Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości do 3 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 5 000 Mg luzem

„Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów
o kodzie 19 12 10 w ilości do 3 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości
do 5 000 Mg luzem

Ogłoszenie nr 2018/S 200-454929 z dnia 2018-10-17 r.


Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości do 3 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 5 000 Mg luzem

„Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości do 3 000 Mg w postaci zbelowanej oraz w ilości do 5 000 Mg luzem

Ogłoszenie nr 2018/S 200-454952 z dnia 2018-10-17 r.


Modernizacja z naprawą sortowni odpadów ZGO Jarocin

Modernizacja z naprawą sortowni odpadów ZGO Jarocin

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
2018/S 199-449840

ZGO/ZP/14/2018

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Informacja z otwarcia ofert 07.12.2018
Zmiana zapisów SIWZ - Tom I 21.11.2018
Formularz oferty - zmieniony 21.11.2018
Zmiana zapisów SIWZ Tom II 21.11.2018
Załącznik nr 1 do PFU - Schemat blokowy - zmiana 21.11.2018
Odpowiedzi na pytania 21.11.2018
Sprostowanie (wysłane) 21.11.2018
Sprostowanie (opublikowane) 20.11.2018
Sprostowanie (wysłane) 15.11.2018
Zmiana zapisów SIWZ 15.11.2018
Sprostowanie (opublikowane) 18.10.2018
Ogłoszenie opublikowane 16.10.2018
Sprostowanie (Wysłane) 16.10.2018
SIWZ Tom I - IDW 16.10.2018
SIWZ Tom II - Wzór umowy 16.10.2018
SIWZ Tom III - Program Funkcjonalno Użytkowy 16.10.2018
Załącznik nr 1 do PFU - Schemat blokowy 16.10.2018
Załącznik nr 2 do PFU - Ryc. 3 16.10.2018
Załącznik nr 3 do PFU - Morfologia odpadów 2010 r. 16.10.2018
Załącznik nr 4 do PFU - Morfologia odpadów 2013 r. 30.07.2018
Załącznik nr 5 do PFU - Morfologia odpadów 01.2018 r. 16.10.2018
Załącznik nr 6 do PFU - Morfologia odpadów 02.2018 r. 14.09.2018
Załącznik nr 7 do PFU - Morfologia odpadów 03.2018 r. 16.10.2018
Załącznik nr 8 do PFU - Morfologia odpadów 04.2018 r. 16.10.2018
Załącznik nr 9 do PFU - Morfologia odpadów 05.2018 r. 16.10.2018
Załącznik nr 10 do PFU - Morfologia odpadów 06.2018 r. 16.10.2018
Załącznik nr 11 do PFU - Morfologia odpadów 07.2018 r. 16.10.2018
Załącznik nr 12 do PFU - Morfologia odpadów 08.2018 r. 16.10.2018
Załącznik nr 13 do PFU - WZ 05 r. 16.10.2018
Załącznik nr 14 do PFU - WZ 06 16.10.2018
Załącznik nr 15 do PFU - WZ 07 16.10.2018
Załącznik nr 16 do PFU - Hala sortowni - Rzut linii tech. 16.10.2018
Załącznik nr 17 do PFU - Hala sortowni - Przek. poprz. cz.I 16.10.2018
Załącznik nr 18 do PFU - Hala sortowni - Przek. poprz. cz.II 16.10.2018
Załącznik nr 19 do PFU - Hala sortowni - Przek. poprz. cz.III 16.10.2018
Załącznik nr 20 do PFU - Hala sortowni - Przek. podł. cz.I 16.10.2018
Załącznik nr 21 do PFU - Hala sortowni - Przek. podł. cz.II 16.10.2018
Załącznik nr 22 do PFU - Hala sortowni - Przek. podł. cz.III 16.10.2018
Standardowy formularz JEDZ 16.10.2018


Wywóz materiału ziemnego z terenu ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie w ilości 55 000 ton

„Wywóz materiału ziemnego z terenu ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie w ilości 55 000 ton”

Ogłoszenie nr 635862-N-2018 z dnia 2018-10-12 r.


Rekultywacja składowisk odpadów dofinansowana ze środków NFOŚiGW.

"Zakład Gospodarki Odpadami" Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że ruszyła realizacja przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja składowisk odpadów", na które ZGO dnia 08.03.2017 podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie  przedsięwzięcia, które swoim zasięgiem obejmuje składowiska znajdujące się w Gminach: Jarocin, Gizałki, Czermin oraz Koźmin Wlkp.