”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Specjalista w dziale technologicznym

Wymiar pracy: pełen etat

Miejsce wykonywania pracy:

Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin

Ogłoszenie z dnia: 04-06-2019 r.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowana ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub pokrewne)
 • umiejętność posługiwania się pakietem biurowym Microsoft Office w szczególności Word oraz Excel,
 • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

 

Dodatkowo (mile widziane):

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • język angielski

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Pomoc w nadzorowaniu i utrzymaniu instalacji biologicznego przetwarzania odpadów.
 2. Pomoc w nadzorowaniu i utrzymaniu gospodarki ściekowej Zakładu
 3. Współpraca z sortownią odpadów
 4. Wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem, zlecanych bezpośrednio przez przełożonego.
 5. Nadzorowanie i planowanie produkcji kompostu

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV – życiorys,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Zapewniamy:

 • stanowisko zapewniające rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość awansu,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzenia, adekwatny do wykształcenia i umiejętności,
 • wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy.
 • pakiet socjalny (codziennie ciepły posiłek, niezbędne szczepienia, odzież ochronna)
 • pakiet motywacyjny
 • specjalistyczne kursy i szkolenia

 

Termin składania dokumentów:

21-06-2019 r. do godz. 15:00

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej Spółki po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 

Miejsce składania dokumentów:

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Witaszyczki 1a

63-200 Jarocin

Tel. 62 747 24 56