Start konkursu „#zostanwdomu I ZRÓB TO SAM!”

Nie wiesz  jak spożytkować swój wolny czas w domu?

Zapraszamy do wzięcia udziału w  organizowanym przez nas konkursie „#zostanwdomu I ZRÓB TO SAM!”

Zgłoszeń w Konkursie można dokonywać od dnia 01.04.2020 r. od godz. 7:30 do dnia 10.04.2020 do godz. 23:59

Wyniki zostaną ogłoszone do 17.04.2020 r do godziny 15:30.

Konkurs polega na  zrobieniu własnoręcznie pracy pokazującej w jaki sposób można  nadać przedmiotom nowe życie, wykorzystując je ponownie.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

  •  Należy zamieścić zdjęcie swojej pracy jako komentarz pod postem konkursowym na stronie konkursu na  naszym Fanpage na facebooku,
  • Praca powinna przedstawiać w jaki sposób możemy powtórnie wykorzystać zużyte przedmioty codziennego użytku, poprzez użycie odpadów powstałych w gospodarstwie domowym
  • Przesłaną Pracę Konkursową należy zatytułować „#zostanwdomu I ZRÓB TO SAM!” i oznaczyć hasztagami: „#zgo” i #zerowaste.
  • Następnie w komentarzu pod postem promującym konkurs należy wpisać tekst: „Akceptuję regulamin konkursu” w celu wyrażenia zgody na warunki zawarte w Regulaminie.
  • Należy polubić profil ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu na stronie https://pl-pl.facebook.com/zgojarocin.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem konkursu.

Regulamin Konkursu do pobrania


Tymczasowe zamknięcie PSZOKu w Mateuszewie oraz Borku Wlkp.

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu decyduje się na tymczasowe zamknięcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowościach :

  • Mateuszewo (gmina Śrem): od 18.03.2020.r do 31.03.2020r
  • Borek Wlkp.:  od 17.03.2020.r do 31.03.2020r

Decyzja podjęta została w celu zminimalizowania zagrożenia związanego z COVID-19, tj. w celach prewencyjnych wprowadza się całkowite ograniczenia kontaktów pomiędzy pracownikami oraz klientami.


Otwarcie drugiego zbiornika do magazynowania biogazu

Na terenie ZGO Sp. z o.o. – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie powstał drugi zbiornik do magazynowania biogazu.

Głównym zadaniem pierwszego zbiornika jest wyrównanie ciśnień na instalacji i magazynowanie biogazu. Dzięki dwóm zbiornikom ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu może zbierać biogaz w nocy, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest minimalne i następnie, spalając ten biogaz w agregacie kogeneracyjnym, produkować energię elektryczną w godzinach największego zapotrzebowania na energię, czyli w godzinach pracy zakładu.

Dzięki wybudowaniu drugiego zbiornika ZGO  Sp. z o. o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu już w styczniu 2020 osiągnęło samowystarczalność energetyczną. Inwestycja pozwoliła nie tylko na elastyczną pracę kogeneratora, ale i przyczyniła się do zwiększenia produkcji energii elektrycznej.

Wartość inwestycji:  676.500 zł  brutto

Wielkość zbiornika: 1000 m3


Oświadczenie

Witaszyczki, 06.03.2020 r.

                                                                          Oświadczenie

W związku z licznymi informacjami pojawiającymi się w mediach dotyczącymi znalezienia prawdopodobnie niedozwolonych środków u jednej z pracownic spółki w dniu 27.02.2020 r. oświadczamy, że w momencie zdarzenia ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu dopełniło wszelkich niezbędnych procedur i powiadomiło odpowiednie organy prawne.

Obecnie  trwają czynności wyjaśniające prowadzone przez  Komendę Powiatową Policji w Jarocinie.

Prezes Zarządu

Witosław Gibasiewicz


"Szkła nie marnuję - surowce odzyskuję"

To hasło organizowanego przez nas konkursu plastycznego, do którego serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu Gmin należących do Porozumienia Międzygminnego.

Czas trwania konkursu : od 2 marca 2020  do 24 kwietnia 2020

Celem organizowanego konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów szklanych.

Konkurs będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika, collage, techniki mieszane) z zastrzeżeniem, że prace nie mogą zawierać elementów trójwymiarowych. Prace powinny być wykonane w formacje A4 lub A3. Mają zachęcać do selektywnej zbiórki odpadów na poszczególne frakcje w szczególności szkła.

Przewidujemy przyznanie nagród w następujących kategoriach: klasy I-III ( 3 miejsca), klasy IV- VI ( 3 miejsca), klasy VII- VIII ( 3 miejsca) oraz 4 wyróżnienia.

Z pośród wybranych 13 prac zostanie stworzony kalendarz ścienny na rok 2021, który zostanie wydany i rozpowszechniony wśród mieszkańców.

Terminarz realizacji konkursu:

-Rozpoczęcie konkursu: od 2 marca 2020

-Nadesłanie zgłoszeń szkół: do 13 marca 2020

-Okres nadesłania prac: do  24 kwietnia  2020 r.

-Ocena prac: od 24 kwietnia 2020 do  8.05.2020

-Wręczenie nagród : 5 czerwca 2020 podczas Eko Świętowani

Projekt  dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu plastycznego z załącznikami


Otwarcie nowej wagi

Nowa waga najazdowa z zadaszeniem

Usprawniająca ruch samochodów druga waga najazdowa – to najnowsza inwestycja w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskim Centrum Recyklingu.

W ramach inwestycji wybudowano wagę samochodową wraz z przedłużeniem obecnego zadaszenia (wiaty). Zakres ważenia: do 60 ton. Ponadto przerobiono bramy wjazdowe na teren zakładu, co usprawniło manewrowanie dużymi pojazdami transportowymi. Całej inwestycji towarzyszyła także infrastruktura techniczna, taka jak: monitoring z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych, sygnalizacja świetlna, szlabany oraz domofony.

Od początku roku  obowiązują nowe przepisy prawa dotyczące Bazy Danych o Odpadach, budowa nowej, drugiej wagi najazdowej pozwoli na usprawnienie ruchu samochodów i znacząco skróci kolejkę aut oczekujących na zważenie odpadów.

Warto nadmienić, że w 2019 roku w ZGO w Jarocinie – Wielkopolskim Centrum Recyklingu zanotowano około 60 tys. wjazdów na wagę. Dzięki nowej inwestycji ruch ten będzie przebiegał płynniej.

Ważną informacją jest także to, że z roku na rok, ilość osób odwiedzających PSZOK w Jarocinie wzrasta. W 2019 r. PSZOK odwiedziło przeszło 15 tys. osób

Wartość inwestycji: 430.500 zł brutto (350.000 zł netto).


Zbiórka bioodpadów w Gminie Jarocin- artykuł

 Zapraszamy do lektury ciekawego artykuły na temat zbiórki bioodpadów w Gminie Jarocin.

Artykuł ukazał się  22 stycznia 2020 r w gazecie JaPik


I etap konkursu Region Czysty na 6 zakończony

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z terenów gmin należących do Porozumienia Międzygminnego. Rywalizują ze sobą placówki oświatowe, starając się zebrać jak najwięcej: nakrętek, aluminiowych puszek, baterii, telefonów komórkowych. Zakończył się właśnie pierwszy etap konkursu.

Dla szkół najbardziej zaangażowanych w zbiórkę odpadów, organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny oraz wycieczki dla najlepszych klas. Dodatkowo, każdy kilogram uzbieranych puszek aluminiowych i nakrętek, to wartość 1 zł. Wyliczone w ten sposób środki ZGO sp. z o. o. – Wielopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie, przekaże na cel charytatywny wskazany przez uczestników konkursu. Konkurs wystartował 16 września 2019 roku, a zakończy się – 8 maja 2020 roku. Tak, jak poprzednia jego edycja, tak i ta jest podzielona na 3 etapy.

Pierwsze surowce wtórne placówki miały zbierać do 29 listopada tego roku, kolejne do 28 lutego, a ostatnie do 8 maja 2020 roku. Każdy z etapów zakończy się wyłonieniem zwycięzcy poszczególnych zbiórek. Pod koniec roku szkolnego poznamy zwycięzców całego konkursu.

Obecnie podsumowano pierwszy etap. W konkursie udział bierze 18 gmin, w tym 86 szkół. Najlepszą w I etapie konkursu okazała się gmina Chocz z powiatu pleszewskiego, zbierając 4,11 kg odpadów na ucznia. Drugie miejsce zajęła gmina Krzykosy z powiatu średzkiego – 2,17 kg na ucznia, a trzecie – gmina Żerków – 1,84 kg na ucznia. Najlepsze klasy to z kolei: VI b z ZS nr  5 w Jarocinie – 20,71 kg na ucznia, 7 b ze SP nr 3 w Jarocinie – 20,2 kg na ucznia i 2 a z ZS w Pięczkowie – 16,75 kg na ucznia.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom pierwszego etapu!


W trosce o bezpieczeństwo pracowników i mienia zakładu

Z nowym rokiem ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu planuje wzmocnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie zakładu. W planach spółki jest utworzenie Zakładowej Straży Pożarnej, na potrzeby której już zakupiony został lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Do zadań zakładowej straży pożarnej należeć będzie zabezpieczenie przeciwpożarowe zakładu i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz rozpoznawanie zagrożeń pożarowych. Straż będzie organizowała i prowadziła akcje ratownicze zarówno w czasie pożarów, jak i klęsk żywiołowych  oraz przy likwidacji innych miejscowych zagrożeń. Jednocześnie będzie też sprawowała nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych na terenie jarocińskiego zakładu. Jak informuje Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu: – Na każdej zmianie będzie utworzona grupa przeszkolonych osób, która w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego, będzie odpowiedzialna za ochronę p.poż. zakładu i podjęcie ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych.

Zakład wyposażony jest wzbiornik przeciwpożarowy o pojemności 1500 m3  tj. 1500 000 litrów i wewnętrzną sieć hydrantową zasilaną z  4 pompowym zestawem przeciwpożarowym.  Jednostka będzie też miała do dyspozycji lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Ford Transit z przeznaczeniem do transportu sprzętu przeciwpożarowego.Zakupione przez spółkę auto wyposażone jest w sprzęt niezbędny do ochrony osobistej: ubrania pożarnicze, aparaty ochrony dróg oddechowych oraz w pozostały sprzęt ratowniczy, taki jak butle powietrzne, czujniki bezruchu, węże, gaśnice i apteczka przemysłowa.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego kosztował 120 tys. zł.  Plus koszty wyposażenia w specjalistyczny sprzęt. W przyszłości spółka planuje go doposażyć, m.in. o brakujący sprzęt medyczny.


Sortownia odpadów jeszcze nowocześniejsza

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu jest jednym z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. Mimo tego, przedsiębiorstwo ciągle poszukuje nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą zwiększyć efektywność zakładu. Przez ostatnie pół roku, jarocińska spółka realizowała kolejną inwestycję – modernizację sortowni odpadów, która umocniła przedsiębiorstwo w gronie liderów tego typu zakładów w naszym kraju.

Dzięki zmodernizowaniu sortowni odpadów, ZGO Sp. z o.o, – Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie będzie teraz odzyskiwać 2-3 razy więcej surowca do ponownego wykorzystania niż do tej pory, co znacznie poprawi poziom recyklingu. Zakład przerabiał będzie ok. 3 tony więcej odpadów na godzinę, co miesięcznie przełoży się na wzrost o 1 250 ton. W konsekwencji roczna wydajność pracy sortowni wzrośnie o 15 000 ton, czyli o ok. 14%.

Efektem modernizacji będzie również umożliwienie efektywnego przetwarzania odpadów zbieranych w różnych systemach zbiórki, tj. zarówno jako odpady zmieszane, jak i odpady zbierane selektywne. Instalacja ma teraz lepszą możliwość automatycznego rozdzielenia tworzyw 3D (odpady przestrzenne np. butelki, puszki), wydzielonych przez separator balistyczny z mieszaniny tworzyw sztucznych. To z kolei ma spowodować wzrost odzysku tworzyw sztucznych 3D oraz redukcji kosztów jednostkowych sortowania tego typu tworzyw. Mówiąc prościej: sortowane surowce będzie można podzielić na jeszcze bardziej szczegółowe rodzaje, np. opakowania PET będą wyodrębniane także z uwagi na kolor: biały, zielony, czy niebieski.

Wprowadzone zmiany wpłyną też na zwiększenie komfortu pracy i obsługi stanowisk. Teraz zakład będzie pracował na 3 zmiany, a zatrudnienie w nim znajdzie kolejnych 12 osób – obsada nowej 4 osobowej kabiny w systemie pracy trzyzmianowej. Dzięki rozmieszczeniu nowych ciągów technologicznych, poprzez zdublowanie ich umożliwi nam to pracę nawet w przypadku awarii.

Inwestycję, która kosztowała 10 mln zł  zrealizowała firma Eggersmann.