ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

przyjmie na staż na stanowisku:
Pomocnik elektryka   

Wymagania:

– wykształcenie min. zawodowe,

– sumienność i zaangażowanie w pracę,

– samodzielność w realizacji zadań, umiejętność pracy w zespole,,

– dodatkowym atutem będzie posiadanie wiedzy w zakresie niezbędnym do danego stanowiska,

Do zadań stażysty należeć będzie między innymi:

– pomoc w wykonywanie wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów
i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych

– wykonywanie pomiarów i diagnozowanie stanu elementów, układów
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

– posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych

– stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć

– przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Oferujemy:

– możliwość pracy w dynamicznym i profesjonalnym środowisku,

– możliwość zdobycia nowego doświadczenia w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska,

– ciekawą i pełną wyzwań pracę, pozwalającą na pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.

– po zakończeniu stażu umowa o pracę,

 

Dokumenty (CV i podanie o przyjęcie na staż) prosimy składać w siedzibie naszej spółki osobiście lub listownie do dnia 14-02-2020 r. do godz. 15.00

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin
Tel. (62) 747-24-56
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.