ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

przyjmie na staż na stanowisku:
Konserwator części/sprzętu   

Wymagania:

– wykształcenie min. zawodowe,

– sumienność i zaangażowanie w pracę,

– samodzielność w realizacji zadań, umiejętność pracy w zespole,,

– dodatkowym atutem będzie posiadanie wiedzy w zakresie niezbędnym do danego stanowiska,

Do zadań stażysty należeć będzie między innymi:

– zapewnianie poprawnego funkcjonowania sprzętu, maszyn i urządzeń oraz instalacji technicznych wykorzystywanych na terenie Spółki,

– pomoc w wykonywaniu drobnych napraw, prac remontowych i instalatorskich;

– przeprowadzanie konserwacji części zgodnie z instrukcją producenta;

– przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

– przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Oferujemy:

– możliwość pracy w dynamicznym i profesjonalnym środowisku,

– możliwość zdobycia nowego doświadczenia w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska,

– ciekawą i pełną wyzwań pracę, pozwalającą na pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.

– po zakończeniu stażu umowa o pracę,

 

Dokumenty (CV i podanie o przyjęcie na staż) prosimy składać w siedzibie naszej spółki osobiście lub listownie do dnia 14-02-2020 r. do godz. 15.00

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin
Tel. (62) 747-24-56
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.