Selektywna zbiórka surowców wtórnych

Drukuj

Rozpoczęta w lipcu 2003r. w gminie Jarocin akcja selektywnej zbiórki "u źródła", która systematycznie rozszerzana jest o kolejne miejscowości. Zbiórka finansowana jest ze środków spółki. Przychody z akcji pokrywają koszty, a korzyści są następujące:
- wzrost wskaźników odzysku odpadów,
- promocja Spółki,
- budowanie rynku potencjalnych klientów spółki,

Szczegółowe warunki zbiórki "u źródła" określone są w umowie na bezpłatny odbiór surowców wtórnych.

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w zbiorowym systemie pojemnikowym. Od początku swej działalności spółka pracuje nad kształtowaniem nowego wizerunku selektywnej zbiórki na terenie gminy Jarocin oraz Gmin wchodzących w skład "Porozumienia Międzygminnego". Zakupiono kilkanaście nowych pojemników typu dzwon i siatkowych.

Akcja "zbieram puszki chronię środowisko" to kolejna akcja ZGO Sp. z o.o. skierowana do dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli z terenu Gminy Jarocin, polegająca na selektywnej zbiórce puszek aluminiowych. Ma na celu kształtowanie świadomości proekologicznej już od najmłodszych lat. Akcja jest przygotowana przy współudziale Fundacji Recal oraz Gminy Jarocin.

Współpraca z fundacją Reba oraz placówkami szkolnymi powiatu jarocińskiego w zakresie zbiórki odpadów niebezpiecznych (baterie i akumulatory małogabarytowe). Akcja ma na celu budowanie świadomości ekologicznej w kwestii oddzielania odpadów niebezpiecznych od ogółu odpadów i konieczność ich utylizacji.Kliknij na ikonę aby pobrać ulotkę.