Kolejna modernizacja sortownii

Rozpoczęły się prace związane z kolejną modernizacją sortowni Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie. Najnowsza inwestycja ZGO-WCR będzie kosztowała ponad 5 mln zł i podzielona została na trzy etapy. Na początek zamontowane zostanie ogromne sito bębnowe.   

Modernizacja sortowni odpadów umacnia przedsiębiorstwo w gronie liderów tego typu zakładów w naszym kraju. Po jej zrealizowaniu zakład będzie skuteczniej przetwarzał różne frakcje odpadów komunalnych. By osiągnąć zamierzenia spółka kolejny raz inwestuje w coraz nowocześniejsze instalacje, urządzenia i elementy konstrukcji.
Pierwszy etap modernizacji rozpoczął się od zakupu drugiego sita bębnowego, które umożliwi pracę sortowni w 4 trybach. Pozwoli to na zwiększenie przepustowości oraz niezawodności linii. Sito o średnicy 3,6 m ma aż 16,5 m długości. Ogromne urządzenie, ważące 38 ton zostało dostarczone specjalistycznym 40. metrowym transportem. Przewiezienie sprzętu zajęło 48 godzin.

Poza montażem sita, w pierwszym etapie inwestycji przebudowana zostanie także nawa nadawcza oraz zamontowane będą nowe taśmociągi. Ten etap modernizacji będzie kosztował ponad 2,8 mln.

W drugim etapie inwestycji zmodernizowana zostanie linia biologiczna do separacji odpadów biodegradowalnych znajdujących się w odpadach komunalnych. W trzecim etapie inwestor zamontuje dodatkową bramę w hali nadawy. Zaprojektowane też zostaną: nowa kabina wstępna na taśmociągu podającym oraz bramy na odbiorze
z tej kabiny na bocznej ścianie sortowni. Finalny etap obejmie także zaprojektowanie wyjścia z nowego sita na zewnątrz hali do kontenera zewnętrznego.

Zadanie, które realizuje Eggersmann Anlagenbau GmbH w znacznym stopniu usprawni gospodarkę odpadami na terenie Jarocina oraz okolicznych gmin. Prawidłowo prowadzona selektywna zbiórka oraz późniejsze sortowanie zebranych odpadów pozwala na wykorzystanie surowców wtórnych, w związku z czym zmaleje ilość odpadów deponowanych w środowisku.


Zagospodarowanie odpadów komunalnych z kolejną dotacja unijną

 ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu zainwestuje w rozbudowę  instalacji kolejne środki –ponad 60 mln. zł.  Aż 40 mln. zł z tej kwoty stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej.

Duża część pozyskanej dotacji zostanie zainwestowana w nową infrastrukturę pozwalającą odzyskiwać jeszcze większe ilości  energii z bioodpadów. Spółka ma już spore sukcesy w tej dziedzinie. W 2020 roku wyprodukowała 3 759 MWh energii elektrycznej z kogeneracji. Teraz tej energii będzie można produkować jeszcze więcej, dzięki pozyskanym środkom, które wzmocnią inicjatywy prowadzące do dalszego rozwoju zakładu.

W ramach tych działań rozbudowana zostanie instalacja do kompostownia bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji. Powiększona zostanie także kompostownia odpadów oraz place kompostowe. Zakład wzbogaci się również o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych.  Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie  również stacja transformatorowa. Projektem objęto też budowę nowej wagi najazdowej wraz ze zbiornikiem przeznaczonym do magazynowania biogazu o pojemności 1 000 m3. Pozyskane środki zainwestowane zostaną także w budowę placu do przerobu odpadów budowalnych oraz rozbudowę  podczyszczalnia ścieków.  – Poprzez ciągły rozwój  naszej spółki staramy się, aby każdy odpad został odpowiednio przetworzony i ponownie  wykorzystany. Wiemy, że tylko poprzez rozwój możemy osiągnąć zamierzone efekty ekologiczne – zauważa Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR.

Dotacja w wysokości 39 968 144,79 zł netto pozyskana przez ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Dodatkowo Spółka pozyska pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości  około 20 mln. zł netto. Wartość  całej inwestycja  wyniesie  ponad  60 mln. zł netto.


Ekolaury przyznane!

Po raz kolejny nasz zakład otrzymał  wyróżnienie w konkursie Ekolaury w kategorii: ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami. W 19. edycji przedsięwzięcia, realizowanego przez Polską Izbę Ekologii,  doceniona została modernizacja sortowni odpadów, dzięki której  polepszyła się efektywność  zakładu.
Dzięki zmodernizowaniu sortowni odpadów zwiększyła się efektywność przetwarzania odpadów, zbieranych w różnych systemach zbiórki , czyli zarówno jako odpady zmieszane, jak i odpady zbierane selektywne. Teraz zakład odzyskuje nawet do 3 razy więcej surowca do ponownego wykorzystania niż przed zrealizowaniem inwestycji. Skutkuje to zdecydowanym wzrostem poziomów recyklingu. Dzięki rozmieszczeniu nowych ciągów technologicznych, poprzez zdublowanie ich, możliwa jest praca instalacji nawet w przypadku awarii. Realizacja inwestycji kosztowała 10 mln zł.
Tegoroczne wyróżnienie dla naszego  zakładu to nie pierwszy Ekolaur. W poprzedniej edycji konkursu ZGO Sp. z o.o. – Wielkopolskie Centrum Recyklingu otrzymało wyróżnienie w dwóch kategoriach: ekoprodukt-zielone technologie za „Terrawit” – naturalny środek wspomagający uprawę roślin oraz edukacja ekologiczna-ochrona przyrody za akcję „Dobra Edukacja = Skuteczna Segregacja!”.


I etap konkursu rozstrzygnięty

Ponad 10 ton odpadów zebrano w ramach I etapu tegorocznej edycji konkursu „Region Czysty na 6”.  – Mimo pandemii udało nam się osiągnąć wspólnie imponujący wynik – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR. – Mamy nadzieję, że kolejny etap będzie już mógł się odbyć bez żadnych przeszkód – dodaje.

Przypomnijmy, że obecna edycja konkursu jest trzecią, w ramach której podczas roku szkolnego dzieci i młodzież zbierają odpady, takie jak: nakrętki, puszki aluminiowe, czy baterie. Poprzednie edycje wydarzenia podzielone były na 3 etapy. Tegoroczna – z uwagi na pandemię – została skrócona do dwóch. I etap trwał od września do końca listopada ubr., natomiast II zakończy się w kwietniu tego roku.
Wśród 17 samorządów biorących udział w III edycji konkursu „Region Czysty na 6” są gminy: Borek Wlkp., Chocz, Czermin, Dominowo, Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Kórnik, Krzykosy, Książ Wlkp., Nowe Miasto, Środa Wlkp., Piaski, Pleszew, Śrem, Zaniemyśl, Żerków. Odpady zbierane są w 80 szkołach.
W I etapie konkursu  zebrano w sumie  ponad 10,2 tony odpadów, w tym ponad 5,4 tony nakrętek, 0,6 tony puszek aluminiowych i ponad 4,1 ton baterii.

W I etapie konkursu  zebrano w sumie 10,257 ton odpadów.
Nakrętki: 5,421 ton
Puszki aluminiowe: 0,657 ton
Baterie: 4,178 ton

Najlepszą gminą pod kątem ilości zebranych odpadów okazała się Gmina Chocz
z uzyskanym wynikiem –  8 kg wszystkich surowców w przeliczeniu na 1 ucznia.

Najlepsze Szkoły:
1. Szkoła Podstawowa im. J. Twardowskiego w Kwileniu (Gmina Chocz) z wynikiem 12,53 kg w podziale na 1 ucznia
2. Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach (Gmina Kotlin) z wynikiem 5,99 kg w podziale na 1 ucznia
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chrzanie (Gmina Żerków) z wynikiem 5,58 kg w podziale na 1 ucznia

Najlepsze klasy:
1. Klasa VII ze szkoły Podstawowej im. J. Twardowskiego w Kwileniu (Gmina Chocz)  z wynikiem 43,71 kg w podziale na 1 ucznia
2. Klasa III z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Prusach (Gmina Jarocin) z wynikiem 12,73 kg w podziale na 1 ucznia
3. Klasa II ze Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach (Gmina Kotlin) z wynikiem 9,18 kg w podziale na 1 ucznia.

Laureatów całego konkursu poznamy po rozstrzygnięciu II etapu.


Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo,

 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu i Waszym  najbliższym pięknych i radosnych Świąt. Niech Święta upłyną Wam w atmosferze pełnej optymizmu i nadziei na dobrą przyszłość, a radość płynąca  z tego szczególnego okresu przyniesie spokój , optymizm i duchowe umocnienie.  W ten trudny czas pandemii, wytrwałość i nadzieja niech Was nie opuszcza.

 Spokojnych Świat Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021 życzy:

Zarząd oraz Pracownicy


Nowa pompa ciepła

Nasz zakład od zawsze duży naciska kładzie na efektywność ekologiczną, ale także ekonomiczną. Inwestujemy w nowe technologie, dające Spółce duże oszczędności, dlatego w listopadzie 2020 w ramach modernizacji źródła ogrzewania na „starym zakładzie” wymieniono kocioł gazowy na pompę ciepła powietrze/woda.

Dzięki tej zmianie  zmniejszymy zużycie gazu sieciowego a wykorzystamy  energię elektryczną, którą od 2020 roku produkujemy w nadmiarze dzięki osiągnięciu samowystarczalności energetycznej Spółki.

Aby zabezpieczyć cały budynek w ogrzewanie oraz c.w.u zastosowano dwie pompy ciepła o łącznej mocy 34 kW.


Mobilna rozrywarka

Mobilna rozrywarka to nowy sprzęt, o który wzbogacił się nasz zakład.  Z roku na rok obserwuję się wzrastający strumień odpadów komunalnych, przyjmowanych w naszej instalacji.   Dlatego  konieczny  był zakup kolejnej rozrywarki worków do odpadów komunalnych selektywnie zebranych. Nowa rozrywarka pozwoli zredukować przestoje instalacji średnio o 400 minut w ciągu tygodnia, co w skali roku daje około 375 godzin. Przełoży się to na zwiększenie wydajności obecnie sortowanego strumienia odpadów selektywnie zebranych o około 1000 ton rocznie.

Dodatkowa rozrywarka worków poprawi  bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych pracowników, a także podniesie ich komfort pracy ponieważ dotychczas worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi rozrywane były ręcznie. Zakup kolejnego urządzenia daje nam również możliwość pracy na dwóch ciągach technologicznych, co w znaczącym stopniu poprawi czas przestawienia instalacji na inny strumień odpadów i poprawi jej skuteczność.

Wydajność rozrywarki to  min.: 15 t/h przy gęstości nasypowej materiału 350 kg/m3. Minimalna przepustowość  – 40m3/h. Urządzenie wyposażone jest  w procedurę zabezpieczającą przed uszkodzeniem elementów roboczych przez ciała obce – automatyczny rewers rotora.

Cena zakupy rozrywarki to 743 000 zł netto. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.


Gmina Mosina dołącza do Porozumienia Międzygminnego

Kolejny samorząd – Gmina Mosina przystąpił do Porozumienia Międzygminnego. Przy ogólnokrajowej tendencji wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów, wspólne działania umożliwią mieszkańcom gmin członkowskich porozumienia, zachowanie jednych z najniższych opłat za odbiór odpadów w kraju.

Oficjalne podpisanie dokumentów odbyło się w siedzibie ZGO – WCR.  Porozumienie ze strony gminy Jarocin podpisał burmistrz Adam Pawlicki, natomiast ze strony gminy Mosina – burmistrz Przemysław Mieloch.
Warto zauważyć, że Gmina Mosina to trzecia gmina na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy, która wstąpiła w poczet członków Porozumienia Międzygminnego. Pod koniec października porozumienie podpisały także gminy: Koźmin Wielkopolski i  Rozdrażew. – Cieszę się, że kolejne gminy chcą współpracować z Wielkopolskim Centrum Recyklingu. Świadczy to o dobrej pracy instalacji i jej dużym potencjale – podkreśla burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

„Razem możemy więcej” –  to hasło od lat przyświeca idei podpisanego w 2008 r. z inicjatywy ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Porozumienia Międzygminnego. Wraz z upływem lat przystępowały do niego kolejne samorządy. Obecnie Porozumienie Międzygminne tworzą  22 gminy: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Żerków, Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl, Borek Wielkopolski, Piaski, Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Książ Wielkopolski, Kórnik, Śrem, Pleszew, gmina Środa Wielkopolska oraz Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski i Mosina.

Jakie korzyści przynosi bycie członkiem porozumienia?
Przystąpienie do porozumienia wiąże się dla gmin z wieloma korzyściami, przy czym niebagatelną rolę odgrywa czynnik ekonomiczny. Polega on m.in. na niższych kosztach przyjęcia odpadów „na bramie”. – Gminy członkowskie, które kierują cały strumień odpadów do naszej instalacji komunalnej, zawsze będą miały niższe ceny za zagospodarowanie odpadów. Wynika to z faktu, że gminy te dają spółce przewidywalność strumienia odpadów kierowanego do zagospodarowania i chcą z naszym zakładem współpracować nad rozwojem coraz lepszej selektywnej zbiórki odpadów – mówi prezes Witosław Gibasiewicz.
A co za tym idzie, niższe ceny „na bramie”, oznaczają możliwość niższych opłat dla mieszkańców. To jednak nie wszystko. Porozumienie daje też możliwość lepszego przygotowania systemu odpadowego na swoim terenie. Szybko zmieniające się przepisy, wymagające dostosowywania regulaminów i podejmowania stosownych uchwał – z tymi wyzwaniami również łatwiej zmagać się posiadając wsparcie doświadczonych fachowców, którzy pomagają analizować ustawy i rozporządzenia.
Przedstawiciele gmin członkowskich mogą uczestniczyć w szkoleniach, konferencjach. Są także wspomagani w zakresie eko-edukacji. Warto tu wymienić m.in. konkurs „Region czysty na 6” zainicjowany przez ZGO – WCR w Jarocinie – do którego przystąpiły 92 placówki ze szkół i przedszkoli z terenu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego i licznie organizowane pikniki ekologiczne.


Otwarcie zmodernizowanej Stacji Przeładunkowej w Mateuszewie

Dziś odbyło się  oficjalne oddanie do użytkowania zmodernizowanej  Stacji Przeładunkowej w Mateuszewie. W  otwarciu uczestniczyli: Michał Manowski oraz Jarosław Warczygłowa Wiceprezesi Spółki, a także Bartosz Żeleźny Zastępca Burmistrza Śremu, Robert Mielcarek  Naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej  UM w Śremie oraz Paweł Wojna Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie.

Podstawowym zadaniem Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Mateuszewie jest zapewnienie ekonomicznego przewozu odpadów komunalnych resztkowych do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Stacja  stanowi punkt przeładunkowy dla gmin Śrem, Zaniemyśl, Kórnik.

Działanie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Mateuszewie polega na przeładunku odpadów z samochodów, które odbierają odpady od mieszkańców, do kontenerów, a następnie w zestawach transportowych przewożą odpady do „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie. Stacja przeładunkowa skraca czas odbioru odpadów od mieszkańców poprzez zredukowanie odległości pokonywanej przez pojazdy transportujące, odpady co ogranicza tym samym ruch tych pojazdów na drodze oraz emisje zanieczyszczeń wytworzonych przez eksploatacje tych pojazdów. Odległość około 50 km między Jarocinem, a Gminą Śrem w pełni uzasadnia realizację stacji. Podczas budowy stacji przeładunkowej w gminie Śrem przewidywane było zbieranie około 1200 ton odpadów komunalnych zmieszanych miesięcznie (rocznie około 14400 ton). Natomiast po 6 latach użytkowania stacji przeładunkowej strumień odpadów uległ zwiększeniu i obecnie zbierane jest około 2000 ton odpadów komunalnych miesięcznie ( rocznie około 25000 ton). W związku z tym konieczne było zwiększenie ilości pras wraz z kontenerami znajdujących się na terenie stacji.

Wymiana dwóch obecnych pras oraz dostawienie kolejnych dwóch pozwoli zredukować w skali roku ponad 1600 transportów (daje to 160 000km/rok) z odpadami, co przekłada się na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery w ilości około 15200 kg w skali roku. Dodatkowo ich zastosowanie zredukuje zużycie paliw o połowę, a także pozwoli na sprawniejszy i bardziej efektywny transport odpadów do instalacji mieszczącej się na terenie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Dostawienie nowych pras znacząco poprawi czas załadunków transportowanych odpadów poprzez skuteczniejsze rozdysponowywanie ich między prasami, co przełoży się na zmniejszenie liczy transportów odpadów na trasie krajowej nr 11 oraz zmniejszy emisję zanieczyszczeń spowodowanych transportem drogowym. Mniejsza ilość transportów to również mniejsze ryzyko kolizji i ewentualnego przedostania się odpadów do środowiska.

Wartość inwestycji to 399 000zł netto, inwestycja finansowana jest ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.


Konkurs ekologiczny "Idą#swieta!"

Zapraszamy do udziału w  ekologicznym, świątecznym konkursie „Idą #swieta!”

Celem organizowanego konkursu jest szerzenie postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych, poprzez możliwość ponownego wykorzystania surowców wtórnych. Poprzez konkurs pragniemy pokazać, że nawet używane na co dzień przedmioty mogą posłużyć do wykonania ciekawych kompozycji i zyskać „drugie życie”.

Konkurs polega na zamieszczeniu zdjęcia konkursowego jako komentarza pod postem konkursowym na stronie konkursu na profilu ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu na portalu społecznościowym Facebook.

Wymagania dotyczące prac konkursowych:

  1. Praca konkursowa powinna przedstawiać sposób na powtórne wykorzystanie zużytych przedmiotów codziennego użytku do stworzenia dekoracji świątecznych.
  2. Do wykonania prac możemy użyć wszelkiego rodzaju opakowań z tworzyw sztucznych i metali, papieru, materiałów tekstylnych, zużytych ubrań, itp. za pomocą wszelkich dostępnych metod plastycznych i technicznych.
  3. Praca konkursowa może przedstawiać efekt końcowy i/lub etapy pracy. Praca konkursowa może być w formie pojedynczego zdjęcia lub collagu zdjęć.
  4. Przesłaną Pracę Konkursową należy oznaczyć hasztagami: #swieta #zgowcr #zerowaste.
  5. W komentarzu zdjęcia konkursowego należy wpisać tekst: „Akceptuję regulamin konkursu” w celu wyrażenia zgody na warunki zawarte w Regulaminie.
  6. Należy polubić profil ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu na stronie https://pl-pl.facebook.com/zgojarocin.

Czas trwania konkursu: od dnia 01.12.2020 r. od godz. 7:30 do dnia 23.12.2020 do godz. 23:59

REGULAMIN Konkursu ida swieta