Ekologiczny lider

„ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” funkcjonuje na rzecz mieszkańców kilkunastu gmin. Powstał w Witaszyczkach w 2003 roku. Od początku swojej działalności sukcesywnie się rozwija.

W październiku 2008 r. 17 gmin podpisało pierwsze w Wielkopolsce Porozumienie Międzygminne i podjęło tym samym decyzję o budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach. W 2017 r. do Porozumienia przystąpiła 18. gmina.

Kolejnym etapem rozwoju była rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami (ZZO), która zakończyła się w grudniu 2015 roku  Wartość przedsięwzięcia wyniosła blisko 150 mln złotych brutto, z czego ponad 84 mln złotych netto stanowiło dofinansowanie unijne. Dodatkowo inwestycja sfinansowana została ze środków własnych spółki oraz gmin członkowskich porozumienia międzygminnego. Pieniądze na  rozbudowę pochodziły ponadto z pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 13,6 mln zł. Zrealizowana przy pomocy środków unijnych, inwestycja wykorzystuje technologie pochodzące z Portugalii i Francji.

ZZO w Witaszyczkach jest największą instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Wielkopolsce. Nowoczesność naszego zakładu polega przede wszystkim na nieszablonowych i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. Hala sortowni jest wyposażona w dużą ilość urządzeń fotooptycznych do sortowania odpadów. Zastosowanie najlepszych i najnowocześniejszych urządzeń pozwala przetwarzać bardzo duży strumień  odpadów – 75  000 MG/ rok  odpadów zmieszanych, przy założeniu pracy dwuzmianowej.

To co wyróżnia ZZO Jarocin to fakt, że frakcja podsitowa trafia do fermentacji suchej, dzięki temu produkuje się dużą ilość biogazu i przetwarzamy go na energie cieplną i elektryczną.

Zakład staje się samodzielny energetycznie. Nie zużywa cennych surowców nieodnawialnych, co jest  znacznym  odciążeniem dla środowiska naturalnego. Warto podkreślić, że posiadamy także certyfikat  na polepszacz glebowy o nazwie „Terrawit”, który  może być stosowany w rolnictwie i w warzywnictwie.  Jest pod tym względem jednym z wyróżniających się RIPOKów w  tej części kraju.

Po rozbudowie obiekty wchodzące w skład ZGO zostały zlokalizowane na obszarze około 34 ha.

Coraz większe ilości produkowanych i odbieranych odpadów sprawiają, że spółka wraz z samorządami postanowiła inwestować w nowe instalacje. Kolejny krok w kierunku rozwoju zakładu to projekt „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu”. Zakłada  on budowę linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych, linii do produkcji paliwa alternatywnego wraz z suszarnią i placami technologicznymi, dodatkowego zespołu kogeneracyjnego oraz rozbudowę części biologicznej o dodatkowa komorę fermentacyjna na bioodpady.

W  gospodarce odpadami  nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa –  nadal za cel stawiamy sobie rozwój, zwiększanie efektywność, ale przede wszystkim służba środowisku i Mieszkańcom  regionu.

Kilka faktów:

Systemem gospodarowania odpadami obsługiwanym  przez ZGO Jarocin jest dziś objęte ponad 270 tys. mieszkańców (w roku 2003  liczba ta wynosiła 45 tys.).

Dzięki zastosowanej technologii odpady zmieszane rozdzielane są na 17 frakcji

Z odpadów zielonych, selektywnie zebranych powstaje  „Terrawit”- produkt wzbogacający glebę w składniki pokarmowe.

Dzięki  modułowi fermentacji i zastosowaniu technologii, jedynej takiej w Wielkopolsce z 1 tony odpadów uzyskujemy się ok. 180 m3  biogazu

  Podczas procesu kogeneracji wytworzony w komorze fermentacyjnej biogaz jest przetwarzany na energię elektryczną i cieplną