Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu Gmin należących do Porozumienia Międzygminnego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym ” Szkła nie marnuję, surowce odzyskuję”

Czas trwania konkursu : od 2 marca 2020  do 24 kwietnia 2020

Celem organizowanego konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów szklanych.

Konkurs będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika, collage, techniki mieszane) z zastrzeżeniem, że prace nie mogą zawierać elementów trójwymiarowych. Prace powinny być wykonane w formacje A4 lub A3. Mają zachęcać do selektywnej zbiórki odpadów na poszczególne frakcje w szczególności szkła.

Przewidujemy przyznanie nagród w następujących kategoriach: klasy I-III ( 3 miejsca), klasy IV- VI ( 3 miejsca), klasy VII- VIII ( 3 miejsca) oraz 4 wyróżnienia.

Z pośród wybranych 13 prac zostanie stworzony kalendarz ścienny na rok 2021, który zostanie wydany i rozpowszechniony wśród mieszkańców.

Terminarz realizacji konkursu:

-Rozpoczęcie konkursu: od 2 marca 2020

-Nadesłanie zgłoszeń szkół: do 13 marca 2020

-Okres nadesłania prac: do  24 kwietnia  2020 r.

-Ocena prac: od 24 kwietnia 2020 do  8.05.2020

-Wręczenie nagród : 5 czerwca 2020 podczas Eko Świętowani

Projekt  dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu plastycznego z załącznikami