Przewóz materiału rekultywacyjnego w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom na kwaterę składowiska w miejscowości Nadziejewo, Gm. Środa Wlkp.

„Przewóz materiału rekultywacyjnego w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom na kwaterę składowiska w miejscowości Nadziejewo, Gm. Środa Wlkp.”

Ogłoszenie nr 502248-N-2020 z dnia 2020-01-13 r.

Numer referencyjny: ZGO/ZP/02/2020

Usługi

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 23.01.2020
Informacja z otwarcia ofert 20.01.2020
Ogłoszenie o zamówieniu 13.01.2020
SIWZ Tom I - IDW 13.01.2020
SIWZ Tom II - Wzór umowy 13.01.2020
Formularz ofertowy 13.01.2020


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości do 6000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 3 000 Mg luzem oraz o kodzie 19 12 12 w ilości do 12 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 12 000 Mg luzem.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości do 6000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 3 000 Mg luzem oraz o kodzie 19 12 12 w ilości do 12 000 Mg wpostaci zbelowanej oraz w ilości do 12 000 Mg luzem.

Polska-Jarocin: Usługi wywozu odpadów
2020/S 004-004929
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-Zamawaiający i strony internetowej www.zgo-jarocin.pl


Przewóz materiału rekultywacyjnego w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom na kwaterę składowiska w miejscowości Nadziejewo, Gm. Środa Wlkp.

„Przewóz materiału rekultywacyjnego w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom na kwaterę składowiska w miejscowości Nadziejewo, Gm. Środa Wlkp.”

Ogłoszenie nr 626367-N-2019 z dnia 2019-12-31 r.

Numer referencyjny: ZGO/ZP/21/2019

Usługi

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 10.01.2020
Informacja z otwarcia ofert 08.01.2020
Ogłoszenie o zamówieniu 31.12.2019
SIWZ Tom I - IDW 31.12.2019
SIWZ Tom II - Wzór umowy 31.12.2019


„Zakup i dostawa drutu żarzonego do belowania odpadów”

„Zakup i dostawa drutu żarzonego do belowania odpadów”

Ogłoszenie nr 626367-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.

Numer referencyjny: ZGO/ZP/18/2019

Dostawa

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.01.2020
Informacja z otwarcia ofert 29.11.2019
Ogłoszenie o zamówieniu 22.11.2019
SIWZ Tom I - IDW 22.11.2019
SIWZ Tom II - Wzór umowy 22.11.2019


Sprzedaż kompaktora/ładowarki HSW należącej do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu

„Sprzedaż kompaktora/ładowarki HSW należącej do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Ogłoszenie  z dnia 2019-11-20 r.

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.12.2019
Ogłoszenie o sprzedaży kompaktora/ładowarki HSW 20.11.2019


Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 25kWp.

„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 25kWp.

Ogłoszenie nr 589179-N-2019 z dnia 2019-08-23 r.

ZGO/ZP/15/2019


Sprzedaż maszyn i urządzeń należących do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu

„Sprzedaż maszyn i urządzeń należących do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Ogłoszenie  z dnia 2019-07-16 r.

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Zakończenie konkursu ofert 23.12.2019
Informacja o wyborzej najkorzystniejszej oferty 31.07.2019
Ogłoszenie o sprzedaży maszyn i urządzeń 16.07.2019


Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 65kWp.

„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 65kWp.

Ogłoszenie nr 567610-N-2019 z dnia 2019-07-01 r.

ZGO/ZP/14/2019


Sprzedaż maszyn i urządzeń należących do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu

„Sprzedaż maszyn i urządzeń należących do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Ogłoszenie  z dnia 2019-06-27 r.

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Informacja z otwarcia ofert 12.07.2019
Ogłoszenie o sprzedaży maszyn i urządzeń 27.06.2019


Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 w postaci zbelowanej w ilości 1500 Mg

Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 w postaci zbelowanej w ilości do 1 500 Mg

Ogłoszenie nr 2019/S 109-265739 z dnia 2019-06-07 r.