Cennik

Uchwała nr 1/2020 Zarządu ” ZGO Sp. z o.o.- Wielkopolskie Centrum Recyklingu” z dnia 27 marca 2020 w sprawie opłat ze usługi świadczone przez Spółkę  w instalacji komunalnej z siedzibą w Witaszyczkach 1a, 63-200 Jarocin

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1  maja 2020 r.

Uchwała nr 2/2020 Zarządu „ZGO Sp z o.o.- Wielkopolskie Centrum Recyklingu” z dnia 27 marca 2020 w sprawie opłat za przyjęcie odpadów celem dalszego zagospodarowania w Stacji Przeładunkowej w Mateuszewie z siedzibą w Mateuszewie 8, 63-100 Śrem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1  maja 2020 r.

Uchwała nr 1/2019 Zarządu „ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” z dnia 22.11.2019 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Spółkę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Uchwała Nr 1/2019 Zarządu „ZGO  Spółka z  o.o – Wielkopolskie Centrum Recyklingu  z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Spółkę

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku

 

Uchwała Nr 2/2019 Zarządu „ZGO  Spółka z  o.o – Wielkopolskie Centrum Recyklingu  z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upustów od opłat za usługi świadczone przez Spółkę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku

 

Uchwała Nr 1/2019 Zarządu ” ZGO Spółka z o.o.- Wielkopolskie Centrum Recyklingu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie opłat za usługi świadczone przez Spółkę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku