Nabór na staż: Pomocnik elektryka

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

przyjmie na staż na stanowisku:
Pomocnik elektryka   

Wymagania:

- wykształcenie min. zawodowe,

- sumienność i zaangażowanie w pracę,

- samodzielność w realizacji zadań, umiejętność pracy w zespole,,

- dodatkowym atutem będzie posiadanie wiedzy w zakresie niezbędnym do danego stanowiska,

Do zadań stażysty należeć będzie między innymi:

- pomoc w wykonywanie wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów
i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych

- wykonywanie pomiarów i diagnozowanie stanu elementów, układów
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych

- stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznym i profesjonalnym środowisku,

- możliwość zdobycia nowego doświadczenia w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska,

- ciekawą i pełną wyzwań pracę, pozwalającą na pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.

- po zakończeniu stażu umowa o pracę,

 

Dokumenty (CV i podanie o przyjęcie na staż) prosimy składać w siedzibie naszej spółki osobiście lub listownie do dnia 14-02-2020 r. do godz. 15.00

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin
Tel. (62) 747-24-56
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Nabór na staż: Konserwator części/sprzętu

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

przyjmie na staż na stanowisku:
Konserwator części/sprzętu   

Wymagania:

- wykształcenie min. zawodowe,

- sumienność i zaangażowanie w pracę,

- samodzielność w realizacji zadań, umiejętność pracy w zespole,,

- dodatkowym atutem będzie posiadanie wiedzy w zakresie niezbędnym do danego stanowiska,

Do zadań stażysty należeć będzie między innymi:

- zapewnianie poprawnego funkcjonowania sprzętu, maszyn i urządzeń oraz instalacji technicznych wykorzystywanych na terenie Spółki,

- pomoc w wykonywaniu drobnych napraw, prac remontowych i instalatorskich;

- przeprowadzanie konserwacji części zgodnie z instrukcją producenta;

- przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznym i profesjonalnym środowisku,

- możliwość zdobycia nowego doświadczenia w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska,

- ciekawą i pełną wyzwań pracę, pozwalającą na pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.

- po zakończeniu stażu umowa o pracę,

 

Dokumenty (CV i podanie o przyjęcie na staż) prosimy składać w siedzibie naszej spółki osobiście lub listownie do dnia 14-02-2020 r. do godz. 15.00

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin
Tel. (62) 747-24-56
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Nabór na staż: Pracownik zbiórki odpadów

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

przyjmie na staż na stanowisku:
Pracownik zbiórki odpadów  

Wymagania:

- wykształcenie min. zawodowe,

- sumienność i zaangażowanie w pracę,

- samodzielność w realizacji zadań, umiejętność pracy w zespole,

- posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

- mile widziana znajomość pakietu MS Office,

- dodatkowym atutem będzie posiadanie wiedzy z zakresu gospodarki odpadami lub ochrony środowiska.

Do zadań stażysty należeć będzie między innymi:

- przyjmowanie odpadów oraz weryfikacja, czy dostarczone odpady są zgodne z wykazem przyjmowanych odpadów, czystości, składu, zabezpieczenia, itp.;

- identyfikowanie poszczególnych rodzajów odpadów w celu umieszczania odpadów
w wyznaczonych pojemnikach;

- sporządzanie formularza przyjęcia odpadów dla każdego mieszkańca oddzielnie;

- prowadzenie rejestru osób dostarczających odpady oraz ewidencji dostarczanych i przekazywanych odpadów,

- udzielanie informacji na temat funkcjonowania punktu zbiórki odpadów;

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznym i profesjonalnym środowisku,

- możliwość zdobycia nowego doświadczenia w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska,

- ciekawą i pełną wyzwań pracę, pozwalającą na pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.

- po zakończeniu stażu umowa o pracę,

 

Dokumenty (CV i podanie o przyjęcie na staż) prosimy składać w siedzibie naszej spółki osobiście lub listownie do dnia 14-02-2020 r. do godz. 15.00

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin
Tel. (62) 747-24-56
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Nabór na stanowisko: Elektryk oraz Elektryk-automatyk

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Poszukuje osoby do pracy na stanowiska:

Elektryk

Elektryk - automatyk

Wymiar pracy: pełny etat.

 

Opis stanowiska pracy:

Odpowiedzialność za wykonanie wszelkich prac związanych i utrzymaniem instalacji elektrycznych w prawidłowym stanie technicznym. Konserwacja, naprawa i modernizacja urządzeń oraz instalacji. Nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń pod względem elektromechanicznym. Diagnozowanie awarii i ich usuwanie.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie min. zawodowe kierunkowe w specjalności elektroenergetycznej
 • znajomość branży AKPiA
 • zasób wiedzy z dziedziny sterowania i automatyki
 • dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy
 • dokładność, dyspozycyjność, sumienność i zaangażowanie w pracę
 • praca zmianowa

Mile widziane:

 • uprawnienie do prowadzenia prac eksploatacyjnych i pełnienia dozoru przy sieciach o napięciu poniżej 1 kV

Zapewniamy:

 • stanowisko zapewniające rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzenia, adekwatny do wykształcenia i umiejętności,
 • wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy.
 • pakiet socjalny (codziennie ciepły posiłek, niezbędne szczepienia, odzież ochronna)
 • pakiet motywacyjny
 • specjalistyczne kursy i szkolenia

 

Dokumenty (CV wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej prosimy składać w siedzibie naszej spółki osobiście lub listownie na adres:

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Witaszyczki 1a

63-200 Jarocin

Tel. (62) 747-24-56

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej spółki po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 


Zakup energii elektrycznej, odbiór energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

„Zakup energii elektrycznej, odbiór energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

Ogłoszenie nr 631580-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.


Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w postaci zbelowanej i luzem oraz o kodzie 19 12 04 w postaci zbelowanej i luzem

Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w postaci zbelowanej i luzem oraz o kodzie 19 12 04 w postaci zbelowanej i luzem

Numer ogłoszenia: 2019/S 224-549751

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-Zamawaiający i strony internetowej www.zgo-jarocin.pl

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3 20.02.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 4 20.02.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 7 20.02.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 8 20.02.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 5 18.02.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 6 18.02.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 1 17.02.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 2 17.02.2020
Informacja z otwarcia ofert 23.12.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane 11.12.2019
Zmiana zapisów SIWZ Tom III szczegółowy opis zamówienia 06.12.2019
Zmiana zapisów SIWZ Tom II wzór umowy 06.12.2019
Zmiana zapisów SIWZ Tom I 06.12.2019
Pytania oraz wyjaśnienia 06.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 06.12.2019
Informacja o zmianach 06.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane 20.11.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia TOM I 20.11.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia TOM II - Wzór umowy 20.11.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia TOM III - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 1 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 2 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 3 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 4 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 5 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 6 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 7 20.11.2019
Formularze do SIWZ - cz. 8 20.11.2019


Nabór na stanowisko: Elektryk

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Elektryk

 

Opis stanowiska pracy:

Odpowiedzialność za wykonanie wszelkich prac związanych i utrzymaniem instalacji elektrycznych w prawidłowym stanie technicznym. Konserwacja, naprawa i modernizacja urządzeń oraz instalacji. Nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń pod względem elektromechanicznym. Diagnozowanie awarii i ich usuwanie.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie min. średnie kierunkowe w specjalności elektroenergetycznej
 • uprawnienie do prowadzenia prac eksploatacyjnych i pełnienia dozoru przy sieciach o napięciu poniżej 1 kV
 • znajomość branży AKPiA
 • zasób wiedzy z dziedziny sterowania i automatyki
 • dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy
 • dokładność, dyspozycyjność, sumienność i zaangażowanie w pracę
 • praca zmianowa

 

Oferujemy:

 • stanowisko zapewniające rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzenia, adekwatny do wykształcenia i umiejętności,
 • wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy,
 • pakiet socjalny (codziennie ciepły posiłek, niezbędne szczepienia, odzież ochronna,).

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV – życiorys,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej Spółki po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 

Miejsce składania dokumentów:

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Witaszyczki 1a

63-200 Jarocin
tel. (62) 747-24-56


Nabór na stanowisko: Pomocnik dyspozytora

 

                                                           ”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

                                                                                   poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

 

                                                                                       Pomocnik dyspozytora/Dyspozytor

 

Wymiar pracy: pełny etat.

Opis stanowiska:

Odpowiedzialność za wykonanie wszelkich prac związanych z utrzymaniem w stałej sprawności technicznej całości instalacji i urządzeń w Spółce.

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe (mile widziane techniczne)
 • podstawowa wiedza z zakresu mechaniki
 • dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy
 • dokładność, sumienność i zaangażowanie w pracę

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel)
 • prawo jazdy kategorii „B”
 • dyspozycyjność (praca zmianowa)
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień eksploatacyjnych urządzeń gazowych i urządzeń cieplnych

 

Zakres obowiązków:

 1. Pomoc w nadzorowaniu i utrzymaniu instalacji biologicznego przetwarzania odpadów,
 2. Pomoc w nadzorowaniu i utrzymaniu gospodarki ściekowej Zakładu,
 3. Utrzymanie w czystości i sprawności urządzeń,
 4. Współpraca z sortownią odpadów,
 5. Inne prace techniczne zapewniające prawidłowe działanie systemów,
 6. Wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem, zlecanych bezpośrednio przez przełożonego,

 

Zapewniamy:

 • stanowisko zapewniające rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość awansu,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzenia, adekwatny do wykształcenia i umiejętności,
 • wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy.
 • pakiet socjalny (codziennie ciepły posiłek, niezbędne szczepienia, odzież ochronna)
 • pakiet motywacyjny
 • specjalistyczne kursy i szkolenia

 

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej Spółki po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Dokumenty prosimy składać w siedzibie naszej spółki osobiście lub listownie:

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Witaszyczki 1a

63-200 Jarocin
Tel. (62) 747-24-56


Nabór na stanowisko: Elektryk

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Elektryk

 

Wymiar pracy: pełny etat.

Opis stanowiska pracy:

Odpowiedzialność za wykonanie wszelkich prac związanych i utrzymaniem instalacji elektrycznych w prawidłowym stanie technicznym. Konserwacja, naprawa i modernizacja urządzeń oraz instalacji. Nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń pod względem elektromechanicznym. Diagnozowanie awarii i ich usuwanie.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie min. średnie kierunkowe w specjalności elektroenergetycznej
 • uprawnienie do prowadzenia prac eksploatacyjnych i pełnienia dozoru przy sieciach o napięciu poniżej 1 kV
 • znajomość branży AKPiA
 • zasób wiedzy z dziedziny sterowania i automatyki
 • dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy
 • dokładność, dyspozycyjność, sumienność i zaangażowanie w pracę
 • praca zmianowa

Oferujemy:

 • stanowisko zapewniające rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzenia, adekwatny do wykształcenia i umiejętności,
 • wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy,
 • pakiet socjalny (codziennie ciepły posiłek, niezbędne szczepienia, odzież ochronna,).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV – życiorys,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej Spółki po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 

Miejsce składania dokumentów:

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Witaszyczki 1a

63-200 Jarocin
tel. (62) 747-24-56