Kontakt

Drukuj

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie

Witaszyczki 1A, 63 - 200 Jarocin

Tel./fax: 062 747 24 56Sekretariat: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dział dyspozytorski: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Gospodarowanie odpadami: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Godziny otwarcia:

Przyjmowanie odpadów:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 21:00
Sobota: 8:00 - 14:00

Biura:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00

Dojazd: Z Jarocina drogą 443 (ul. Św. Ducha) w kierunku Konina, następnie wyjeżdżając poza granicę miasta w odległości ok. 500 m należy skręcić w prawo kierunek Słupia, dalej jadąc ok. 1,5 km ponownie skręcić w prawo. Od ostatniego zakrętu po prawej stronie widoczne będzie składowisko odpadów oraz siedziba zakładu. Lokalizacja Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. została przedstawiona na załączonej powyżej mapie.Szanowni Państwo

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

1)      Administratorem Państwa danych osobowych jest  ZGO Sp. z o.o. 63-200 Jarocin, Witaszyczki 1A, tel. 62-747-24-56 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2)      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod e‑mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3)      Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania  umowy lub wypełnienia obowiązków i zadań wynikających z przepisów prawa w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.

4)      Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Jarocin, podmiotom przetwarzającym dane, z którymi współpracuje administrator oraz innym podmiotom takim jak organy administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, administracji skarbowej i innym zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.

5)      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6)      Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa a szczególnie przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po okresie od 5 do 50 lat lub przetwarzane bezterminowo zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.

7)      Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje

8)      Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.

9)      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji obowiązków oraz zadań wynikających z przepisów prawa. Ponadto podanie danych osobowych jest niezbędne dla zwarcia umowy.

10)   Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.

11)   Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane.