Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu elektroenergetycznego poprzez wybudowanie stacji transformatorowej w ZGO Sp. z o.o w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu.

„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu elektroenergetycznego poprzez wybudowanie stacji transformatorowej w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu.”

Numer postępowania: ZGO/ZP/1/2021

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Wejście na platformę poprzez link:
https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/23590/details
Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.zgo-jarocin.pl


Przewóz materiału rekultywacyjnego w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom na kwaterę składowiska w miejscowości Nadziejewo, Gm. Środa Wlkp.

„Przewóz materiału rekultywacyjnego w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom na kwaterę składowiska w miejscowości Nadziejewo, Gm. Środa Wlkp.”

Numer postępowania: ZGO/ZP/3/2021

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Wejście na platformę poprzez link:
https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/23590/details
Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.zgo-jarocin.pl


Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy min. 138 kWp.

„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy min. 138 kWp.”

Numer postępowania: ZGO/ZP/2/2021

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Wejście na platformę poprzez link:
https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/23590/details
Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.zgo-jarocin.pl


Nabór na staż: Praca biurowa - 3 stanowiska (dział: 1. administracyjno-finansowy, 2. marketingu i kontroli, 3. rozwoju i ochrony środowiska)

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

przyjmie trzy osoby na staż na stanowiskach:

 

 1. Technik prac biurowych w dziale administracyjno – finansowym
 2. Technik prac biurowych w dziale marketingu i kontroli
 3. Technik prac biurowych w dziale rozwoju i ochrony środowiska

 

Wymagania:

- wykształcenie min. średnie (mile widziane kierunkowe wg. działu, w którym będzie realizowany staż)

- znajomość przepisów w zakresie niezbędnym do danego stanowiska,

- sumienność i zaangażowanie w pracę

- samodzielność w realizacji zadań, umiejętność pracy w zespole

- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

 

Do zadań stażysty należeć będzie między innymi:

- sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej

- wykonywanie obliczeń oraz tworzenie baz danych

- obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych (faksu, kserokopiarki, skanera itp.)

- sporządzanie rzeczowego wykazu akt, porządkowanie i przechowywanie akt

- organizowanie pracy biura lub sekretariatu, w tym kompletowanie materiałów i aktów prawnych niezbędnych do pracy

- przygotowywanie korespondencji do wysłania pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną

- udzielanie informacji telefonicznych

- przygotowywanie zebrań, narad, konferencji itp.

- stosowanie przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych

- przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznym i profesjonalnym środowisku

- możliwość zdobycia nowego doświadczenia

- ciekawą i pełną wyzwań pracę, pozwalającą na pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych

- po zakończeniu stażu umowa o pracę,

 

Dokumenty (CV i podanie o przyjęcie na staż) prosimy składać w siedzibie naszej spółki:

 

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Witaszyczki ul. Mariusza Małynicza 1

63-200 Jarocin

Tel. (62) 747-24-56

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Nabór na staż: Konserwator części/sprzętu (pomocnik mechanika)

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

przyjmie na staż na stanowisku:
Konserwator części/sprzętu (pomocnik mechanika)

Wymagania:

- wykształcenie min. zawodowe (mile widziane kierunkowe) ,

- sumienność i zaangażowanie w pracę,

- samodzielność w realizacji zadań, umiejętność pracy w zespole,,

- dodatkowym atutem będzie posiadanie wiedzy w zakresie niezbędnym do danego stanowiska,

Do zadań stażysty należeć będzie między innymi:

- zapewnianie poprawnego funkcjonowania sprzętu, maszyn i urządzeń oraz instalacji technicznych wykorzystywanych na terenie Spółki,

- pomoc w wykonywaniu drobnych napraw, prac remontowych i instalatorskich;

- przeprowadzanie konserwacji części zgodnie z instrukcją producenta;

- przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznym i profesjonalnym środowisku,

- możliwość zdobycia nowego doświadczenia w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska,

- ciekawą i pełną wyzwań pracę, pozwalającą na pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych,

- po zakończeniu stażu umowa o pracę.

 

Dokumenty (CV i podanie o przyjęcie na staż) prosimy składać w siedzibie naszej spółki:

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki ul. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin
Tel. (62) 747-24-56

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Nabór na stanowisko: Pomocnik elektryka/Elektryk

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Poszukuje osoby do pracy na stanowiska:

Pomocnik elektryka/

Elektryk

Wymiar pracy: pełny etat.

 

Opis stanowiska pracy:

Odpowiedzialność za wykonanie wszelkich prac związanych i utrzymaniem instalacji elektrycznych w prawidłowym stanie technicznym. Konserwacja, naprawa i modernizacja urządzeń oraz instalacji. Nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń pod względem elektromechanicznym. Diagnozowanie awarii i ich usuwanie.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie min. zawodowe kierunkowe w specjalności elektroenergetycznej
 • znajomość branży AKPiA
 • zasób wiedzy z dziedziny sterowania i automatyki
 • dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy
 • dokładność, dyspozycyjność, sumienność i zaangażowanie w pracę
 • praca zmianowa

 

Mile widziane:

 • uprawnienie do prowadzenia prac eksploatacyjnych i pełnienia dozoru przy sieciach o napięciu poniżej 1 kV

 

Zapewniamy:

 • stanowisko zapewniające rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzenia, adekwatny do wykształcenia i umiejętności,
 • wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy.
 • pakiet socjalny (codziennie ciepły posiłek, niezbędne szczepienia, odzież ochronna)
 • pakiet motywacyjny
 • specjalistyczne kursy i szkolenia

 

Dokumenty (CV wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej prosimy składać w siedzibie naszej spółki osobiście lub listownie na adres:

 

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Witaszyczki ul. Mariusza Małynicza 1

63-200 Jarocin

Tel. (62) 747-24-56

 

lub mailowo na adres: sekretariat@zgo-jarocin.pl

 

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej spółki po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 


Nabór na stanowisko: Pomocnik dyspozytora/Dyspozytor

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Pomocnik dyspozytora/Dyspozytor

Wymiar pracy: pełny etat.

Opis stanowiska:

Odpowiedzialność za wykonanie wszelkich prac związanych z utrzymaniem w stałej sprawności technicznej całości instalacji i urządzeń w Spółce.

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe (mile widziane techniczne)
 • podstawowa wiedza z zakresu mechaniki
 • dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy
 • dokładność, sumienność i zaangażowanie w pracę

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel)
 • prawo jazdy kategorii „B”
 • dyspozycyjność (praca zmianowa)
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień eksploatacyjnych urządzeń gazowych i urządzeń cieplnych

 

Zakres obowiązków:

 1. Pomoc w nadzorowaniu i utrzymaniu instalacji biologicznego przetwarzania odpadów,
 2. Pomoc w nadzorowaniu i utrzymaniu gospodarki ściekowej Zakładu,
 3. Utrzymanie w czystości i sprawności urządzeń,
 4. Współpraca z sortownią odpadów,
 5. Inne prace techniczne zapewniające prawidłowe działanie systemów,
 6. Wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem, zlecanych bezpośrednio przez przełożonego,

 

Zapewniamy:

 • stanowisko zapewniające rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość awansu,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzenia, adekwatny do wykształcenia i umiejętności,
 • wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy.
 • pakiet socjalny (codziennie ciepły posiłek, niezbędne szczepienia, odzież ochronna)
 • pakiet motywacyjny
 • specjalistyczne kursy i szkolenia

 

Dokumenty (CV wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej prosimy składać w siedzibie naszej spółki osobiście lub listownie na adres:

 

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Witaszyczki ul. Mariusza Małynicza 1

63-200 Jarocin

Tel. (62) 747-24-56

 

lub mailowo na adres: sekretariat@zgo-jarocin.pl

 

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej spółki po uprzednim kontakcie telefonicznym.


Nabór na stanowisko: Operator ładowarki

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Operator ładowarki

Wymiar pracy: pełny etat.

 

Wymagania:

- wykształcenie min. zawodowe,

- uprawnienia na ładowarki jednonaczyniowe lub teleskopowe

- posiadanie aktualnych uprawnień,

- doświadczenie na podobnym stanowisku,

- dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy,

- dokładność, sumienność i zaangażowanie w pracy.

 

Zakres obowiązków:

 1. Załadunki pojazdów transportowych, obsługa maszyn i urządzeń towarzyszących, obsługa hali przyjmowania odpadów,
 2. Pryzmowanie, sortowanie poszczególnych asortymentów,
 3. Obsługi technicznej powierzonego sprzętu, tj. mycie i konserwacja maszyn oraz dbanie o dobry stan techniczny, prawidłowego wykonywania czynności obsługi codziennej sprzętu,
 4. Wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem, zlecanych bezpośrednio przez przełożonego.

 

Zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzenia, adekwatny do wykształcenia i umiejętności,
 • wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy.
 • pakiet socjalny (codziennie ciepły posiłek, niezbędne szczepienia, odzież ochronna)
 • pakiet motywacyjny
 • specjalistyczne kursy i szkolenia

Dokumenty prosimy składać w siedzibie naszej spółki osobiście lub listownie na adres:

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Witaszyczki ul. Mariusza Małynicza 1

63-200 Jarocin

Tel. (62) 747-24-56

 

lub mailowo na adres: sekretariat@zgo-jarocin.pl

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej spółki po uprzednim kontakcie telefonicznym.


Nabór na stanowisko: Operator wózka jezdniowego (widłowego)

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Operator wózka jezdniowego (widłowego)

Wymiar pracy: pełny etat.

Wymagania:

- wykształcenie min. zawodowe,

- uprawnienia do kierowania i obsługi wózków widłowych

- posiadanie aktualnych uprawnień,

- doświadczenie na podobnym stanowisku,

- dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy,

- dokładność, sumienność i zaangażowanie w pracy.

 

Zakres obowiązków:

 1. Obsługi technicznej powierzonego sprzętu, tj. mycie i konserwacja pojazdu oraz dbanie o dobry stan techniczny.
 2. Prawidłowego wykonywania czynności obsługi codziennej pojazdu, czyli:
 3. sprawdzenia przed przystąpieniem do pracy poziomu paliwa, oleju oraz poziomu płynu chłodzącego,
 4. sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przed wyjazdem,
 5. Wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem, zlecanych bezpośrednio przez przełożonego.

 

Zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzenia, adekwatny do wykształcenia i umiejętności,
 • wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy.
 • pakiet socjalny (codziennie ciepły posiłek, niezbędne szczepienia, odzież ochronna)
 • pakiet motywacyjny
 • specjalistyczne kursy i szkolenia

Dokumenty prosimy składać w siedzibie naszej spółki osobiście lub listownie:

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Witaszyczki ul. Mariusza Małynicza 1

63-200 Jarocin

Tel. (62) 747-24-56

 

lub mailowo na adres: sekretariat@zgo-jarocin.pl

 

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej spółki po uprzednim kontakcie telefonicznym.


Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie
Centrum Recyklingu”

Ogłoszenie 2020/S 245-606216 z dnia 2020-12-16 r.

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Wejście na platformę poprzez link:
https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.zgo-jarocin.pl