Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do selektywnej zbiórki popiołów

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do selektywnej zbiórki popiołów

Numer ogłoszenia: 339464 – 2016


Przetarg nieograniczony na sprzedaż sita bębnowego Doppstadt SM518 Profi

„Zakład Gospodarki Odpadami’ Sp. z o.o. w Jarocinie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż sita bębnowego Doppstadt SM518 Profi

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Szczegółowy opis ogłoszenia 27.09.2016
Załącznik nr 1 - ocena techniczna pojazdu 27.09.2016
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 27.09.2016


Przetarg nieograniczony na sprzedaż kompaktora HSW 534E LA

„Zakład Gospodarki Odpadami’ Sp. z o.o. w Jarocinie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż kompaktora HSW 534E LA

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Szczegółowy opis ogłoszenia 27.09.2016
Załącznik nr 1 - ocena techniczna pojazdu 27.09.2016
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 27.09.2016


Przetarg nieograniczony na sprzedaż spycharki gąsienicowej HSW TD-9M Extra

„Zakład Gospodarki Odpadami’ Sp. z o.o. w Jarocinie ogłasza ponownie przetarg nieograniczony na sprzedaż spycharki gąsienicowej HSW TD-9M Extra

OGŁOSZENIE Z DNIA: 27.09.2016 r.

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Szczegółowy opis ogłoszenia 27.09.2016
Załącznik nr 1 - ocena techniczna pojazdu 27.09.2016
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 27.09.2016


Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania w procesie odzysku i/lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) oraz o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w łącznej ilości do 1500 Mg

Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania w procesie odzysku i/lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) oraz o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w łącznej ilości do 1500 Mg

Numer ogłoszenia: 310744 – 2016