tak, by przy udziale większej pracy, uzyskać np. umorzenie pożyczki, albo pozyskać zupełnie darmowe pieniądze w postaci dotacji – wyjaśnia Małynicz.
Spójrzmy. Od 2007 r. suma pozyskanych dotacji i pożyczek preferencyjnych przeznaczonych na rozwój ZGO to 8 mln 262 tys. zł. Suma przyznanych ZGO dotacji i nagród to 3 mln 808 tys. zł. Kwota spłaconych pożyczek: Ponad 1 mln zł. Suma umorzonych i możliwych kwot do umorzenia  wynikająca z przyznanych pożyczek: blisko 744 tys. zł.– Liczby na pewno robią wrażenie. Jednak ważne jest też to, że pieniądze zostały doskonale spożytkowane na rozwój jednej z największych firm w gminie Jarocin. – podkreśla prezes spółki.
Dotacje i pożyczki, czyli darmowe pieniądze
Największą dotacją w historii ZGO, było blisko 3,5 mln zł przyznane w listopadzie 2008 r. przez EkoFundusz. Dzięki tym środkom zakupiono specjalistyczny sprzęt na potrzeby składowiska w tym m.in. samochód ciężarowy trzyosiowy z dźwigiem oraz przyczepą, a także sfinansowano zakup pojemników o pojemności 240l, czy pojemników „typu dzwon” służących do selektywnej zbiórki odpadów. – Ta dotacja pozwoliła nam wystartować z kopyta– zaznacza Małynicz.
Rok później Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  przyznał ZGO 178 tys. zł na budowę  Punktu odbioru odpadów problemowych czyli tzw. „Gratowiska”, które jest pierwszą tego typu instalacją w Południowej Wielkopolsce. Podobną kwotę – 170 tys. zł ZGO otrzymało w listopadzie ub. r. ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę ścieżki edukacyjnej, która powstała na terenie zakładu. Pieniądze zostały również przeznaczone na kampanię edukacyjną z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami.

Jeśli natomiast chodzi o preferencyjne pożyczki, to najwyższą było wsparcie z WFOŚiGW w Poznaniu. – Dostaliśmy pożyczkę w wysokości 2,4 mln zł z możliwością umorzenia  15 proc. i niską stopą procentową. Pieniądze przeznaczone były na wybudowanie nowej kwatery na terenie zakładu oraz zakup wyposażenia: koparki kołowej oraz automatycznej myjki - informuje Małynicz.

Z kolei w 2009 r. Fundusz przyznał 558,6 tys. zł pożyczki na zakup kompaktora, służącego do rozgarniania i zagęszczania odpadów. Umorzoną kwotę w wysokości blisko 84 tys. zł spółka przeznaczyła  na budowę instalacji do odgazowania składowiska.

A jeśli kredyt, to tylko na preferencyjnych warunkach
- Trafił nam się również jeden kredyt, ale preferencyjny z Banku Ochrony Środowiska. Oprocentowanie było poniżej inflacji. Grzechem byłoby nie sięgnąć po te środki – mówi Małynicz. Chodzi o 2007 r. kiedy to ZGO zaciągnęło kredyt w wysokości 470 tys. zł na budowę sortowni odpadów z halą technologiczną i niezbędną infrastrukturą. Na to samo zadanie WFOŚiGW przyznał jarocińskiej spółce 1,5 mln zł pożyczki, której 20 proc. zostało umorzone.

Warto również odnotować, że w ub.r. ZGO zdobył w konkursie Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu nagrodę w wysokości 5 tys. zł, a jako wyróżniająca się jednostka na terenie Wielkopolski jarociński zakład „zgarnął” 6 tys. zł od WFOŚiGW w Poznaniu.
- Potwierdza to fakt, że wybrany przez nas kierunek zarządzania spółką jest dobry. Rozumne gospodarowanie majątkiem powoduje, że koszty działalności naszego zakładu są mniej odczuwalne dla mieszkańców. Przypomnę, że od 3 lat spółka nie podniosła cen za odbiór odpadów komunalnych. I cena nie zmieni się do końca 2014 r. – podsumowuje Małynicz.
 ZGO ocenia 2012 r. pozytywnie

- 2012 r. choć nie był łatwy, to jednak obfitował w pozytywne wydarzenia i sukcesy. Zrealizowaliśmy kilka ważnych inwestycji i udało się nam przeprowadzić parę fajnych inicjatyw – tak w skrócie ubiegły rok podsumowuje Mariusz Małynicz, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie. W gminnej spółce w ub.r. działo się naprawdę sporo.

- 2012 r. zakończymy na plusie. Przekroczyliśmy założony plan i spodziewam się, że „górka” wyniesie ponad 0,5 mln zł – informuje Małynicz. To najlepszy wynik jeśli chodzi o gminne spółki. – Bardziej jednak niż z wyniku finansowego cieszę się z tego, że zostaliśmy regionalnym RIPOK. Z biznesowego punktu widzenia, to jakby gwarancja pewnej ciągłości działań rozwojowych zakładu – podkreśla.

Przypomnijmy. 27 sierpnia 2012 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął  Plan Gospodarki Odpadami dla Wielkopolski na lata 2012-2017, a w nim zapisano, że ZGO stało się Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), która obejmuje 18 gmin, czyli około  235 tys. osób. - Status zakładu regionalnego zobowiązuje. Cały czas stawiamy sobie wysokie wymagania i jak najlepiej realizujemy postawione nam cele – mówi szef ZGO. Dlatego też jarocińska spółka od ponad dekady rozwija się i inwestuje. Nie inaczej było w 2012 r.

Rok inwestycji

Jesienią ub.r. zakończyła się warta ponad 600 tys. zł inwestycja zagospodarowania terenu ZGO. W ramach zadania rozpoczętego w 2011 r. zamontowano oświetlenie, monitoring, ogrodzono teren składowiska, wybudowano bramy wjazdowe i nowy parking.

Niebawem na budynku ZGO pojawią się panele fotowoltaiczne, dzięki którym spółka ograniczy koszty, bo będzie produkować energię elektryczną na własne potrzeby. Przetarg na to zadanie ogłoszono w październiku 2012 r., równocześnie z postępowaniem na wykonanie instalacji do unieszkodliwia gazu składowiskowego powstającego podczas rozkładu odpadów. 84 tys. zł na tzw. „świeczkę” będzie pochodzić m.in. z umorzenia pożyczki zaciągniętej na zakup kompaktora w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Instalacja ma pojawić się na składowisku na wiosnę, co zbiegnie się w czasie ze startem kopalni odkrywkowej piasku. Marszałek Województwa Wielkopolskiego udzielił bowiem Zakładowi Gospodarki Odpadami stosownej koncesji. W 2012 r. ZGO podpisało umowę z kierownikiem Ruchu Zakładu Górniczego i rozpoczęło prace przygotowawcze.

Także na wiosnę zaplanowano uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej, której budowa zakończyła się pod koniec 2012 r. Inwestycja ta zyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu.

Misja edukacyjna. Na żywo, w TV i na facebooku

- Budowa ścieżki to element misji realizowanej przez jarociński zakład. W ramach edukacji ekologicznej, którą także obejmowało dofinansowanie z Funduszu, zorganizowaliśmy festyn ekologiczny na jarocińskim rynku. Powstały również filmy: informacyjny, na temat nowej „ustawy śmieciowej” oraz zachęcający do szanowania środowiska naturalnego. Przeprowadziliśmy także kampanię edukacyjną wśród mieszkańców gmin wchodzących w skład „Porozumienia Międzygminnego” – wylicza Anna Pieńkowska, kierownik w ZGO. - Nasze działania mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz całego społeczeństwa – uzupełnia Małynicz.

Misję edukacyjną spółka realizuje również w internecie. Od 2012 r. ZGO można znaleźć na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/zgojarocin), gdzie spółka umieszcza informacje o gospodarce odpadami, działaniach proekologicznych czy wydarzeniach z życia zakładu. ZGO promuje się również na portalu zielonypunkt.co.

Godne wspomnienia są również akcje zorganizowane przez ZGO w 2012 r., jak np.;. „Zakręteczka dla Tomeczka” prowadzona przez „Fundację Ogród Marzeń”. - Udało się zebrać ponad 5 ton zakrętek i z tej okazji przekazaliśmy na rzecz  fundacji 5 tys. Dzięki temu jeden z podopiecznych, mógł odbyć rehabilitację. Z kolei w ramach konkursu „Zbieram Puszki – Chronię Środowisko” za każdy zebrany kilogram puszek ZGO w Jarocinie przekazywało 1 zł na rzecz przedszkola lub szkoły biorącej udział w akcji – przypomina Pieńkowska.

Rok wyróżnień

W minionym roku na swoim koncie ZGO zapisał również zwycięstwo w konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. W nagrodę spółka „zgarnęła” 5 tys. zł, a jako wyróżniająca się jednostka na terenie Wielkopolski dodatkowe 6 tys. zł od WFOŚiGW w Poznaniu.

- W 2012 wdrożyliśmy również zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskowego (ISO), a także przedłużyliśmy certyfikat „Firma Przyjazna Środowisku”. Plany na 2013 r. mamy ambitne. Jest szereg inwestycji, również przy udziale środków zewnętrznych, które mam nadzieję, podobnie jak w 2012 r. z sukcesem zrealizujemy – podsumowuje Małynicz.