Wymieniali doświadczenia w Jarocinie

W Jarocinie spotkali się członkowie Grup Wymiany Doświadczeń ze Związku Miast Polskich. W dwóch zespołach roboczych omawiano zagadnienia związane z realizacją usług wodno-kanalizacyjnych oraz odbiorem i zarządzaniem odpadami stałymi.

Zjazd był doskonałą okazją do zaprezentowania inwestycji realizowanych na terenie Gminy Jarocin.  Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć od wewnątrz Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych, która znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie. O ogromie tej nowoczesnej inwestycji świadczy wielkość środków – 150 mln zł, które zostały zainwestowane w rozbudowę zakładu. W połowie, inwestycja została sfinansowania z dotacji unijnej, pozyskanej w 2008 roku. Prezes ZGO sp. z o.o. – Witosław Gibasiewicz przedstawił także dalsze plany rozwojowe spółki. Ma tu powstać jeszcze nowocześniejsze – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Projekt znajduje się na pierwszym miejscu listy rankingowej wniosków ubiegających się o dofinansowanie unijne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym razem inwestycja ma kosztować 200 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to kwota 116 mln.

Wiele uwagi poświęcono także inwestycjom z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Gmina Jarocin jest w trakcie realizacji dużego projektu, który ma na celu podniesienie jakości usług także w tym zakresie. W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu, na terenie oczyszczalni ścieków w Cielczy ma powstać stacja odzysku surowców – informował burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. To tutaj, z osadów pościekowych, produkowany nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej – mówił burmistrz Jarocina.Poza rozbudową oczyszczalni wraz z renowacją i przebudową najstarszego kanału przesyłowego do oczyszczalni o długości 2,5 km projekt zakłada budowę stacji uzdatniania wody w Stefanowie, budowę 17 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej, 17 km nowych sieci kanalizacji deszczowej, 20 km nowych sieci wodociągowych oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania obiektami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Realizacja całego projektu opiewa na kwotę ponad 250 mln zł. Wykonanie inwestycji zostanie wsparte środkami unijnymi w wysokości 128 mln zł, pozyskanymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Samorządowcy z innych gmin udali się także do Siedlemina, gdzie mogli zobaczyć piękne osiedle szeregowców wybudowanych w minionym roku dla 96 rodzin. To pierwsze w Polsce osiedle powstałe w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”.  Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybudowało tu 96 mieszkań wykończonych „pod klucz”.  Uroczyste wręczenie kluczy do pierwszych w Polsce „Mieszkań Plus” odbędzie się w sobotę 28 kwietnia 2018 roku w Siedleminie. Jeszcze w tym roku oddanych zostanie do użytku kolejnych 270 lokali. Tym razem będą to mieszkania zlokalizowane w Jarocinie.


Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości do 7 000 Mg, o kodzie 19 12 04 w ilości do 7 000 Mg oraz odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 7 000 Mg.

Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości do 7 000 Mg, o kodzie 19 12 04 w ilości do 7 000 Mg oraz odpadów o kodzie  19 12 12 w ilości do 7 000 Mg.


Numer ogłoszenia: 2018/S 077-171780


Kolejne środki unijne dla ZGO

Projekt rozbudowy Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Jarocinie znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Utworzenie Wielkopolskiego Centrum Recyklingu stwarza ogromne możliwości rozwojowe spółki, co przełoży się także na powstanie nowych miejsc pracy w Jarocinie. Budowa ma być realizowana przy wsparciu unijnej dotacji w wysokości 116 mln zł.

To kolejne środki zewnętrzne, które zasilą inwestycję realizowaną na terenie gminy Jarocin. W ubiegłym roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie pozyskało 128 mln zł na projekt z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki dotacji m.in. wybudowana zostanie stacji odzysków surowców przy oczyszczalni ścieków w Cielczy. Tym razem dotacja w wysokości 116 mln zł wspomoże inwestycję, której celem jest usprawnienie przetwarzania odpadów biodegradowalnych oraz odpadów selektywnie zebranych.  Przypomnijmy, że w historii Zakładu Gospodarki Odpadami będzie to kolejna dotacja unijna, która pozwoli podążać za europejskimi standardami, zakładającymi przetwarzanie 90% generowanych odpadów. Wcześniej, dzięki pozyskaniu 85 mln zł, utworzono nowoczesną instalację, która posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych realizującą dziś usługi dla 270 tys. mieszkańców z 19 gmin z Wielkopolski.

Wniosek ZGO został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod koniec grudnia ubr. Projekt zakłada utworzenie Wielkopolskiego Centrum Recyklingu, w ramach którego zaplanowano m.in. rozbudowę części biologicznej zakładu o dodatkową komorę fermentacyjną na bioodpady wraz z kompostownią i placami technologicznymi. Zadanie obejmuje także budowę nowej, dużej sortowni odpadów selektywnie zebranych, ponieważ stara, jeszcze z 2008 roku, jest już zbyt mała, by przerobić coraz większy strumień odpadów. Nowym elementem ma być uruchomienie linii do produkcji paliw alternatywnych na bazie tej części odpadów, która ma dużą wartość kaloryczną i nadaje się do zamiany na energię cieplną. W tej chwili cały ten strumień musimy oddawać na zewnątrz – informuje Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO. – Jeśli będziemy mogli odzyskiwać energię na miejscu, będzie to dużo tańsze, uzyskamy kolejny produkt, który spowoduje, że na mapie Polski Jarocin będzie bardzo ważny – dodaje.

Zadowolenia nie ukrywa burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. – Jesteśmy liderem inwestycji w skali kraju, ale i liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – podkreśla burmistrz Pawlicki. – Na następną kadencję nie tylko mamy plan, ale też darmowe pieniądze, pozyskane na jego realizację – dodajeWłodarz gminy podziękował zarządowi spółki ZGO i całemu zespołowi za przygotowanie dobrego wniosku, który uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej. O wartości projektu świadczy też to, że Jarocin ma otrzymać 1/3  puli wszystkich środków przeznaczonych na całą Polskę. – Sukces teraz przerodzi się w ciężką pracę, bo projekt trzeba będzie zrealizować do 2022 roku – podsumowuje Adam Pawlicki.

Całkowity koszt rozbudowy wyniesie 171 mln zł netto, z czego 68% wartości projektu (116 mln zł netto) pochodzić będzie ze środków unijnych.


ZGO ma 15 lat!

Zakład Gospodarki Odpadami obchodzi 15-lecie działalności. Jubileuszowy rok największego w regionie zakładu przetwarzania odpadów obfitował będzie w konkursy proekologiczne, festyny i bicie rekordu Polski.

15 lat temu składowisko odpadów w Jarocinie można było określić trzema słowami: duża dziura, waga i barak. Ale w ciągu minionych 15 lat wiele się zmieniło. Dziś na terenie 34 ha działa duży, nowoczesny zakład przetwarzania odpadów.

Rozwój zakładu stał się możliwy dzięki decyzji, którą w 2003 roku podjęły władze samorządowe gminy Jarocin. To wtedy burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki doprowadził do powołania spółki, w której z czasem udziały objęły także inne wielkopolskie samorządy. Rozpoczął się dynamiczny rozwój zakładu pod szyldem ZGO sp. z o.o. Współpraca gmin pozwoliła na rozbudowę przedsiębiorstwa i nadanie mu statusu regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. – Słowa uznania należą się wieloletniemu prezesowi ZGO – Mariuszowi Małyniczowi, który kierował spółką od początku i doprowadził do najważniejszych etapów jej rozwoju – podkreślał podczas okolicznościowej konferencji prasowej burmistrz Jarocina, Adam PawlickiMariusz Małynicz był głównym autorem projektu rozbudowy zakładu. Spółka pozyskała 84 mln zł ze środków unijnych, które zasiliły rozbudowę przedsiębiorstwa o łącznej wartości 150 mln zł. Odważne i konsekwentne działania doprowadziły do tego, że zakład dziś jest największą instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Wielkopolsce. Odbiera odpady od 270 tys. odbiorców z 19 gmin. Przed przedsiębiorstwem kolejne wyzwania, takie jak projekt dotyczący rekultywacji kwater składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminach: Gizałki, Czermin, Koźmin Wielkopolski, Jarocin. Spółka czyni starania o pozyskanie środków na budowę kwatery na azbest. –Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla budowy fermy fotowoltaicznej na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów  w Jarocinie – podkreślał z-ca burmistrza Jarocina, Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO. W planach jest także rozbudowa działającego w Witaszyczkach Zakładu Zagospodarowania Odpadów o Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Spółka ubiega się o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko.

Zakład Gospodarki Odpadami dużą wagę przywiązuje do edukacji proekologicznej, organizując liczne konkursy i warsztaty dla szkół. Na wielu lokalnych imprezach można spotkać charakterystyczne eko patrole ZGO. Z okazji jubileuszu spółka zaplanowała okolicznościowy pikniki ekologiczny, które odbędzie się w październiku na jarocińskim rynku. Zakład przymierza się także do bicia rekordu Polski w selektywnej zbiórce odpadów.

https://www.youtube.com/watch?v=_GKuFQ7mL7w&t=3s


O produkcji biogazu z władzami Gdyni

Poznanie działalności nowoczesnego Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Witaszyczkach ze szczególnym uwzględnieniem biogazu było celem wizyty samorządowców z Pomorza.

Pod koniec marca Zakład Gospodarki Odpadami  sp. z o.o. w Witaszyczkach gościł wiceprezydenta Gdyni – Bartosza Bartoszewicza, burmistrza Redy – Krzysztofa Krzemińskiego, wójta gminy Wejherowo – Henryka Skwarło, prezesa zarządu  spółki „Eko Dolina: z Koleczkowa – Cezarego Jakubowskiego oraz innych przedstawicieli z Pomorza. Na pytania dotyczące instalacji do produkcji biogazu odpowiedzieli obecni podczas spotkania: prezes zarządu ZGO – Witosław Gibasiewicz,  członek zarządu ZGO – Michał Manowski, główny technolog – Grzegorz Król oraz kierownik projektu – Anna Pieńkowska.

Przypomnijmy, że 18 wielkopolskich samorządów w ramach Porozumienia Międzygminnego powierzyło Gminie Jarocin zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem regionalnego systemu gospodarki odpadami. W ramach  systemu powstał projekt, który zakładał rozbudowę Zakładu Gospodarki Odpadami oraz budowę punktów przeładunkowych.  W 2015 roku  w Witaszyczkach wybudowano instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, zawierającą proces fermentacji suchej odpadów biodegradowalnych.  – Temat fermentacji jest bardzo ważny, a główną zaletą procesu fermentacji jest produkcja biogazu, który może być wykorzystany do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej,  która jest przyjazna dla środowiska – powiedział podczas spotkania Witosław Gibasiewicz, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami. Fermentacja jest korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji metanu i  dwutlenku węgla do atmosfery. Niesie za sobą także korzyści ekonomiczne, dzięki sprzedaży zielonej energii oraz  jego własnym źródłem ciepła. – Rok 2017 był pierwszym rokiem, w którym Zakład osiągnął pełną wydajność. Jesteśmy zadowoleni z fermentacji, bo  rzeczywiście udaje nam się osiągać poziomy produkcji biogazu średnio  do 140 m3  z tony odpadów  biodegradowalnych wybranych z odpadów zmieszanych. Natomiast styczeń i luty 2018 pokazują, że można osiągać nawet 180 m3, co z punktu widzenia poziomów osiąganych na innych fermentatorach w Polsce, jest jednym z najlepszych uzyskanych wyników  – dodał prezes ZGO.  Zakład, którego koszt opiewał na blisko 150 mln zł brutto, powstała dzięki 84 mln zł unijnego dofinansowania. W zakładzie wykorzystywane są nowoczesne technologie, a pracę znajduje około 130 osób.


Ekologiczne konkursy dla uczniów

Zbieraj surowce wtóre, narysuj jak segregujesz odpady i weź udział w konkursach zorganizowanych przez gminę Jarocin. Do dobycia atrakcyjne nagrody!

Zapraszamy uczniów szkół z terenu gminy Jarocin do udziału w dwóch konkursach ekologicznych. Pierwszy z nich to konkurs plastyczny pod hasłem „Kto Gminę Jarocin szanuje, ten odpady segreguje”. W jego ramach uczestnicy wykonują pracę plastyczną, której tematem jest segregacja odpadów. Prace plastyczne w formacie A4 lub A3 mogą być wykonane dowolną techniką, ale nie mogą zawierać elementów trójwymiarowych. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę. Termin zgłaszania prac mija 4 czerwca. Nagrodami w konkursie będą atrakcyjne gadżety elektroniczne, sprzęt RTV, audio. Ponadto z 13 najlepszych prac zostanie stworzony kalendarz ścienny, propagujący segregację odpadów.

Drugi konkurs, pod hasłem „Poszukiwacze zaginionych odpadów”, polega na zbieraniu surowców wtórnych tj. plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek i zużytych baterii. W tej rywalizacji nagrody otrzymają najlepsi w kategoriach: najlepsza klasa i najlepsza szkoła. O zwycięstwie zdecyduje masa zebranych surowców wtórnych przypadająca na jednego ucznia. Dodatkowo po zakończeniu konkursu organizatorzy przekażą pieniądze na dowolny, wskazany w przez danego uczestnika, cel charytatywny. Każdy zebrany kilogram puszek lub nakrętek to 1 zł.

– Mamy nadzieję, że poprzez te konkursy dzieci oraz młodzież będą kształtować oraz rozwijać swoją świadomość ekologiczną, a także poszerzać wiedzę z zakresu odzysku surowców wtórnych. Chcielibyśmy, aby konkursy promujące segregację odpadów na terenie Gminy Jarocin zmotywowały młodych pasjonatów ekologii do rzetelnej segregacji odpadów w domach i szkołach oraz propagowały ekologiczny styl życia – podkreśla Weronika Banszak, kierownik referatu ochrony środowiska.

Organizatorem konkursów jest gmina Jarocin przy współpracy z Zakładem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. i ZGO-NOVA Sp. z o.o. w Jarocinie.

Regulaminy konkursów oraz deklaracje uczestnictwa dostępne tutaj.

Dodatkowych informacji udzielają:

Agnieszka Kajdan

Urząd Miejski w Jarocinie

Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin

tel. 62 749 95 60

e-mail: agnieszka.kajdan@jarocin.pl

Michalina Gruszczyńska-Minta

Urząd Miejski w Jarocinie

Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin

tel. 62 749 95 57

e-mail: michalina.minta@jarocin.pl


Wspieramy wiedzę na piątkę

Trzy jarocińskie spółki gminne włączyły się w organizację tegorocznej akcji „Piątka dla Gazety”, która ma na celu nagradzanie uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych za zdobywanie dobrych ocen.

W przedsięwzięcie organizowane przez „Gazetę Jarocińską” zaangażowały się Jarocińskie Linie Autobusowe, Zakład Gospodarki Odpadami oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Dziewiąta edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem „eco”, czyli ekologicznie. Zasady zabawy pozostają takie same, jak w latach poprzednich: trzeba zbierać dobre oceny i potwierdzone przez nauczyciela na kuponach z „Gazety Jarocińskiej”, przesyłać je do redakcji tygodnika. Jak zwykle można wygrać wycieczkę dla swojej klasy, ale oprócz tego, w tym roku organizatorzy zaplanowali mnóstwo nowych atrakcji.

Jak można wziąć udział w konkursie?

Wystarczy, że uczeń szkoły wypełni kupon zamieszczony w lokalnym tygodniku, gdy otrzyma z jakiegokolwiek przedmiotu najwyższą ocenę (piątkę, szóstkę, słoneczko, czy uśmiechniętą buzię), poprosi nauczyciela o potwierdzenie oceny i poda lub wyśle zgłoszenie do redakcji Gazety Jarocińskiej (63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1 a). Co tydzień kilka osób zdobędzie nagrody, a na końcu akcji organizatorzy planują kilka dodatkowych atrakcji, które dziś jeszcze owiane są wielką tajemnicą. Termin rejestrowania kuponów upływa w piątek 25 maja. Im więcej kuponów konkursowicze przyślą, tym większe szanse będą mieli na wygrane. Pierwszy kupon możecie wyciąć z aktualnego wydania „Gazety Jarocińskiej”. Powodzenia!


Zmiany w zbiórce popiołów

Od maja w gminie Jarocin zaczną obowiązywać zmiany w gospodarce odpadami. Zgodnie z nimi w czerwcu, lipcu i sierpniu od mieszkańców nie będą odbierane popioły. Częstotliwość ich odbioru w pozostałych miesiącach roku pozostaje bez zmian.

Gmina Jarocin jest po pilotażowym roku w zakresie selektywnej zbiórki popiołów. Wraz z rozpoczęciem zbiórki popiołów mieszkańcy bezpłatnie otrzymali 80-litorwe charakterystyczne pojemniki z fioletowymi pokrywami. Dane zebrane w tym czasie stały się punktem wyjścia do modyfikacji harmonogramów ich odbioru.  – Latem odebrano od mieszkańców niewielką ilość tych odpadów, zaledwie 6% w porównaniu do całego roku. Odbiór popiołów jest pilotażem, w którym obserwujemy jak tonaż tych odpadów kształtuje się w poszczególnych miesiącach – mówi Weronika Banaszak z Urzędu Miejskiego w Jarocinie. W związku z tym gmina zrezygnowała z odbioru popiołów w czerwcu, lipcu i sierpniu. W maju i we wrześniu popioły odbierane będą, tak jak do tej pory, jeden raz, a w pozostałe miesiące roku – co dwa tygodnie.

Przypominamy o możliwości dostarczania przez mieszkańców odpadów selektywnie zebranych, w tym popiołów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. Witaszyczki 1a.

Etykiety z napisem „popiół” na własne pojemniki z tworzywa sztucznego o maksymalnej pojemności 120 l można bezpłatnie odbierać w:

– siedzibie ZGO-Nova – Witaszyczki 1a (dawna siedziba ZGO)

– biurze obsługi klienta w Jarocińskim Funduszu Poręczeń Kredytowych w Jarocinie – ul. Kościuszki 15B


Regionalne forum o odpadach w Jarocinie

W kwietniu w Jarocinie odbędzie się X Regionalne Forum Gospodarki Odpadami. Wydarzenie skierowane jest do władz samorządowych, a także dyrektorów i specjalistów związanych z gospodarką komunalną, inwestycjami, finansami, planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska.

W programie forum m. in.: nowe obowiązki samorządów wynikające ze zmian w prawie gospodarki odpadami, interpretacja przepisów, konsultacje z prawnikami, zwiedzanie najnowocześniejszej w Polsce instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Witaszyczkach.

Organizatorami konferencji, która zaplanowana została na 17 i 18 kwietnia, są: Agencja Informacji i Ochrony Środowiska, WELLINGTON eco oraz Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie.

Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mial: biuro@aios.org.pl lub kontaktować sie pod nr 690 014 130.

Szczegółowe informacje, Program, warunki uczestnictwa oraz Formularz Zgłoszenia dostępne do pobrania lub wydruku TUTAJ.


Przeterminowane leki wyrzucaj bezpiecznie

Przypominamy, że mieszkańcy mogą wyrzucać przeterminowane leki lub niezużyte ich resztki w ośmiu punktach na terenie gminy Jarocin. Do kosza można wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub luzem, syropów, kropli, roztworów w zamkniętych opakowaniach oraz maści. Do pojemników nie można natomiast wrzucać np. termometrów, aerozoli, używanych igieł i strzykawek.

Przeterminowane leki są uznawane za odpady szczególnie groźne dla środowiska. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi, szczególnie dzieci. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność. Akcja zbiórki przeterminowanych leków jest realizowana przez gminę Jaroicn. Jej celem jest zapobieganie niekontrolowanemu pozbywaniu się przeterminowanych i niepotrzebnych już lekarstw. Wrzucenie leków do pojemników gwarantuje, że zostaną one unieszkodliwione w sposób bezpieczny dla środowiska.

Białe pojemniki ze specjalnym oznaczeniem znajdziesz na parterze jarocińskiego magistratu (Al. Niepoldegłości 10), ale także w:

MIEJSKO- GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROCINIE – ul. Wrocławska 39

AQUAPARKU W JAROCINIE – ul. Sportowa 6

BIBILIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY JAROCIN, FILIA W WITASZYCACH – pawilon GS Al. Wolności 37

BIBILIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY JAROCIN, FILIA W GOLINIE – ul. Szkolna 32

HALI TARGOWEJ KASZTANOWA – ul. Kasztanowa 18

OŚRODKU ZDROWIA W MIESZKOWIE – ul. Dworcowa 22

CZYTELNI POD RATUSZEM – Rynek 1

Dodatkowo mieszkańcy mogą dostarczać odpady problemowe, w tym przeterminowane leki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ZGO Witaszyczki 1a.