Konkurs ekologiczny "Idą#swieta!"

Zapraszamy do udziału w  ekologicznym, świątecznym konkursie „Idą #swieta!”

Celem organizowanego konkursu jest szerzenie postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych, poprzez możliwość ponownego wykorzystania surowców wtórnych. Poprzez konkurs pragniemy pokazać, że nawet używane na co dzień przedmioty mogą posłużyć do wykonania ciekawych kompozycji i zyskać „drugie życie”.

Konkurs polega na zamieszczeniu zdjęcia konkursowego jako komentarza pod postem konkursowym na stronie konkursu na profilu ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu na portalu społecznościowym Facebook.

Wymagania dotyczące prac konkursowych:

  1. Praca konkursowa powinna przedstawiać sposób na powtórne wykorzystanie zużytych przedmiotów codziennego użytku do stworzenia dekoracji świątecznych.
  2. Do wykonania prac możemy użyć wszelkiego rodzaju opakowań z tworzyw sztucznych i metali, papieru, materiałów tekstylnych, zużytych ubrań, itp. za pomocą wszelkich dostępnych metod plastycznych i technicznych.
  3. Praca konkursowa może przedstawiać efekt końcowy i/lub etapy pracy. Praca konkursowa może być w formie pojedynczego zdjęcia lub collagu zdjęć.
  4. Przesłaną Pracę Konkursową należy oznaczyć hasztagami: #swieta #zgowcr #zerowaste.
  5. W komentarzu zdjęcia konkursowego należy wpisać tekst: „Akceptuję regulamin konkursu” w celu wyrażenia zgody na warunki zawarte w Regulaminie.
  6. Należy polubić profil ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu na stronie https://pl-pl.facebook.com/zgojarocin.

Czas trwania konkursu: od dnia 01.12.2020 r. od godz. 7:30 do dnia 23.12.2020 do godz. 23:59

REGULAMIN Konkursu ida swieta


Minister ds. samorządów z wizytą w Jarocinie

 W dniu 26.11.2020 Minister Michał Cieślak  – członek Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  ds. rozwoju samorządów odwiedził  Jarocin.  Jednym z punków pobytu była wizyta na terenie naszego zakładu.

Ministra odpowiedzialnego za samorządy, Jarocin gościł po raz pierwszy. Plan odwiedzin był bardzo napięty, ale nie mogło w nim zabraknąć czasu na spotkanie z jarocińskimi samorządowcami, którzy akurat odbywali sesję radu miejskiej.
Podczas wizyty minister miał okazję obejrzeć mieszkania, wybudowane jako pierwsze w Polsce, w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Od początku realizacji projektu Jarocin był jego liderem i łącznie sfinalizował budowę 366 mieszkań. To nie koniec, ponieważ już rozpoczęła się budowa kolejnych lokali –  w Potarzycy.
Minister ds. rozwoju samorządów odwiedził także jeden z największych w kraju zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych. ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu zatrudnia ponad 200 pracowników i zagospodarowuje odpady w ramach Porozumienia Międzygminnego, które tworzy ponad 20 gmin z Wielkopolski.
O największym w historii powiatu projekcie przebudowy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jarocin, wartej 280 mln zł opowiedział gościowi burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.  W ramach tego proekologicznego przedsięwzięcia powstaje także pierwsza w Polsce stacja odzysku surowców, w której z wód osadów pościekowych produkowany będzie fosfor.  Inwestycja realizowana w Cielczy była kolejnym punktem programu odwiedzin ministra. Ważnym elementem projektu jest rewitalizacja Śródmieścia Jarocina z przebudową infrastruktury podziemnej i naziemnej. Wszystkie wspomniane inwestycje realizowane były z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. – Wykonanie tych inwestycji nie byłoby możliwe bez współpracy instytucji rządowych i instytucji gminnych – podkreślił burmistrz Pawlicki. Włodarz gminy wspomniał także o współpracy samorządu i rządu przy budowie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego powstającego na obiektach spółki Jarocin Sport. Budowane są tam m.in. lodowisko i kręgielnia o światowym standardzie. Inwestycja warta jest 30 mln zł i niedawno także wsparta została dotacją z ministerstwa sportu, w wysokości 3 mln zł. – Bardzo dziękuję panu burmistrzowi za to, że sięga po te środki, że te środki tutaj – w Jarocinie są wykorzystane we właściwy sposób. (…) Jarocin jest przykładem, w jaki sposób środki rządowe mogą wspierać i wspierają rozwój samorządu – podsumował minister Michał Cieślak.

Żródło:www.jarocin.pl.


Oświadczenie

W związku z pojawieniem się w dniu dzisiejszym tj. 25.11.2020 na  stronie  Gazety Jarocińskiej artykułu „Kolejna gmina chce przywozić swoje śmieci do Jarocina”   Zarząd Spółki informuje, iż informacje zawarte w materiale są nieprawdziwe.

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu, prowadzi szereg działań edukacyjno- informacyjnych. Jednym z nich jest publikowanie w prasie ogólnopolskiej i lokalnej bieżących informacji. Dwa tygodnie temu ukazał się artykuł w Przeglądzie Komunalnym o tytule „Jarocińskie Porozumienie Międzygminne z korzyścią dla mieszkańców” (nr 11/2020, strona 22). Dodatkowo w dwutygodniku JaPIK, w dodatku ekologicznym EKO-INFO (wydanie nr 24, 25.11.2020 r.), został opublikowany taki sam materiał. W publikacjach tych, zostały zawarte wszystkie najważniejsze informacje na temat Porozumienie Międzygminnego.

Nieprawdą jest, iż nasza Spółka przyjmuję więcej odpadów, w związku ze zmianą pozwolenia zintegrowanego.  Od długiego czasu do współpracy w ramach porozumienia chciały przystąpić gminy: Rozdrażew i Koźmin Wielkopolski. Ta ostatnia gmina chęć współpracy z Jarocinem m.in. w zakresie odpadów zadeklarowała już w 2004 roku, czyli na cztery lata przed utworzeniem porozumienia. Jednakże obowiązująca regionalizacja, oraz niechęć poszerzenia regionu o te gminy przez organy stanowiące o Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, uniemożliwiały podjęcie współpracy. Sytuacja uległa zmianie w roku ubiegłym, po zniesieniu regionalizacji. Spowodowało to uwolnienie rynku odpadowego i możliwość wyboru instalacji komunalnej, która świadczy usługi zagospodarowania odpadów  na najwyższym, europejskim poziomie i jest w stanie osiągać wymagane prawem poziomy odzysku i recyklingu.

Obecnie w Porozumieniu Międzygminnym zrzeszonych jest 21 Gmin. Wraz  z początkiem 2021 r. do porozumienia ma przystąpić także gmina Mosina. Gdy to się stanie, w Porozumieniu Międzygminnym będą zrzeszone 22 samorządy.

W celu sporządzanie informacji prasowych zachęcamy zainteresowanych do odwiedzania naszej strony internetowej www.zgo-jarocin.pl gdzie znajdują się wszystkie aktualne wydarzenia, oraz do kontaktu ze Spółką w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Zarząd Spółki

Oswiadczenie 25.11.2020


Porozumienie Międzygminne z korzyścią dla mieszkańców

„Razem możemy więcej” –  to hasło od lat przyświeca idei podpisanego w 2008 r. z inicjatywy ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Porozumienia Międzygminnego. Wraz z upływem lat przystępowały do niego kolejne samorządy. 29 października do tego grona dołączyły Rozdrażew i Koźmin Wielkopolski, a od nowego roku planowane jest dołączenie także gminy Mosina. Przy ogólnokrajowej tendencji wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów, wspólne działania umożliwią mieszkańcom gmin członkowskich porozumienia, zachowanie jednych z najniższych opłat za odbiór odpadów w kraju.

    Od długiego czasu do współpracy w ramach porozumienia chciały przystąpić gminy: Rozdrażew i Koźmin Wielkopolski. Ta ostatnia gmina chęć współpracy z Jarocinem m.in. w zakresie odpadów zadeklarowała już w 2004 roku, czyli na cztery lata przed utworzeniem porozumienia. Także udziałowcy spółki, poczynając od 2010 r., niejednokrotnie wyrażali chęć przyjęcia tych samorządów do wspólnego systemu. Jednakże obowiązująca regionalizacja, oraz niechęć poszerzenia regionu o te gminy przez organy stanowiące o Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, uniemożliwiały podjęcie współpracy.

    Sytuacja uległa zmianie w roku ubiegłym, po zniesieniu regionalizacji. Spowodowało to uwolnienie rynku odpadowego i możliwość wyboru instalacji komunalnej, która świadczy usługi zagospodarowania odpadów  na najwyższym, europejskim poziomie i jest w stanie osiągać wymagane prawem poziomy odzysku i recyklingu.

Porozumienie mimo pandemii

    Podpisanie Porozumienia Międzygminnego z gminami Rozdrażew i Koźmin Wielkopolski miało odbyć się w siedzibie spółki, w czwartek, 29 października. Ze względu na sytuację związaną z pandemią, część oficjalna wydarzenia musiała zostać odwołana. Dokumenty jednak podpisano. I mimo, że bez dźwięku fleszy i udziału fotoreporterów, to z ogromną satysfakcją, że kolejne samorządy  dostrzegają pozytywne efekty współpracy. Zauważają, że docelowo przełoży się ona bezpośrednio na korzystne ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla  mieszkańców. – Gminy: Rozdrażew oraz Koźmin Wielkopolski są gminami, które już od kilku lat walczyły o przystąpienie do naszego porozumienia. Jednak pomimo zapisanej w ustawie zasady „bliskości” preferującej kierowanie odpadów do najbliższej instalacji, z niezrozumiałych powodów, nie były uwzględniane w poprzednich zapisach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – mówi Witosław Gibasiewicz, prezes zarządu ZGO-WCR.

Jakie korzyści przynosi bycie członkiem porozumienia?

    Przystąpienie do porozumienia wiąże się dla gmin z wieloma korzyściami, przy czym niebagatelną rolę odgrywa czynnik ekonomiczny. Polega on m.in. na niższych kosztach przyjęcia odpadów „na bramie”. – Gminy członkowskie, które kierują cały strumień odpadów do naszej instalacji komunalnej, zawsze będą miały niższe ceny za zagospodarowanie odpadów. Wynika to z faktu, że gminy te dają spółce przewidywalność strumienia odpadów kierowanego do zagospodarowania i chcą z naszym zakładem współpracować nad rozwojem coraz lepszej selektywnej zbiórki odpadów – mówi prezes Witosław Gibasiewicz.

    A co za tym idzie, niższe ceny „na bramie”, oznaczają możliwość niższych opłat dla mieszkańców. To jednak nie wszystko. Porozumienie daje też możliwość lepszego przygotowania systemu odpadowego na swoim terenie. Szybko zmieniające się przepisy, wymagające dostosowywania regulaminów i podejmowania stosownych uchwał – z tymi wyzwaniami również łatwiej zmagać się posiadając wsparcie doświadczonych fachowców, którzy pomagają analizować ustawy i rozporządzenia.

    Przedstawiciele gmin członkowskich mogą uczestniczyć w szkoleniach, konferencjach. Są także wspomagani w zakresie eko-edukacji. Warto tu wymienić m.in. konkurs „Region czysty na 6” zainicjowany przez ZGO – WCR w Jarocinie – do którego przystąpiły 92 placówki ze szkół i przedszkoli z terenu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego i licznie organizowane pikniki ekologiczne.

Jak to wszystko się zaczęło?

    ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu powstało w 2003 r. Wówczas zakład obsługiwał około 45 tys. mieszkańców z Gminy Jarocin, zatrudniał 3 pracowników, a odpady trafiały do przysłowiowej „dziury”. – Widząc potencjał, jaki dawała branża odpadowa oraz obserwując rozwijające się systemy na rynkach zachodnich, podjęliśmy decyzję z ówczesnym prezesem zakładu Mariuszem Małyniczem, o rozpoczęciu współpracy z sąsiednimi samorządami, by wspólnie tworzyć i rozwijać tę gałąź zadania własnego gmin. Dziś zakład liczy ponad 200 pracowników i jest jednym z najnowocześniejszych w Wielkopolsce – mówi Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.

    Pięć lat później liczba obsługiwanych przez zakład mieszkańców wzrosła do 200 tys. Właśnie
w 2008 r. 17 gmin podpisało Porozumienie Międzygminne. Przystąpiły do niego wówczas:  Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Żerków, Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl, Borek Wielkopolski, Piaski, Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Książ Wielkopolski, Kórnik i Środa Wielkopolska.

    Dzięki powierzeniu zadania własnego w zakresie zagospodarowania odpadów, przez gminy, możliwe było podjęcie wspólnej decyzji o budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach. – Włodarze uznali, że chcieliby, aby była to instalacja z udziałem przede wszystkim samorządu i to miało gwarantować pełną kontrolę nad jakością procesu oraz strumieniem odpadów kierowanych do zakładu – przypomina Witosław Gibasiewicz, prezes zarządu ZGO-WCR Jarocin.

    Sama spółka miała, poprzez podwyższenie kapitału, zgromadzić niezbędny wkład własny dla realizacji przedsięwzięć. I udało się to zrealizować, czego efektem jest oddanie w 2015 r. do eksploatacji jednej z najnowocześniejszych instalacji w Wielkopolsce.

    Na przestrzeni lat, porozumienie międzygminne poszerzało się o kolejne samorządy. W 2014 roku przystąpił Śrem, w 2017 r. Pleszew, a w 2019 r. ponownie dołączyła Gmina Środa Wielkopolska.

Im większa liczba gmin – tym korzystniejsze ceny dla mieszkańców

    Najbardziej widocznym efektem wspólnych działań gmin należących do Porozumienia Międzygminnego jest niesamowity rozwój ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recykingu. Z małego składowiska z dziurą w ziemi, wagą i barakiem, stal się on jednym z najnowocześniejszych w Polsce zakładów zagospodarowania odpadów. Działania te przekładają się także na bezpośrednią korzyść dla mieszkańców, dla których ważna jest cena, jaką płacą za odebranie odpadów. Zmieniające się wymogi prawne, rosnące koszty pracownicze, koszty energii, a do tego trudna sytuacja na rynku recyklerów i nadpodaż pewnych surowców, sprawiają, że ceny odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych rosną. Niewiele wskazuje, żeby w najbliższym czasie udało się odwrócić trend, za który finalnie płacą mieszkańcy. Istnieje jednak sposób na zatrzymanie galopujących cen. Jednym z nich jest lepsze wykorzystanie mocy przerobowych jarocińskiej instalacji i tym samym zwiększenie ilości zagospodarowanych odpadów.  Im większa liczba gmin przystępująca do Porozumienia Międzygminnego, tym korzystniejsze ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla mieszkańców.

 


Ekologiczny pojazd zasilany prądem z ZGO-WCR

Pojazd, który będzie zasilany wyłącznie czystą energią elektryczną produkowaną przez instalację ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, dołączył do taboru samochodowego spółki.

Elektryczny pojazd, wersja wywrotka będzie służył m.in. do przewożenia narzędzi i odpadów podczas sprzątania terenu zakładu, oraz ułatwi przemieszczanie się po terenie zakładu.
Pojazd jest zasilany czystą energią elektryczną produkowaną przez instalację ZGO WCR, co dodatkowo zmniejsza ślad węglowy użytkowania pojazdu. Użytkowanie pojazdu nie bazuje na prądzie produkowanym ze spalania innych surowców nieodnawialnych.
Nowy samochód w ZGO WCR jest autem elektrycznym z napędem nowej generacji 10 KW 80V, AC z odzyskiem energii oraz elektronicznym sterowaniem. Będzie służył do przewożenia narzędzi i odpadów na terenie zakładu, np. podczas sprzątania terenu. Jego nośność to 2.000 kg, a wielkość platformy ładunkowej wynosi – długość 2,215 m, a szerokość – 1,3 m. Autem mogą się poruszać dwie osoby. Zostało ono zakupione za 95.940 zł brutto od jednej z lokalnych firm.


Tablica upamiętniająca Mariusza Małynicza - pierwszego prezesa ZGO - odsłonięta!

Dziś odsłonięta została tablica upamiętniająca Mariusza Małynicza – pierwszego prezesa ZGO sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, zasłużonego nie tylko dla ZGO, ale także dla mieszkańców Gminy Jarocin i pozostałych gmin Porozumienia Międzygminnego. Uroczystego odsłonięcia dokonali burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki oraz obecny prezes ZGO – Witosław Gibasiewicz.

Mariusz Małynicz był prezesem ZGO od 2003 do 2017 roku. W czasie, kiedy kierował zakładem, doprowadził do tego, że ZGO stało się jedną z najnowocześniejszych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Rozwój zakładu stał się możliwy dzięki decyzji, którą w 2003 roku podjęły władze samorządowe gminy Jarocin. To wtedy burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki doprowadził do powołania spółki, w której z czasem udziały objęły także inne wielkopolskie samorządy. Rozpoczął się dynamiczny rozwój zakładu pod szyldem ZGO sp. z o.o. Współpraca gmin pozwoliła na rozbudowę przedsiębiorstwa i nadanie mu statusu regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. Mariusz Małynicz kierował spółką od początku i doprowadził do najważniejszych etapów jej rozwoju. Był głównym autorem projektu rozbudowy zakładu. Spółka pozyskała 84 mln zł ze środków unijnych, które zasiliły rozbudowę przedsiębiorstwa o łącznej wartości 150 mln zł. Odważne i konsekwentne działania doprowadziły do tego, że zakład dziś jest największą instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Wielkopolsce. Przez wiele lat Mariusz Małynicz był także radnym Rady Powiatu Jarocińskiego. Mariusz Małynicz zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 43 lata.

Przypomnijmy, że pod koniec września tego roku jednogłośną decyzją Rady Miejskiej w Jarocinie, droga biegnąca od ul. Bohaterów Jarocina w kierunku Zakładu Gospodarki Odpadami i dalej do ul. Leszczyce nazwana została imieniem Mariusza Małynicza.
Teraz, o zasługach pierwszego prezesa zakładu przypominała będzie także tablica znajdująca się w budynku siedziby ZGO-WCR.

Zapraszam to obejrzenia relacji video tutaj


Komunikat

Uwaga!!!

Od dnia 12.11.2020 na punkcie wagowym obowiązuje płatność wyłącznie kartą.


Oficjalne wręczenie nagród

 W dniu 04.11.2020  odbyło się oficjalne wręczenie nagród, które zdobiliśmy w XXI edycji konkursu Puchar Recyklingu. Konkurs Puchar Recyklingu jest organizowany od 1999 roku i jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie

Prezes Zarządu Firmy Abrys Magdalena Dutka wraz z wiceprezesem Robertem Rosą osobiście wręczyli statuetki oraz dyplomy w siedzibie ZGO Sp. z o.o.- Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Nagrody odebrali Witosław Gibasiewicz prezes Zarządu, oraz Jarosław Warczygłowa i Michał Manowski wiceprezesi.

Przypomnijmy, Zakład został nagrodzony jedną z najważniejszych nagród w konkursie Puchar Recyklingu oraz otrzymał wyróżnienie przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak podkreślili organizatorzy konkursu, nagrodzeni, w 2019 r. uzyskali bardzo dobre wyniki w selektywnej zbiórce odpadów wszystkich frakcji i realizowali ciekawe działania edukacyjne. ZGO-WCR radzi sobie bardzo efektywnie nie tylko w działalności bieżącej, ale również wybiega daleko w przyszłość. Przyznając ten puchar kierowaliśmy się m.in. tym, że firma bardzo dalekosiężnie dostrzega potrzeby zmian, inwestuje w produkcję oraz w znacznym stopniu wykorzystuje energię odnawialną –  powiedział przed ogłoszeniem nagrody dla ZGO, Krzysztof Kawczyński – przewodniczący komitetu ochrony środowiska Krajowej Izby Gospodarczej. Przy ocenie brano pod uwagę zarówno wyniki w zbiórce zagospodarowaniu poszczególnych frakcji, jak i efektywność wprowadzanych rozwiązań w tym zakresie.

Dodatkowo otrzymaliśmy wyróżnienia w zakresie zbiórki i zagospodarowania baterii w kategorii „Zielona Bateria” oraz w konkursie „Aktywni w Wielkopolsce”.

Cieszymy się, że  po raz kolejny zostaliśmy dostrzeżeni  w najważniejszych konkursach ekologicznych. . Nie tylko udało nam się uzyskać Puchar Recyklingu Krajowej Izby Gospodarczej, ale także otrzymaliśmy wyróżnienia w zakresie „Zielona bateria” i „Aktywni w Wielkopolsce”. Chcemy podziękować za docenienie wkładu, jaki pracownicy zakładu wnieśli w otrzymanie tych nagród. Podziękowania, także chcemy złożyć naszym partnerom – 19 samorządom z terenu Wielkopolski, dzięki którym udaje nam się osiągnąć tak wspaniałe rezultaty – powiedział Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – WCR.


Relacja video z wizyty sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu

17 października nasz zakład odwiedził Jacek Ozdoba – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz poseł Dariusz Olszewski.

Dziś przedstawiamy, krótką relację video z tego wydarzenia. Relacje  można zobaczyć tutaj


Selektywna zbiórka z sukcesami

Dane przedstawiane przez GUS nie pozostawiają złudzeń: z roku na rok Polacy generują coraz więcej odpadów. Nie inaczej jest w gminie Jarocin. Jednak ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu radzi sobie z ich przetwarzaniem bardzo dobrze, mocno stawiając na edukację i rozbudowując PSZOK.

Zapraszamy do lektury artykułu w najnowszym wydaniu Przeglądu Komunalnego

Selektywna zbiórka w Gminie Jarocin